Bijgewerkt: 2 februari 2023

Kunstuitleen Amstelveen 25 jaar - 2011

Foto's -> Gebeurtenissen -> Kunstuitleen Amstelveen

Kunstuitleen Amstelveen 25 jaar
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het is vreselijk druk in de Kunstuitleen Amstelveen

Met de feestelijke opening van de tentoonstelling van Gea Karhof en Louis La Rooy en de expositie: 'de keuze van Hetty' werd een receptie gehouden op zondagmiddag 6 november 2011 in de Kunstuitleen Amstelveen.

De belangstelling voor de receptie was enorm en volgens onze redactie, is het nog nooit zo druk geweest in de kunstuitleen. Maar het bestaan van deze cultuurtempel sinds een kwart eeuw, heeft voor veel mensen grote betekenis op cultureel gebied.

Hetty Tjalkens, de directeur van de Kunstuitleen Amstelveen, opende de feestelijke receptie met deze woorden: 'Dames en heren, ik wou, dat het elke zondagmiddag zo druk was, leuk, gezellig. Welkom allemaal, speciaal de exposanten, Gea Karhof en Louis La Rooy’.

kunstuitleen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Hetty Tjalkens, directeur van de Kunstuitleen Amstelveen, heet iedereen hartelijk verwelkom


Tevens bedankte zij het Elsemieke van Aalst Trio dat regelmatig de muzikale omlijsting bij festiviteiten van de Kunstuitleen verzorgt. Hetty meldde dat de heer Renze Hasper, voorzitter van het bestuur van de Stichting Beeldende Kunst Amstelveen een woordje zou doen en dat de tentoonstelling daarna geopend zou worden door John Levie, wethouder van cultuur van de gemeente Amstelveen. Na de welkomstwoorden sprak de heer Hasper.

kunstuitleen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Renze Hasper, voorzitter van het bestuur van de Stichting Beeldende Kunst Amstelveen, tijdens zijn toespraak


'Dames en heren, goedemiddag,
Het is vandaag feest, groot feest. De Kunstuitleen, onze Kunstuitleen in Amstelveen bestaat 25 jaar. En dat moet gevierd worden. Mijn naam is Renze Hasper en vind het een voorrecht, dat ik voorzitter van het bestuur van de Kunstuitleen mag zijn en dat ik u vanmiddag op deze feestelijke bijeenkomst mag toespreken’.

‘Als er een jubileum te vieren valt, kijken we ook altijd even terug in de geschiedenis. En wat kun je dan beter doen dan af te gaan op de kennis van mensen die er bij de oprichting bij waren. Een van die mensen is Fons Baggelaar. Hij kan er vandaag helaas niet bij zijn. Hij was een van de oprichters en vicevoorzitter in het eerste bestuur van de Kunstuitleen.

Voor dit feest heeft hij een stuk geschreven met als titel: 'Kunstuitleen Amstelveen 25 jaar'. Graag lees ik u een aantal gedeelten uit zijn stuk voor. Ik citeer: 'In de herfst van 1983 werd door de Gemeenteraad van Amstelveen bij de vaststelling van de begroting 1984 met algemene stemmen een motie aangenomen met de strekking een Kunstuitleen in het leven te roepen. De motie werd echter niet uitgevoerd’.

kunstuitleen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De aanwezige kunstliefhebbers volgen de toespraken


‘Het jaar daarop werd opnieuw een motie aangenomen met dezelfde strekking. Opnieuw bleef de motie een dode letter. De raadsleden Kant en Baggelaar, de initiatiefnemers, besloten voor de derde keer een motie in te dienen, waarbij de post personeelszaken ontbrak. Want zo was duidelijk, het zat vast op de financiën, zoals zo vaak. Die keuze hield in dat de kunstuitleen geheel met vrijwilligers diende te worden gerund. De bestuursleden waagden de sprong. Ze geloofden er in. Het kwam er op neer dat de bestuursleden de directie vormden, maar onbetaald. Een groep van ruim 20 vrijwilligers ging met enthousiasme aan de gang.' Einde citaat.

kunstuitleen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tussen het publiek luistert wethouder Levie naar de toespraak van de voorzitter


‘En zo is dus de Kunstuitleen 25 jaar geleden in oktober 1986 van start gegaan in het gemeentelijk expositiecentrum Aemstelle aan de Amsterdamseweg. Over de latere jaren schreef de heer Baggelaar, ik citeer: 'Na enige tijd bleek het succes van dit initiatief zodanig, dat inschakeling van betaalde medewerkers noodzakelijk werd. Om de continuïteit van de instelling te waarborgen moest er ook iemand zijn die aanspreekbaar en verantwoordelijk is voor het dagelijkse reilen en zeilen’.

Het bestuur werd geattendeerd op Hetty Tjalkens. Zij kwam, zag en overwon. We hadden geen betere vrouw kunnen vinden. Zij heeft de Kunstuitleen op de kaart gezet en deze gemaakt tot een instelling die er in Amstelveen en daarbuiten toe doet. De viering van het vijfentwintig jarig bestaan van de Kunstuitleen is dan ook haar feestje.' Einde citaat.

‘Dames en heren, het gaat goed met de Kunstuitleen. Aan het eind van 1986 was er een collectie van 299 werken en waren er 157 leners. Nu 25 jaar later aan het eind van 2011, hebben we een collectie van meer dan 3200 werken en lenen we werken uit aan bijna 1100 particulieren en 54 bedrijven. Financieel zijn we gezond. Natuurlijk hebben we last gehad van de economische situatie van de afgelopen jaren. Een aantal bedrijven heeft daardoor hun abonnement moeten opzeggen’.

‘De Kunstuitleen krijgt in verhouding tot andere culturele instellingen in Amstelveen maar weinig subsidie. Van alle opbrengsten is dit ongeveer 15%. Het overgrote deel van de inkomsten komt van particuliere leners en bedrijven en wordt gegenereerd door het organiseren van tal van activiteiten. We weten allemaal, dat ook de Gemeente Amstelveen de komende jaren moet bezuinigen. En dat dit consequenties heeft voor de subsidie voor culturele instellingen, begrijpen we ook. Wat we niet begrijpen is, dat in de plannen van het gemeentebestuur andere instellingen gekort worden op hun subsidie, maar dat de Kunstuitleen het vanaf 2013 zonder  subsidie moet doen’.

‘Wij zouden het als Kunstuitleen best zonder exploitatiesubsidie willen doen. Onafhankelijk opereren van de overheid, wie wil dat niet. Ik heb daarom een suggestie richting het gemeentebestuur. Stop met de jaarlijkse exploitatiesubsidie voor de Kunstuitleen, maar breng ons dan geen huur meer in rekening. Dat is voor de gemeente een echte bezuiniging en voor de Kunstuitleen een forse financiële uitdaging’.

‘Dames en heren, met enige regelmaat komt de huisvesting en de locatie van de Kunstuitleen aan de orde. Deze ruimte wordt te klein. Willen we groeien dan hebben we meer vierkante meters nodig. Dat willen we graag invullen in dit gebouw samen met onze goede buur de bibliotheek. Als dat om wat voor reden niet mogelijk blijkt, dan hebben we daar begrip voor. Als we er dan maar een goede plek op het Stadsplein voor terug krijgen. Graag onderzoeken we met de gemeente en de collega instellingen aan het Stadsplein de mogelijkheden. Dames en heren, genoeg serieus gepraat. Het is immers feest. Ik geef nu graag het woord aan John Levie, onze wethouder van cultuur, die de feestelijke expositie zal openen. Daarna hef ik graag met u het glas op de jarige Kunstuitleen en wens ik onze Kunstuitleen vol vertrouwen een goede volgende 25 jaar. Dank u wel.'

Na de woorden van de voorzitter, kreeg wethouder John Levie de microfoon en hij zei het volgende:
' Dames en heren, ik dacht dat, op zo’n feestelijke dag als deze gaan wij alleen over leuke dingen praten en ja hoor! Dan komt ie weer de bezuiniging. Mensen ik dacht, laat ik maar nu niet op reageren, laten wij het maar op een andere moment bespreken, laten wij maar gezellig houden. Iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder een aantal kunstenaars die hier aanwezig zijn op deze feestelijke dag’.

kunstuitleen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder John Levie (BBA) tijdens zijn toespraak


‘Het is immers 25 jaar Kunstuitleen Amstelveen. Het is ontzettend veel veranderd in 25 jaar. Volgens mij begon de kunstuitleen in 1986 met 150 leden en nu 25 jaar later zijn dat er 1200. Het is toch fantastisch, dat zo veel mensen op deze manier kunnen genieten van kunst. Het is een hele prestatie en ik geloof, dat genieten van kunst is genieten van iets, dat aan de muur hangt en je het elke dag weer opnieuw ziet’.

‘Zodra je het niet meer ziet, kunt u het beter inruilen bij de kunstuitleen, want dat heeft geen toegevoegde waarde meer en het is een onderdeel van uw behang geworden. Terug naar de prestaties, die verricht zijn. Dat lukt alleen maar met goede samenwerking met de kunstenaars en de exposanten. Die spelen dan een heel belangrijke rol’.

De manier van kunst uitlenen is overigens enorm veranderd. Als je uitvoerig ronddoolt op de website van de kunstuitleen – wat ik zeer kan aanraden – dan vind je er enorm veel informatie. Je kunt online 2796 kunstwerken bekijken. Het verhaal wil, dat Hetty regelmatig gevraagd wordt: ‘wat zou u zelf ophangen?’ Nou, wij kennen de behendigheid van Hetty bij dit soort vragen en ze heeft dat op een heel bijzondere wijze gedaan, door een aantal persoonlijke favorieten hier op te hangen.

Haar favorieten hangen nu hier. Het is daarmee duidelijk beantwoord en het illustreert nog een keer fijntjes, de innovatieve en de creatieve werkwijze van de Kunstuitleen Amstelveen. Een kwart eeuw kunstuitleen is natuurlijk een bijzonder moment in het leven van een heel bijzondere instelling in een heel bijzondere omgeving hier, op de cultuurstrip van Amstelveen. Ik wil de kunstuitleen nog een keer formeel heel hartelijk feliciteren en ik zou Hetty en de overige medewerkers en het bestuur willen zeggen: ‘Ga vooral zo door, op jullie eigenwijze weg!’ En daarmee wil ik een toost uit brengen op het 25 jaar bestaan van de Kunstuitleen Amstelveen. Op de volgende 25 jaar!!'

kunstuitleen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De voorzitter en de wethouder toosten op de toekomst


kunstuitleen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Levie biedt zijn glas champagne aan, aan Hetty Tjalkens en op die manier kan ze ook toosten op de toekomst van 'haar' kunstuitleen


kunstuitleen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het handgeschilderde etswerk van kunstenaar Gea Karhof is het meest favoriete kunstwerk van Hetty Tjalkens


kunstuitleen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het prachtige etswerk van Gea Karhof wordt bewonderd en onderzocht


Kijk ook op de website van Kunstuitleen Amstelveen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen