Bijgewerkt: 5 februari 2023

Int. Vrouwendag - 2012

Foto's -> Gebeurtenissen -> Internationale Vrouwendag

Int. Vrouwendag
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Gastvrouw Su Changoe verwelkomt alle aanwezigen in De Meent

Het Intercultureel Vrouwenplatform organiseerde in samenwerking met de Stichting Cardanus op donderdag 8 maart 2012 een inspirerende ochtend in ontmoetingscentrum De Meent. De gastvrouw van de Internationale Vrouwendag, Su Changoe verwelkomde hartelijk de meer dan 90 vrouwen, die naar het ontmoetingscentrum kwamen.

Het programma werd een beetje verschoven, omdat een belangrijke gast nog niet was aangekomen. Daardoor begon mevrouw Ans Fontijn, coördinator van ‘Amstelveen in Dialoog’ als eerste en legde uit  waarom het zo belangrijk is voor mensen, om in dialoog te komen. Op de eerste etage van het wijkcentrum waren al dialoogtafels neergezet, voor later als de vrouwen met het dialoog zouden beginnen. Het thema was: 'Wat is jouw kracht en talent als vrouw om een bijdrage te leveren aan de samenleving?'.

vrouwendag  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Meer dan 90 vrouwen kwamen naar de viering van de Internationale Vrouwendag


vrouwendag  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw Ans Fontijn legt het uit, hoe je een dialoog moet voeren


vrouwendag  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De vrouwen in de zaal volgen de presentatie


Mevrouw Marian van Zanen- van den Berg, echtgenote van de burgemeester van Amstelveen, vertelde over de stand van zaken in Nederland in verband met de vrouwenemancipatie. Deze is volgens haar nog niet helemaal optimaal. Dus vrouwendag houden in Nederland is toch nog steeds belangrijk in 2012, niet alleen voor de allochtone- , maar ook voor de autochtone vrouwen.

vrouwendag  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw Marian van Zanen- van den Berg tijdens haar openingstoespraak over de situatie van de vrouwen in 2012


De salarisverschillen tussen man en vrouw zijn nog steeds groot: 20,8 %, weinig vrouwen in de Tweede Kamer: 61 van de 150. Ook een probleem vormt het hoge cijfer van analfabeten, dus niet of onvoldoende de vaardigheid beheersen in lezen, spellen en schrijven, er is ook vaak taalachterstand veelal bij de allochtone vrouwen.

vrouwendag  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw Rita de Groot vertelt over haar jarenlange werk als vrijwilliger bij verschillende organisaties in Amstelveen


Marian van Zanen-van den Berg vroeg mevrouw Rita de Groot, om naar voren te komen. Toen overhandigde zij Rita de waarderingsprijs voor haar werkzaamheden van 1985 tot 1995 secretaris, spreekuurhoudster en cursusleidster bij het Sociaal Steunpunt Amstelveen en voorzitter cliëntenraad Ziekenhuis Amstelland van 2001 tot 2010.

vrouwendag  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De vrouwen in de zaal volgen het interview


vrouwendag  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw Rita de Groot met haar waarderingsprijs, een prachtige vaas. De bloemen kreeg ze later


Na de prijsuitreiking gingen de vrouwen met elkaar in dialoog, dus niet in debat. De dialoog werd geleid door getrainde gesprekleidsters. Tijdens het programma was er een kunstproject onder leiding van kunstenares Souzan Zakot, waar de vrouwen actief aan konden deelnemen.

Tenslotte werd er een lunch aangeboden voor 70 deelnemers, die gesponsord was door Albert Heijn, één van de partners van Nederland in Dialoog.

Vrouwendag in de Buurtkamer
Van 17.30 tot 22.00 uur ging de Amstelveense Vrouwendag verder in de Buurtkamer, aan Van der Hooplaan 180, met een gezamenlijke dis om 18 uur. Hiervoor had iedereen wat van eigen kookkunst meegenomen om de ander van te laten genieten!

Verder hield mevrouw Leonie van Gils, voorzitter van de Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, een lezing over “Werk maken van vrouwenrechten” om 19 uur. Van 20 - 22 uur gingen de vrouwen de dansvloer op om een prijs te winnen voor de vrouw met de meest originele kleding. De hele dag werd kosteloos aangeboden.

Internationale Vrouwendag?
In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd - in 1912 voor het eerst in Nederland. Aanvankelijk werd de Vrouwendag op verschillende data gehouden, pas in 1922 werd 8 maart gekozen als vaste datum. Er bestaan verschillende lezingen voor de keuze van 8 maart als datum voor de Internationale Vrouwendag.

Lag de oorsprong in Rusland of de Verenigde Staten? Een gangbare westerse lezing was, dat 8 maart terug te voeren was op stakingen van textielarbeidsters in New York op 8 maart 1908. Zij gingen de straat op om te demonstreren tegen onder meer de lange werktijden, de lage lonen en de slechte werkomstandigheden.

Het is mogelijk, dat deze verklaring voor de keuze van 8 maart pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw is ontstaan. In de periode van de Koude Oorlog kon toch moeilijk de eer aan een communistisch land gegeven worden? 8 maart zou namelijk in een andere lezing teruggaan op de grote vrouwenstaking en demonstratie op 8 maart 1917 in St. Petersburg. In ieder geval is in 1910 besloten jaarlijks een Internationale Vrouwendag te organiseren.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen