Bijgewerkt: 15 april 2024

Wethouder ziet geen brood... - 2009

Foto's -> Gebeurtenissen -> Voedselbank

Wethouder ziet geen brood...
(Particuliere collectie - 2009)

De voorraad van de 'Voedselbank Amstelveen' op 19 november 2009

Ingezonden bericht in verband met de 'voedselbank' in Amstelveen:

Hoe is het begonnen? Ik ben vrijwilligster bij de voedselbank in Amsterdam. Van daaruit neem ik de voedselpakketten mee naar Amstelveen voor onze cliënten. Waarom? Een dame kwam haar voedselpakket in Amsterdam per scootmobiel ophalen, half op de terugweg stond zij zonder stroom!

In mijn brief op 1 oktober 2009 aan wethouder J. W. Groot heb ik gevraagd, om de verantwoordelijkheid voor zijn eigen Amstelveense burgers te nemen, omdat Amsterdam nog steeds € 3.50 per stuk voor deze voedselpakketten betaalt. Wij mochten de grote ruimte van de oude brandweerkazerne voor het goede doel gebruiken, maar moesten die eind september leeg opleveren, omdat het gebouw wordt gesloopt.

Op 1 november 2009, na een vijf kwartier durend gesprek met wethouder J. W. Groot, ging ik opgelucht naar huis. Hij dacht hardop en was al bezig met een multifunctionele ruimte te zoeken voor de voedselbank, Stichting Kinderhulp Zonder Grenzen en Humanitair Roemenie. Dit zou kunnen bij de GGD, of misschien nieuwbouw alhoewel dat duurt te lang. Maar helaas!

Doordat GroenLinks in de raad vragen heeft gesteld over de voedselbank, is dit te snel in de openbaarheid gekomen. Dit was niet onze bedoeling. Wij kunnen op het ogenblik eigenlijk niet meer mensen helpen, omdat wij in Amstelveen geen eigen opslagruimte tot onze beschikking hebben voor voedselopslag en uitgifte.

Ik kreeg van de beheerder van het Rode Kruis (dit zijn wel kanjers van mensen) te horen, dat na het stukje in de krant er veel belangstelling voor de voedselbank is. Wij zoeken naar een opslagruimte. De beste herenkapper van Amstelveen Jan Bartels aan de Lindelaan wilde ons direct helpen, maar deze ruimte was te klein.

Voedselbank Amstelveen
(Particuliere collectie - 2009)

Een deel van de voorraad: brood, krentenbrood en bolletjes, zoutjes, groenten, paneermeel, fruit en kauwgum


Iedereen heeft het vandaag de dag moeilijk en toch hoop ik op een wonder. Misschien van Wooncorporatie Eigen Haard waarmee ik in gesprek ben? Of iemand met het hart op de goede plaats? Wethouder J. W. Groot schrijft in de krant van 18 november dat hij de mensen die een voedselpakket nodig hebben, wil lokaliseren.

Hij denkt dat deze mensen achterover gaan leunen als ze 1 maal per week een voedselpakket krijgen. Dat ze dan niet meer hun best doen om werk te zoeken; wat natuurlijk onzin is, het is gewoon broodnodig! Er is geen werk, er vallen iedere dag nog ontslagen en het topje van de ijsberg is nog lang niet in zicht. Daarbij zijn de meeste, alleenstaande moeders met kinderen, dus kunnen niet werken. De kledingbank in Amstelveen heeft nu 320 personen in haar bestand. Dus voedselpakketten en ruimte zijn hard nodig, vooral met de winter voor de deur.

Wekelijks komen er zo`n 60 tot 70 cliënten voor kleding. Sociaal Steunpunt Amstelveen geeft een kleine bijdrage per week. Maar de voedselbank, die daadwerkelijk de maag vult, is niet nodig? Ik dacht het wel, heel zeker!

Tot slot. Ik had vorige week woensdag nog iemand van een organisatie aan de telefoon met de vraag: of een moeder met kind, die 100 euro in de maand te besteden heeft, bij ons in aanmerking kon komen voor een voedselpakket, logisch ja! Ook had hij met de gegevens van deze mevrouw bij de gemeente voor hulp aangeklopt, maar daar werd slecht op gereageerd.

Niemand krijgt zo maar een voedselpakket bij ons, je moet echt met de billen bloot en dat valt echt niet mee, daar heb je wel moed voor nodig. Wie wil en kan de voedselbank van Amstelveen helpen in deze opstart fase?

Met vriendelijke groet, (afzender en e-mailadres zijn bij de redactie bekend)

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen