Bijgewerkt: 5 februari 2023

Vertederingsconcert - 2008

Foto's -> Gebeurtenissen -> Muziek- en Dansschool

Vertederingsconcert
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Julius Vischjager voor het vertederingsconcert met vertederings beesten op de piano

Julius Vischjager (71) is journalist, hoofdredacteur van de handgeschreven eenmanskrant The Daily Invisible, fotograaf (en volgens de Volkskrant het hardnekkigste meubelstuk aan het Binnenhof), maar ook een vaardig pianist. Hij heeft op zondag 7 september 2008 in het kader van het Jaar van de Glimlach een vertederingsconcert gegeven in de Muziek- en Dansschool Amstelveen.

Als uitvinder van het concept “vertederingsconcert” probeert hij via uitnodigingen van verschillende politieke partijen (in Amstelveen door de PvdA) concerten te geven, om de afstand tussen politiek en publiek te verkleinen. Volgens de heer Vischjager zijn de vertederingsconcerten in het algemeen belang en dat zijn concerten met name bedoeld zijn voor politici en overheidsinstanties, die met het publiek in aanraking willen komen.

“Het is geen conflict, maar u heeft waarschijnlijk al gemerkt dat klassieke muziek meestal bij begrafenissen wordt gespeeld en hier gaat het natuurlijk niet om een begrafenis. Hier gaat het om een goede verhouding tussen de bevolking en burgemeesters en de overheid. Daar zijn de cultuur en de piano onderdeel van”, -voegde hij nog toe.

In zijn korte interview voor het concert benadrukte Julius Vischjager dat via de muziek veel mensen worden bereikt. Het is een taal, die behoort ook in de politieke wereld. “Wij hebben daarvoor in de Tweede Kamer een muziekkamer ingericht en opnames gemaakt en dit is één van de eerste officiële openbare vertederingsconcerten, die door de gemeentes worden gegeven”. Op het repertoire van Vischjager stonden verschillende klassieke stukken van Chopin, Scarlatti, Schumann, Mozart, Bach en Beethoven.

Vischjager  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Burgemeester Jan van Zanen (midden) geniet van het concert


Of het concert vertedering heeft gebracht tussen de Amstelveense politiek en aan de aanwezige bewoners is moeilijk in te schatten. Het pianoconcert was gratis, de moeite waard en paste goed in het kader van het gemeentelijk thema: Het Jaar van de Glimlach.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen