Bijgewerkt: 2 februari 2023

Toon de Haas exposeert - 2008

Foto's -> Gebeurtenissen -> Kunstuitleen Amstelveen

Toon de Haas exposeert
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een schilderij van Toon de Haas

Als eerste actiepunt van de Nationale Kunst3daagse 2008 werd bij de Amstelveense Kunstuitleen op donderdag 27 maart 2008 de expositie geopend van de Amstelveense kunstschilder Toon de Haas, naar aanleiding van het verschijnen van het boek “Weg van Texel”. Het boek toont de schilderijen van De Haas over het eiland Texel.

Toon de Haas werd geboren op Texel (1929). (Note redactie: Toon de Haas overleed op 29 maart 2015). De eerste impuls om kunstschilder te worden was het ‘zien schilderen’ van een landschap daar. Einde Tweede Wereldoorlog ontstaat de blauwe tocht, een olieverfje op karton waarin Texelse motieven voorkomen die later steeds terug zullen keren: het hek, de boet, de tuunwal, de hoge horizon.

Toon de Haas Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Hetty Tjalkens, directeur van SBK Amstelveen verwelkomt de aanwezigen


Maar het is niet alleen Texel waarop de schilder ‘in de verf’ reageert. Wanneer hij in 1955 het eiland voor Amsterdam verlaat maar zich in Amstelveen vestigt, schildert hij herhaalde malen het nabijgelegen Amsterdamse Bos of de landerijen in de omgeving. Bij de topografische Atlas van Amsterdam zal men met de jaren werk hiervan aankopen.

Toon de Haas Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Adrie, de vrouw van Toon tijdens haar toespraak


Toon de Haas Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Toon de Haas luistert aandachtig naar de toespraak


Toon de Haas Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Veel cultuurliefhebbers kwamen naar de opening van de tentoonstelling


Toon de Haas Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Burgemeester Jan van Zanen in gesprek met de kunstschilder


Toon de Haas Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een Texels landschap


SMAAK
Het thema van de Kunst3Daagse 2008 is SMAAK. Er wordt ingegaan op de betekenis van smaak in de kunst; SMAAKVOL tegenover SMA(a)K(e)LOOS; over smaak valt wél te twisten; SMAAK als tijdsbeeld; SMAAK als zintuig; SMAAK aan tafel; SMAAK en stijl, SMAAK als inspiratie, zoveel mensen, zoveel smaken. De SBK Amstelveen biedt deze 3 dagen een breed palet aan smaken.

Website: SBK Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen