Bijgewerkt: 19 mei 2024

Jacqueline Koops reageert - 2012

Foto's -> Gebeurtenissen -> Voedselbank

Jacqueline Koops reageert
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops, van ChristenUnie-Amstelveen
In antwoord op de open brief van Dorien Mijksenaar van GroenLinks, inzake de Voedselbank reageert wethouder Jacqueline Koops, van ChristenUnie-Amstelveen:

De Voedselbank ondersteunt al enige jaren enkele Amstelveense inwoners met een voedselpakket. In deze tijd van bezuinigingen wordt het voor mensen met een laag inkomen en/of mensen die schulden hebben steeds moeilijker om financieel rond te komen. Een dergelijk particulier initiatief van mevrouw Twint om hulp te bieden aan de mensen die dit nodig hebben, waardeer ik dan ook zeer.

Het is goed om te zien, dat draagkrachtige burgers hun medeburgers die (tijdelijk) minder goed kunnen rondkomen steunen. Dat is één van de uitgangspunten van civil society. Een samenleving, waarbij burgers zonder hulp van de overheid anderen steunen. Ik spreek dan ook mijn grote waardering hiervoor uit.

Toch wil ik graag het volgende benadrukken. In Amstelveen kennen wij een uitgebreid minimabeleid en een goede schuldhulpverlening. Beide zijn zo ingericht, dat burgers niet onder het financiële bestaansminimum hoeven te komen. Slechts burgers die minder te besteden hebben dan het bestaansminimum dat de gemeente biedt, komen in aanmerking voor een pakket van de Voedselbank.

Hoewel ik begrijp, dat de stap naar de gemeente soms groot is en een voedselpakket dan uitkomst biedt, zou het mij niettemin heugen, indien deze Amstelveners kiezen voor het hogere bestaansminimum dat de gemeente biedt, naast verdere structurele oplossingen op maat.

Een structurele oplossing die wij bieden is bijvoorbeeld inkomensondersteunende voorzieningen of professionele begeleiding bij schuldenproblematiek. Wie het financieel niet redt, zou zich moeten wenden tot het Wmo-loket van de gemeente. De gemeente bekijkt dan de mogelijkheden met de klant en kan verder helpen.

Samenwerking met Voedselbank
Het is dus van groot belang, dat de klanten van de Voedselbank ook de weg weten te vinden naar de gemeente. In die zin zoeken wij samenwerking met de Voedselbank. De gemeente heeft in oktober 2010 speciaal voor klanten van de Voedselbank de folder “Alstublieft. Een recept voor een financieel gezond leven” gemaakt. Met de Voedselbank Amsterdam is afgesproken, dat Amstelveense klanten bij aanmelding deze folder ontvangen en zij de klant helpen bij het maken van een afspraak met de gemeente.

Dit laatste gebeurt alleen, als de klant daarin toestemt. Tot nu toe zijn er acht huishoudens aangemeld bij de gemeente. Ik zou graag zien, dat alle Amstelveense klanten van de Voedselbank bij de gemeente aankloppen. Ook in 2012 blijft de gemeente deze samenwerking aanbieden om er zo voor te zorgen, dat alle inwoners van Amstelveen die het nodig hebben door ons ondersteund worden in hun eerste levensbehoeften.

Oproep
Ik doe hierbij van harte een oproep aan alle burgers die maandelijks niet kunnen rondkomen om zich te melden bij het Wmo-loket van de gemeente. De gemeente kan u immers structureel verder helpen, allereerst met een hoger leefbudget dan de Voedselbank als toegangscriterium hanteert.

De gemeente zet samen met u uw uitgaven, schulden en inkomsten op een rij. We maken met u een plan, zodat u zelf weer grip krijgt op uw situatie. En om dat laatste, daar gaat het tenslotte om.

Mr. J. A. Koops, Wethouder Sociale Voorzieningen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen