Bijgewerkt: 19 mei 2024

Het 'Mooi Amstelland' programma is gestart - 2011

Foto's -> Natuur -> Natuur Divers

Het 'Mooi Amstelland' programma is gestart
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een foto van de Amstel tijdens de bustocht

Amstelscheg wordt toegankelijker en aantrekkelijker, start uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland
Amstelland is een uniek, open en groen gebied, dat verdient te worden beschermd tegen stedelijke ontwikkelingen. Het landschap is populair bij omwonenden uit de regio. De komende jaren worden hier projecten uitgevoerd, zoals de aanleg van fiets- wandel- en ruiterpaden. Op woensdag 16 november 2011 is de eerste schep in de grond gestoken voor de aanleg van een ruiterpad in de Middelpolder.

amstelland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jelle Blaauwbroek, programmamanager van de provincie Noord-Holland vraagt de aandacht en geeft korte toelichting wat er in de middag gaat gebeuren


Daarmee markeerden gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland, Kees van Tilburg, voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland, en wethouder John Levie van de gemeente Amstelveen, de start van het uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland, in aanwezigheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere partijen.

amstelland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jaap Bond, gedeputeerde Landbouw en Landelijk Gebied (CDA) van de Provincie Noord-Holland verwelkomt alle aanwezigen op buitenplaats Wester-Amstel en zei onder andere: 'Zonder samenwerking kom je er niet. Zonder samenwerking met de verschillende partijen hadden wij het niet voor elkaar gekregen. Mijn complimenten voor hoe het gegaan is. De Amstelscheg is een oase in het Randstadgebied met de Amstel als ruggengraat en het is ook de poort naar het Groene Hart'Toegankelijker en aantrekkelijker
Amstelland wordt een stuk toegankelijker en aantrekkelijker voor omwonenden en recreanten uit de regio. Tegelijk wordt het unieke karakter van het gebied behouden en versterkt. Agrarische erven worden verbeterd en langs de Amstel komt een nieuwe aanlegsteiger. Ook voor dieren en planten zoals vogels, vlinders en amfibieën wordt het gebied aantrekkelijker met natuurvriendelijke oevers, natuurstroken en een weidevogelvriendelijk stuk polder.

amstelland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Vlnr.: mevrouw Renee Mekel, beleidsadviseur I&M, wethouder John Levie, Herman Wierenga van EL&I, Donné Slangen Slangen, directeur Water en Ruimte van I&M, Gerard Korrel DB lid van het waterschap AGV luisteren naar gedeputeerde Jaap Bond


Een bijzonder project is de 'Watertuin': een waterzuiveringsproject met vijf hectaren waterpartijen, waaronder paaivijvers voor vissen. De aanleg van natuur en de Watertuin draagt bij aan het natuurnetwerk van Noord-Holland.

Vestigingsklimaat, behoud landschap en vitaal agrarisch bedrijfsleven, de gemeente Amstelveen, het Waterschap AGV, Groengebied Amstelland, de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid en de Stichting Beschermers Amstelland hebben het uitvoeringsprogramma samen met de provincie opgesteld.

amstelland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Projectdirecteur Donné Slangen: 'Wat ik hier mooi vind, dat precies wat het kabinet heeft voorgenomen, de decentralisatie en de deregulering, zie je hier gebeuren. Je laat de mensen, die daar wonen en werken, ook zelf bepalen wat belangrijk is voor het gebied'


De Beschermers Amstelland hebben als pilot 'Investeren in het landschap' bij de Rijksoverheid namens de partners een investeringssubsidie aangevraagd en gekregen. Het Rijk (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) vindt deze pilot een mooi voorbeeld van, hoe onder de regie van de provincie met alle gebiedspartijen incl. bedrijfsleven tot nieuwe gebiedsontwikkeling en nieuwe financiële arrangementen voor de uitvoering gekomen kan worden. Amstelland is één van de vier pilot gebieden waarvoor het Rijk dit 'Mooi Nederland geld' heeft verstrekt.

amstelland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De aanwezigen volgen de toespraken


Doel hiervan is het landschap te versterken en de toegankelijkheid te vergroten, particulier initiatief een plaats te geven in het gebied, slimmer omgaan met de ruimte en de identiteit van het open landschap behouden. Met de rijksbijdrage van € 950.000 is ongeveer € 3.200.000 beschikbaar voor het uitvoeringsprogramma. De provincie draagt zo'n € 1.350.000 bij, de gemeente Amstelveen € 400.000 en AGV € 500.000. Het programma wordt onder regie van de provincie uitgevoerd.

amstelland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tijdens de bustocht wordt gediscussieerd


Kees van Tilburg: "Het is van belang het unieke karakter van Amstelland te behouden. Niet door er een museum van te maken, maar door het agrarische bedrijfsleven vitaal te houden." Gedeputeerde Jaap Bond: "Juist in het verstedelijkte zuiden van Noord-Holland is behoud van de groene ruimte van belang voor een goed vestigingsklimaat. Het uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland dat hieraan bijdraagt, is een geweldig resultaat van de samenwerkingspartners."

amstelland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jelle Blaauwbroek geeft aanwijzingen bij het ruiterpad


amstelland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Kees van Tilburg, voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland: 'Het is nu een mooi moment, dat wij hier het ruiterpad aanleggen'


amstelland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het is hard werken in Amstelland


In de video begeleidt Jelle Blaauwbroek de delegatie naar het toekomstige ruiterpad. Na het scheppen van zand spreekt Kees van Tilburg, voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland. Daarna krijgt wethouder John Levie van de gemeente Amstelveen het woord. Hij wordt gevolgd door Gerard Korrel DB lid van het waterschap AGV en hij vertelt over de nieuwe manier van waterzuivering

Bestuursakkoord
Een groot aantal partijen werkt in een breder verband samen aan het veiligstellen van het agrarisch karakter en het unieke open landschap van Amstelland. Het gebied wordt ook wel Amstelscheg genoemd: een groen gebied dat als een punt in de stad Amsterdam steekt en waarmee het Groene Hart reikt tot aan het stadscentrum.

amstelland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder John Levie aan het woord


amstelland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Gerard Korrel, melkveehouder in polder De Ronde Hoep in Ouderkerk aan de Amstel en DB lid van het waterschap AGV, vertelt over de nieuwe manier van waterzuivering. Door het water extra te zuiveren kan het zogenoemde kwalitatief goede stedelijk water voor Amstelveen gebruikt worden


mooi amstelland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De sloot, waar het gezuiverde water naar de rivier de Amstel wordt afgevoerd. In de toekomst krijgt het water nog een langere zuiveringsprocedure, waardoor de gemeente Amstelveen kwalitatief beter stedelijk water krijgt


De gebiedspartners zijn de provincie Noord-Holland, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel en de stadsdelen Zuid, Oost en Zuidoost. Deze partners willen beter inspelen op de behoeften van de gebruikers van het gebied en aantrekkelijke recreatiemogelijkheden bieden aan omwonenden uit de regio.

Ook moeten de ruimtelijke regels duidelijk zijn, zodat particulieren en ondernemers zekerheid hebben over de ontwikkelingen in het gebied en toekomstgerichte initiatieven kunnen nemen. De bestuurders van deze partijen hebben een bestuursakkoord opgesteld, dat zij voor het einde van dit jaar willen onderteken. De provincie zorgt voor groen op de kaart van Noord-Holland.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur