Bijgewerkt: 29 mei 2023

Eerste KunstJamm - 2010

Foto's -> Kunstenaars -> Amstelveense Kunstenaars

Eerste KunstJamm
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Kunst, kunst kunst - zelfs op de gang

John Levie, wethouder cultuur, opende op zondagmiddag 17 oktober 2010 de eerste sessie 'Kunstjamm' in studio 'Het Atelier'. Vanaf twee uur ‘s middags kwamen de mensen binnengelopen, terwijl er al een aantal muzikanten speelden en langzaam maar zeker, voegden zich meer muzikanten bij de groep, nam het aantal aanwezige kunstenaars toe en natuurlijk de geïnteresseerden.

Studio 'Het Atelier' is gevestigd in een verlaten school bij de brug van Ouderkerk aan de Amstel aan de Amsteldijk Noord 1a. Hier was vroeger het atelier van beeldend kunstenaar Jan Verschoor. Het atelier van de bekende Nederlandse ontwerper Theo Botschuijver is er nog wel.

Het is de bedoeling, dat iedere derde zondag van de maand kunstliefhebbers in ‘Het Atelier” naast een drankje en hapje, met verschillende kunstvormen in aanraking komen. De kunstwerken blijven gedurende de hele maand tot de volgende Kunstjamm in het atelier staan. Elke zondag van 14.00 tot 17.00 uur is het atelier geopend voor bezoekers en op afspraak.

Kunstjamm  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Noëlle van der Lende, vertelt over het ontstaan van 'Kunstjamm'


De derde zondag van de maand is een middag, waar iedereen kan observeren, abstraheren en vooral integreren in klank, beeld en plezier. Funk, blues, jazz, schilderijen, foto’s en sculpturen staan centraal in deze prettig ontregelde muziek en kunst verzamelplaats.

Op deze sfeervolle en zonovergoten zondagmiddag werd het plotseling erg druk aan de Amsteldijk en van alle kanten kwamen kunstliefhebbers naar het oude schoolgebouw, waar het idee van fotografe Noëlle van der Lende werd werkelijkheid. Noëlle is geboren in Amsterdam en na haar studie en werk als een fashion model, begon ze zelf met foto's maken en daardoor ontwikkelde ze een nieuwe carrière als professioneel fotograaf. In de laatste paar jaar heeft zij haar werk geëxposeerd onder andere in het Cobra Museum in Amstelveen, in het Amsterdamse Hilton Hotel en in diverse galeries. Noëlle was natuurlijk ook nadrukkelijk aanwezig voor het officiële deel van de eerste 'Jamm' begon, maar ze had voor onze redactieleden toch paar minuten tijd en ze vertelde de volgende:
“Het is zo, dat er tegenwoordig heel weinig plaatsen zijn, waar kunstenaars kunnen exposeren. Het is een groot probleem en toen bedacht ik, dat wij verschillende vormen van kunst moeten combineren, zoals muziek en beeldende kunst, waar wij op deze manier toch een plaats kunnen bieden aan kunstenaars, maar ook aan het publiek. Ik huur het atelier van de gemeente Amstelveen”.

Kunstjamm  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Ontwerper Theo Botschuijver in gesprek met Pascale Lefebvre, beeldend kunstenaar


Jam?
De jam is eigenlijk een muzikale act, waar muzikanten samen spelen door te improviseren, zonder enige uitgebreide voorbereiding, of vooraf afgesproken arrangementen. Jamsessies worden vaak gebruikt, om nieuw materiaal te ontwikkelen, passende arrangementen te vinden, of gewoon als een gezellig samenzijn, dus en algemene oefensessie.

Kunstjamm
Zoals dat hier aan de Amsteldijk gebeurde, heeft de redactie van Amstelveenweb nog niet meegemaakt in Amstelveen. Hoewel de redactie al vele expositie-openingen bezocht in de laatste paar jaren, waren er natuurlijk verschillende vormen van kunstuitingen, zoals optreden van zangeressen, pianospelers, maar het ging altijd in een strak stramien en na het optreden van de verschillende musici werd het weer stil in de galerie.

Kunstjamm  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Geraakt door de muziek begonnen deze twee dames spontaan te dansen. Dit is nog nooit vertoond tijdens een opening van een expositie in Amstelveen


Het afwijkende hier aan de Kunstjamm in Amstelveen is, dat wat muziek betreft, de muzikanten inderdaad doorgingen met 'jammen', zonder enige oefening en het samenspel pakte fantastisch uit. In het galeriedeel waren foto’s, schilderijen en beeldhouwwerken geëxposeerd, dus hier kan ook over ‘jam’ gesproken worden.

Kunstjamm  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jazz jamsession


Kunstjamm  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Ondanks dat de muzikanten elkaar niet eerder kenden, gaat het samenspel heel goed

Kunstjamm  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Veel instrumenten werden gebruikt tijdens de jamsession


Kunstjamm  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mevrouw Mosgan Tofighi, mediator van FNV KIEM, tijdens haar introductie


Mevrouw Mosgan Tofighi Shirazi, manager juridische afdeling van FNV KIEM, vakbond voor de kunsten, informatie-industrie, entertainment was ook aanwezig tijdens de opening en ze zei het volgende: “Je begrijpt, dat in deze tijd kunst en cultuur onder druk staan, dus een initiatief als dit draag ik een warm hart toe.”
Na de inleidende woorden van mevrouw Tofighi, werd John Levie, wethouder cultuur van de gemeente Amstelveen uitgenodigd, om met zijn toespraak de eerste 'Kunstjamm' van Amstelveen officieel te openen. Hij zei de volgende: “ Iedereen heet ik uiteraard welkom tijdens deze bijzondere gelegenheid, de eerste keer, dat in deze vorm een Kunstjamm in Amstelveen is.

Kunstjamm  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

John Levie, wethouder cultuur van de gemeente Amstelveen vindt het nieuwe cultureel initiatief 'Kunstjamm' erg leuk


De opening is wel op het goede moment, want deze plek was nog twee uur geleden onbereikbaar door de Amsterdam Marathon. Het is een ontzettend leuke initiatief, deze Kunstjamm, die is voortgekomen uit de kunstenaars en in deze moeilijke tijden, -althans financieel- in deze tijd van de bezuinigingen. Dit is zelf bedacht, er is geen subsidie aangevraagd en iedereen is hier gewoon, omdat men het hier leuk wil hebben. Dat lijkt mij een heel goed uitgangspunt, daardoor wordt de wereld heel erg simpel eigenlijk en misschien zouden wij vaker naar dit soort oplossingen moeten zoeken. De cultuur wordt natuurlijk een drama, zowel landelijk, als in Amstelveen. Wie uit Amstelveen komt, die kon het nodige in de pers lezen en niet iedereen is er gelukkig mee.

Het is natuurlijk veel leuker om uit te delen, dan te bezuinigen en dat doet me heel veel pijn, maar het kan niet anders. Amstelveen is een gemeente met gouden randjes. Op het gebied van cultuur, op het gebied van groen, maar de gouden randjes zullen helaas verdwijnen. Laat ik maar stoppen met deze sombere overpeinzingen! Ik ben wel een beetje teleurgesteld, want ondanks de prachtige muziek, die ik juist hoorde, begreep ik, dat door de speling van het lot er vandaag drie bassisten zouden staan.

Kunstjamm  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De aanwezige kunstliefhebbers luisteren naar de toespraken


Dat was ook spannend geweest, maar het is jammer en ik hoop, dat het hier elke maand zo vol zal zijn, als nu. Ik hoop, dat er hier elke maand zo’n sfeer zal zijn als er nu is! Ik wens u ontzettend veel plezier en wil de initiatiefnemers heel veel succes wensen met dit initiatief, dat het maar lang mag blijven bestaan. Veel plezier vanmiddag!”

John Verhagen, beeldend kunstenaar, die ook met zijn beelden meedoet aan de expositie, liep naar voren en namens de kunstgroep bedankte hij de wethouder voor zijn toespraak: “Want dat gaf dit initiatief meer waarde en ik denk ook, dat het voor iedereen die hier als kunstenaars bij elkaar zijn, heel belangrijk is geweest dat u namens de gemeente Amstelveen en Ouderkerk dit heeft verwoord. Heel hartelijk bedankt!” - vervolgens overhandigde hij de wethouder een agenda van 2011, waarin alle data staan vermeld, wanneer 'Het Atelier' open is.

Kunstjamm  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

John Verhagen, beeldend kunstenaar overhandigt de agenda van 2011 aan de wethouder


“En of dat nu mijn persoon is, of iemand anders, er zullen hier altijd kunstenaars zijn en het initiatief van Noëlle van der Lende heeft er toe bijgedragen, dat wij op deze manier spontaan bezig kunnen zijn”- voegde hij er nog toe.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kunstenaars