Bijgewerkt: 29 mei 2023

Wijkcentrum Westend
AED geplaatst - 2011

Foto's -> Gebeurtenissen -> Wijkcentra

Wijkcentrum WestendAED geplaatst
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops (l) onthult samen met beheerder Trudy van Schaick in wijkcentrum Westend een AED (automatische externe defibrillator), waarmee in geval van een hartstilstand kan worden gereanimeerd

Op 3 mei 2011 heeft wethouder Jacqueline Koops (CU) (Zorg) in wijkcentrum Westend een AED (automatische externe defibrillator) onthuld. Hiermee kunnen mensen in het geval van een hartstilstand gereanimeerd worden. Ook in wijkcentrum De Bolder is onlangs een AED geplaatst.

Dit naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie die vorig jaar unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen. De raad staat een goede spreiding van AED’s binnen de gemeente voor en verzocht het college van burgemeester en wethouders te onderzoeken of plaatsing van AED’s in wijkcentra mogelijk was.

In Amstelveen zijn bijna 70 AED’s in publiek toegankelijke ruimten. Het merendeel is door winkeliers en verenigingen op eigen initiatief geplaatst. In aanvulling hierop is het college van mening dat er in alle wijkcentra een AED moet komen. Zij gaat hierover in gesprek met de beheerders.

Inmiddels hebben beheerders en vrijwilligers van de twee wijkcentra een training gekregen. Zij weten nu precies hoe zij het apparaat moeten gebruiken. ChristenUnie-wethouder Koops (zorg): “Ik wil graag een bijdrage leveren aan de zo belangrijke eerste zorg bij een hartstilstand. De eerste zes minuten zijn van levensbelang. Sinds de komst van AED’s op openbare plaatsen is de kans om te overleven na een hartstilstand verdubbeld (van 9 naar 17 % ). En dit percentage neemt gelukkig nog steeds toe.”

Amstelveners kunnen via www.aed4.eu een AED in hun buurt vinden. Op deze site kunnen ook locaties van AED’s worden aangemeld. Op www.watdoeje.nl staat hoe te handelen als zich een noodsituatie in Amstelveen voordoet.

AED?
Een automatische externe defibrillator, of AED is een draagbaar elektronisch apparaat, dat automatisch diagnoseert de potentieel levensbedreigende hartritmestoornissen van een patiënt en is in staat om hen te behandelen door middel van defibrillatie. Door de toepassing van elektrische defibrillatie therapie stopt de aritmie (Hartritmestoornis is een term voor een grote en heterogene groep van gebeurtenissen, waarin sprake is van abnormale elektrische activiteit in het hart. De hartslag kan te snel, of te langzaam, regelmatig of onregelmatig zijn), waardoor het effectieve ritme van het hart wordt hersteld. De eerste AED werd oorspronkelijk ontworpen en gemaakt door de Amerikaanse biomedisch ingenieur Joshua L. Koelker en Italiaanse medische professional Jordan M. Blondino om defibrillatie toe te staan op gemeenschappelijke openbare plaatsen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen