Bijgewerkt: 13 juli 2024

Voedselbank Amstelveen een feit - 2012

Foto's -> Gebeurtenissen -> Voedselbank

Voedselbank Amstelveen een feit
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Dorien Mijksenaar, raadslid van GroenLinks-Amstelveen
Voedselbank Amstelveen is een feit, waar de gemeente niet meer omheen kan

Open brief aan de Voedselbank Amstelveen en aan wethouder Koops, 6 januari 2012.

Gefeliciteerd! De voedselbank Amstelveen heeft onderdak gevonden bij het Rode Kruis, de organisatie die zich spitst op rampen. Onze rijke stad laat mensen die leven aan de rafelrand de overgeschoten restjes van een uit de hand gelopen consumptiemaatschappij. De tegenprestatie is dankbaarheid.

Amstelveen kent meerdere organisaties die tijdelijke hulp bieden. Er zijn diverse kerken die mensen helpen, onder andere met voedselgeld. Er is het sociaal steunpunt, maar ook de gemeente kent vormen van tijdelijke ondersteuning. Tijdens de sfeervolle decembermaand werden vele maaltijden aangeboden en werden kerstpakketten uitgedeeld. Vaak door anonieme gevers, met hier en daar dank aan de sponsoren.

Allemaal mooie maatregelen, maar het blijven lapmiddelen, die verdwijnen met de goede voornemens voor een bijdrage aan een betere wereld na 1 januari. Misschien moeten we die stilte doorbreken. Wie het financieel niet redt, moet zich kunnen wenden tot de gemeente. Ook in tijden van bezuinigingen mag dit nooit ten koste gaan van de mensen die hulp nodig hebben.

GroenLinks-Amstelveen heeft dan ook respect voor het particuliere initiatief van mevrouw Twint. Haar hulp getuigt van daadkracht en medeleven met de mensen die het financieel niet redden. Maar het is een redmiddel, dat in onze eeuw van voorspoed niet thuishoort. GroenLinks voelt het als een nederlaag van ons gemeentelijk beleid. Wij willen, dat elke inwoner van onze stad een dak boven het hoofd en voldoende te eten heeft.

GroenLinks heeft zich lang op het standpunt gesteld, dat een voedselbank in Amstelveen niet nodig zou hoeven zijn. In een stad als Amstelveen zou het gemeentelijk sociaal beleid voldoende soelaas moeten bieden. Het ‘succes’ van de Voedselbank laat echter zien, dat dit helaas niet het geval is. Volgens GroenLinks is de Voedselbank inmiddels een feit, waar we niet meer omheen kunnen. Ook de gemeente niet.

GroenLinks zal de wethouder dan ook oproepen om wederom met de voedselbank in gesprek te gaan over passende gemeentelijke ondersteuning. Daar mogen best enkele voorwaarden aan verbonden worden. Want GroenLinks blijft moeite hebben met de anonimiteit van de Voedselbank, omdat dit belemmert dat mensen actief worden doorverwezen naar gemeentelijke hulp en ondersteuning.

En tenslotte is voedselhulp echt een uiterste redmiddel voor mensen in een dramatische situatie, maar biedt die hulp vaak geen uitweg uit die situatie. Mensen worden eerder nog verder afhankelijk. En dat willen we nou nét voorkomen. Maar deze bezwaren mogen wat ons betreft niet langer een goede ondersteuning van de Voedselbank in de weg staan. Daar komt u toch samen uit?!

Dorien Mijksenaar, raadslid GroenLinks-Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen