Bijgewerkt: 14 juni 2021

4de Veteranendag
Amstelveen - 2010

Foto's -> Geschiedenis -> Veteranendag

4de Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De 4de Amstelveense Veteranendag was in de Bankrashal georganiseerd

De jaarlijkse veteranendag vond plaats in Amstelveen op zaterdagmiddag 12 juni 2010, in de Bankrashal. De Veteranendag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen - jong en oud, man en vrouw, die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Bij alle deelnemers van een oorlogshandeling hebben de gebeurtenissen een onuitwisbare stempel gedrukt en natuurlijk niet alleen bij de soldaten. Tijdens deze veteranendag was het ook niet anders.

Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De veteranen hebben wat te vertellen


Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen loopt langs de tafels en maakt een praatje met de mensen


De veteranen en hun echtgenoten werden in de grote sportzaal van de Bankrashal ontvangen door de jazzy klanken van het Amsterdams Dansorkest. De bijeenkomst begon met de toespraak van burgemeester Jan van Zanen en dat volgde een minuut stilte, waarna het Wilhelmus en het Amstelveen lied werd gezongen met de medewerking van zangeres Melinda Varenkamp.

Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Burgemeester Jan van Zanen tijdens zijn toespraak


De burgemeester vertelde in zijn toespraak, dat de Veteranendag is voor diegenen, die in het verleden het Vaderland dienden, maar zeker ook voor hen, die dat heden ook doen, of in het zeer recente verleden steeds meer deden.

Na de toespraak van de burgemeester gaf Erwin Hoogland, luitenant-kolonel van de Koninklijke Landmacht en VVD politicus een presentatie over de viertal missies, waar aan hij deelnam, zoals in Bosnië in 1992, Macedonië, Irak en recentelijk in Afghanistan. Hij sprak in zijn 15 minuten durende presentatie over de missie in Afghanistan, uit het oogpunt van een militair en ook als politicus.

Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Erwin Hoogland, luitenant-kolonel van de Koninklijke Landmacht vertelt tijdens zijn presentatie over het werk van de militairen en de politieke samenhang


Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Oorlogsveteraan Nico van Yper vertelt over zijn oorlogstijd bij de Nederlandse Koopvaardij


Na de presentatie vertelde Nico van Yper, een oorlogsveteraan over de verrichtingen van de mannen en vrouwen van de Nederlandse Koopvaardij, gedurende de Tweede Wereldoorlog. Daarna kreeg Wim Brok, voorzitter van de Stichting Veteranen Actief uit Almere het woord. Hij introduceerde zijn stichting aan de aanwezigen. Met het motto ‘Door, voor en van Veteranen’, wil de stichting een platform bieden aan voormalige militairen en hun krachten bundelen.

Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wim Brok, voorzitter van de Stichting Veteranen Actief, tijdens zijn presentatie


De stadsdichter van Amstelveen, Koos Hagen was de volgende spreker en hij vertelde over zijn reis in Amerika naar Maggie Valley in Noord Carolina. Daar kwam hij er, tijdens een indrukwekkende herdenkingsdienst van oorlogsveteranen kwam hij achter, dat de meeste slachtoffers, -meer dan 600.000- tijdens de Burgeroorlog tussen 1861 en 1865 vielen.

De herdenkingsdienst van de Amerikaanse veteranen maakte op hem grote indruk en in zijn gedicht trok hij een parallel met al de veteranen, die op de 4de Veteranendag van Amstelveen bijeen waren gekomen, om even bij stilstaan en weer nadenken over de slachtoffers en al de vernietiging van mensenlevens en materiaal, die tijdens een oorlogshandeling altijd gebeurt.

Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Koos Hagen, de stadsdichter van Amstelveen sluit met zijn gedicht het officiële gedeelte van het programma en dan kunnen de Amstelveense veteranen eindelijk ontspannen met elkaar uitvoerig praten


Wij zijn met tachtig man. De burgemeester
wenkt, de bode hijst de vlag en de agent
blaast de trompet. Niemand lacht
als bij hun braaf gezang wij meezwaaien
met vlaggetjes. Tientallen veteranen
zijn op appèl, ieder noemt naam en rang
onderdeel, wapen en bestemming.
Matroos, verbindingsofficier, sergeant
Normandië, Japan, Korea, Mogadishu
Haïti, Honolulu, Frankfurt, Oezbekistan.

Geen oorlog bracht dit land meer doden
dan die van noord en zuid. Father
against son, brother against brother.
Nu dragen zij hun dure vrede uit
niet vergeten, vlaggen mee
Memorial Day.

Koos Hagen
(bundel Glasscherven, rood)

Na het officiële deel van de middag konden de aanwezigen een borrel met hapjes nemen ter afsluiting van deze bijeenkomst, waar meer dan 200 veteranen aanwezig waren.
Veteraan?
Een (oorlogs) veteraan (Latijn vetus, 'oud') is een persoon die heeft gewerkt, of werkzaam is bij de strijdkrachten, of een persoon die al een lange dienst,of ervaring in een beroep of kantoor heeft.

In Nederland is sinds 1990 [zie Factsheet Veteranenstatus (pdf)] formeel een veteraan een voormalige militair,of een voormalig gemilitariseerde burger met de Nederlandse nationaliteit, die het Koninkrijk heeft gediend onder oorlogsomstandigheden, of tijdens vredesoperaties. Zo iemand wordt ook wel oorlogsveteraan of oud-strijder genoemd.

Veteranendag?
De Nederlandse Veteranendag vindt sinds 2005 jaarlijks plaats rond de geboortedag van Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. Op 24 mei 2006 heeft de ministerraad besloten de Nederlandse Veteranendag tot nationaal evenement uit te roepen.

De Veteranendag is een eerbetoon aan de Nederlandse veteraan. Nederland telt ruim 140.000 veteranen. Van Tweede Wereldoorlog-veteranen tot en met militairen ingezet bij de vredesmissies van nu. De Nederlandse Veteranendag draait om erkenning en waardering voor veteranen en dient het onderlinge begrip tussen de Nederlandse samenleving en de veteranen te vergroten. De Veteranendag geeft een gezicht aan alle mannen en vrouwen, jong en oud die veteraan zijn.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis