Bijgewerkt: 22 februari 2024

Respect Rouwstoet - 2010

Foto's -> Gebeurtenissen -> Zorgvlied

Respect Rouwstoet
(Bron Rijkswaterstaat - 2010)

De rouwstoet vlag wordt op de auto's van de uitvaartstoet bevestigd

Vanaf 1 juli 2010 mag een rouwstoet niet meer worden doorsneden. Deze maatregel komt voort uit de wens van de Tweede Kamer, om respect te tonen voor overledenen en hun nabestaanden, ook in het verkeer. De regeling geldt alleen op gelijkwaardige kruisingen, dus zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden. De regeling voor de rouwstoet is een van de wijzigingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 die per 1 juli van kracht zijn.

Door de regeling moeten weggebruikers op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de volgauto's van een rouwstoet, ook als de rouwstoet van links komt of afslaat. Voor het eerste voertuig van de rouwstoet gelden de normale voorrangsregels. De regeling geldt niet op voorrangskruisingen, rotondes en kruispunten met verkeerslichten, omdat het in het huidige drukke verkeer te gevaarlijk is voor een rouwstoet om door rood licht te rijden en voorrangsborden te negeren. Daarom moeten de auto’s van een rouwstoet altijd stoppen voor een rood verkeerslicht en moeten zij voorrang verlenen aan het verkeer op een voorrangsweg of rotonde. Om dezelfde reden geldt de regeling ook niet op invoegstroken en uitritten.

rouwstoet Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Een rouwstoet rijdt door Amstelveen

Een voetganger of een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig die een zebrapad wil oversteken, moet een naderende rouwstoet voor laten gaan. De bestuurder van een autobus die van een bushalte binnen de bebouwde kom wil wegrijden, moet een rouwstoet die van achteren nadert, ook voor laten gaan. Buiten de bebouwde kom gold dit al. De regeling geldt alleen als de voertuigen van de rouwstoet (zowel begrafenisauto’s als particuliere volgauto’s) op de juiste wijze voorzien zijn van de officiële vlaggen. Deze vlaggen worden uitgedeeld door de uitvaartondernemer. De officiële vlaggen, bevestigd aan de linker- en rechterzijde van de voertuigen, mogen alleen gebruikt worden om de overledene naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Daarna worden de vlaggen van de auto’s afgehaald of afgedekt. Vanaf dat moment gelden weer de normale voorrangsregels.

Het is voor uitvaartondernemers niet verplicht om de officiële vlaggen te gebruiken. Een rouwstoet zonder officiële vlaggen valt niet onder de regeling en moet zich aan de normale voorrangsregels houden.

Overige wijzigingen Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:
  • Bestuurders van een brombakfiets waarvan de voorwielen een diameter hebben van meer dan 40 cm, hoeven geen helm te dragen.
  • Parkeerplaatsen kunnen door middel van onderborden gereserveerd worden voor een bepaald doel, bijvoorbeeld het afzetten en ophalen van passagiers of het opladen van elektrische auto’s.
  • Het gebruik van ligplaatsen in bussen, taxi’s en personenauto’s is toegestaan, mits deze ligplaatsen aan bepaalde eisen voldoen.
  • Onterecht gebruik maken van een gehandicaptenparkeerplaats is niet meer mogelijk.
  • Fietsen mogen voorzien zijn van richtingaanwijzers.
  • Bestuurders van lijnbussen, trams en andere voertuigen die gebruik mogen maken van een busstrook of busbaan, mogen over verdrijvingsvlakken en puntstukken rijden, die in een busstrook of busbaan liggen.
  • Er worden twee nieuwe verkeersborden ingevoerd met de betekenis: verboden voor autobussen en verboden voor vrachtauto’s en autobussen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen