Bijgewerkt: 14 juni 2021

6de Veteranendag
Amstelveen - 2012

Foto's -> Geschiedenis -> Veteranendag

6de Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De veteranen en hun familieleden komen naar de 6de Veteranendag in Amstelveen

Op zaterdagmiddag 23 juni 2012 werd in de Bankrashal aan het Oostelijk Halfrond 9, de 6de Veteranendag in Amstelveen gehouden. Er kwamen ongeveer 150 veteranen, waarvan de oudste 92 jaar was. Wie de jongste was, konden de organisatoren niet achterhalen, maar in ieder geval waren er minder jonge veteranen aanwezig dan vorig jaar. Dat is wel jammer, want ook voor hen is deze dag bedoeld.

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het Stream Combo speelt tijdens de veteranendag


Op zaterdag 30 juni 2012 viert Nederland voor de 8ste keer de Veteranendag. Amstelveen loopt in die zin twee jaar achter, maar gelukkig hebben de bestuurders van Amstelveen snel ingezien, dat zij ook zo’n dag moesten houden. De feestelijke dag in Den Haag wordt een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. In Amstelveen, weliswaar met minder ophef dan straks in Den Haag, was er een sfeervol programma georganiseerd.

De Nederlandse Veteranendag vindt jaarlijks plaats rond de geboortedag van Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. Nederland telt ruim 100.000 veteranen. Van Tweede Wereldoorlog-veteranen tot en met militairen ingezet bij vredesmissies in Kosovo, Bosnië, Soedan, Libanon, Afghanistan enzovoort.

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De zaal in de Bankrashal loopt vol met mensen


Tijdens alle vredesoperaties, die door Nederlandse soldaten werd ondersteund, sneuvelden sinds 1951 zeker 187 soldaten, de laatste in 2010 in Afghanistan. Wie is veteraan? In het handboek van de Nederlandse Veteranen staat vermeld, dat onder veteranen wordt verstaan:
• Gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of overeenkomstige situaties.
• Gewezen militairen die bij vredesmissies betrokken zijn geweest, zowel binnen als buiten het verband van de Verenigde Naties (VN).
• Gewezen militairen van het voormalige Koninklijke Nederlands-Indisch Leger (KNIL).
• Vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog en gouvernementsmarine.

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De zangeres van het Stream Combo zingt liedjes van de jaren 1940


veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De veteranen krijgen koffie, of thee met een gebakje


veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Gastvrouw van de dag, Michelle Manuel van de gemeente Amstelveen verwelkomt de veteranen en hun familie in de Bankrashal


Rond 14.00 uur druppelden de gasten binnen. Veteranen alleen, of met hun echtgenote en/of andere familie. Ieder werd getrakteerd op een kopje koffie met een gebakje. Ondertussen werd er luchtige jazzmuziek ten gehore gebracht, waarbij de zangeres met veel gevoel haar liedjes meezong. Toen langzaam maar zeker iedereen er was die zich had aangemeld, verwelkomde de gastvrouw, Michelle Manuel van de gemeente Amstelveen de veteranen en hun familie in de Bankrashal. Zij gaf als eerste het woord aan Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen:

'Veteranen, kolonel Marcus, gewaardeerde gasten, dames en heren. Hartelijk welkom bij de zesde Veteranendag in Amstelveen. Enerzijds is het alweer de zesde keer, dat ik u welkom mag heten, aan de andere kant is het uitdrukkelijk pas de zesde keer. Velen van u hebben het heel lang moeten stellen zonder een jaarlijks moment als dit. Uiteindelijk is het besef gelukkig wel breed doorgebroken, hoe lang u het zonder erkenning hebt moeten stellen.'

'Zeker de iets ouderen onder u. En dat dit dus heel anders moest. U verdient onze aandacht en respect. Ook van mijn generatie. Een moment als dit is bij uitstek de gelegenheid om te praten met mensen die uw ervaringen delen, of in ieder geval ervaringen die belangrijke overeenkomsten vertonen. De extreme belevenissen onder vaak barre omstandigheden die u heeft meegemaakt, hebben – naar ik heb begrepen – nog al eens de neiging om op allerlei ongewenste momenten de kop weer op te steken.'

‘Iemand die dergelijke ervaringen niet heeft, ze niet aan den lijve heeft ondervonden, kan met de beste wil van de wereld niet invoelen wat het betekent. Gelukkig is er inmiddels wel aandacht voor de gevolgen die dit in uw latere leven kan hebben. Deze ervaringen kleuren uw dagelijks bestaan en beïnvloeden de keuzes die u maakt. En kleuren het leven van degenen die u omringen. Velen van u kunnen daar ook goed over vertellen.’

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen spreekt de veteranen toe


‘Zo ga ik straks in gesprek met twee veteranen, de heren Van Nieuwkerk en Rijskamp. Zij vertellen over hun ervaringen in voormalig Nederlands-Indië.  Bijzondere verhalen van buitengewone ‘kerels’. Daarnaast zag ik bijvoorbeeld, dat landelijk per begin 2012 zo’n 200 veteranen staan ingeschreven als gastspreker bij het landelijke project: verhalen van veteranen.’

‘Leerlingen kunnen zo op school ook uit de eerste hand uw nauwelijks te bevatten ervaringen horen. Dat lijkt me voor iedereen prettig en zeer nuttig. Zowel voor de verteller als voor de leerling: beiden ervaren het doorgaans als zeer positief. Voor kinderen in de schoolleeftijd zijn uw verhalen buitengewoon indrukwekkend. Het is absoluut niet te vergelijken met hun dagelijkse belevingswereld.’

‘Alles bij elkaar hebben de veteranen die meedoen aan ‘verhalen van veteranen’ gediend bij alle krijgsmachtonderdelen die de Nederlandse krijgsmacht kent: de Landmacht, de Luchtmacht, de Marine, de Mariniers en de Marechaussee. Het zijn – net als u hier vandaag - mensen die sterk variëren in leeftijd en de verhalen gaan dus over verschillende oorlogen, conflicten of missies.  Nog een enkeling kan verhalen over zijn/haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. ‘

‘Inmiddels staan er ook veteranen ingeschreven die de recente missie in Afghanistan hebben meegemaakt. Het is ronduit geweldig, dat u ook in 2012 opnieuw in zo’n grote getale naar deze dag bent gekomen. Ook vandaag hoop ik, dat dit moment voorziet in uw behoefte om uw verhalen met lotgenoten te delen.’

‘Het is ook – naast de landelijke veteranendag (dit jaar op 30 juni) – een dag waarop een belangrijk doel is, dat u zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt voor het werk, dat u in zeer moeilijke omstandigheden heeft moeten doen. U zette zich in voor vrede, veiligheid, vrijheid en recht. Dat verdient respect en waardering. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Met deze zesde editie van de Amstelveense veteranendag hoopt ons gemeentebestuur opnieuw u dat respect en die waardering te bieden. Kortom, van harte welkom. Dank voor uw aandacht. '

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een groep jongeren voert een Indische dans op


Na de toespraak van burgemeester Van Zanen hield kolonel b.d. Frank Marcus, directeur van het Veteraneninstituut zijn toespraak, waarin hij onder andere vertelde, dat na de Tweede Wereldoorlog het veteranenbeleid primair uit een regeling van pensioenen voor militaire oorlogsslachtoffers (en hun nabestaanden) bestond en een beperkt aantal diensten en voorzieningen op het gebied van wonen en werken.

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Kolonel b.d. Frank Marcus, directeur van het Stichting Veteraneninstituut tijdens zijn toespraak


Voor de rest werd de zorg voor veteranen voornamelijk uit particulier initiatief verleend, zoals de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. In oktober 2006 kwam de PvdA met de nota Zorgdragen voor veteranen, waarmee invulling werd gegeven aan het pleidooi om te komen tot een wettelijke basis voor het veteranenbeleid.

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De veteranen in de zaal volgen de toespraken


Na de toespraak van kolonel Marcus werd aan alle aanwezigen gevraagd om 1 minuut stilte in acht te nemen, om alle burgers en militairen te herdenken, die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Na de minuut stilte werd door iedereen in de zaal, tezamen het volkslied Wilhelmus gezongen met aansluitend het Amstelveenlied.

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Van Zanen laat de twee oorlogsveteranen, de heren Van Nieuwkerk en Rijskamp over hun ervaringen praten


Na de samenzang werden Jan van Zanen en de oorlogsveteranen de heren Van Nieuwkerk en Rijskamp op het podium uitgenodigd. Burgemeester Van Zanen stelde een paar vragen en de oneindige verhalenstroom kwam helemaal los, toen de veteranen over hun oorlogservaringen vertelden in Nederlands-Indië tussen 1947-1949.

Na het officiële deel van de bijeenkomst, konden de aanwezigen heel wat hapjes en drankjes nuttigen en natuurlijk even bijpraten. Het was weer een mooi en goed georganiseerde bijeenkomst en de vele Amstelveense veteranen genoten van de jazzy muziek van het Stream Combo en de zangeres, die haar best deed, om het vooral oudere publiek te vermaken met liedjes van de jaren 1940-50.

Ereschuld veteranen eindelijk geregeld
Een belangrijke verschil met de afgelopen jaren was, dat minister Hans Hillen en de militaire vakbonden overeenstemming hebben bereikt op 12 juni 2012, over een regeling voor het inlossen van de ereschuld voor veteranen. Deze bijzondere uitkering geldt als erkenning voor veteranen die door toedoen van hun uitzending lichamelijk, of psychisch gewond zijn geraakt en die de gevolgen daarvan nog dagelijks ervaren.

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De vlag van de Stichting Veteranen Amsterdam op de muur. Het is een ontmoetingscentrum voor veteranen, hun partner en kinderen uit Amsterdam en omstreken met de naam 'De Veldpost'


Op grond van de beschikbare middelen, de omvang van de doelgroep en de mate van hun invaliditeit is voor de bijzondere uitkering een grondslag van € 125.000 vastgesteld. De hoogte van de bijzondere uitkering zal worden bepaald door het voor de veteraan vastgestelde invaliditeitspercentage van de grondslag te nemen.

Veel veteranen hebben fysieke, psychische klachten overgehouden na hun missie en vaak na jaren hebben velen nog steeds een oorlogstrauma. Zoals een jonge oorlogsveteraan vertelde in het filmpje dat in de zaal werd vertoond, dat zijn familieleven en werk door het trauma is verwoest. Met grote moeite klom hij weer uit dit psychische dal. Door de ereschuld toe te kennen worden veel veteranen met dergelijke problemen goed geholpen, want deze erkenning voor hen door het Rijk, is heel belangrijk.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis