Bijgewerkt: 15 april 2024

Inzameling Voedselbank - 2012

Foto's -> Gebeurtenissen -> Voedselbank

Inzameling Voedselbank
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Grea Twint (r), hoofd coördinator van de Voedselbank Amstelveen geeft instructies aan een vrijwilliger bij de kassa van Albert Heijn in Groenhof

Het was een fantastische actie, met 16 geweldige vrijwilligers tijdens de regionale voedselinzamelingsactie op zaterdag 19 mei 2012 van de Voedselbank Amstelveen. Overweldigende hulp en gulle gave van het Amstelveense publiek en prachtig weer. Wij mochten acht grote containers vol aan goede artikelen ontvangen, daarbij mooie reacties van het publiek met waardering voor ons goede werk voor de meest kwetsbare groep medemensen van Amstelveen. Wij allen zijn erg blij met deze geslaagde dag.

voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Deze Amstelvener geeft een kilo kristalsuiker aan de voedselbank in Groenhof


voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De voorraad etenswaren groeit gestaag


voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De vrijwilligers rond de tafel staan hier vanaf 10 tot 16 uur om voedsel in te zamelen en in kratten te plaatsen


voedselbank Amstelveen
(Foto G. Twint - 2012)

Het is ook lol tijdens de voedselinzameling


voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Grea bezoekt de locatie in Waardhuizen, waar de supermarkt C1000 'De Kuijer' al heel veel etenswaren heeft gedoneerd aan de voedselbank


Het was in een woord FANTASTISCH! Jammer, dat wij niet bij alle winkels konden staan met toch nog een te kort aan vrijwilligers, maar dat komt misschien ook nog wel. Hoop doet leven in deze crisistijd, waardoor de hoofdvoedselbank ook heel veel minder voedsel binnen krijgt. Met dank aan allen die dit tot een groot succes gemaakt hebben.

Grea Twint coördinator Voedselbank Amstelveen
De vraaglijst, dat de vrijwilligers gebruikten:
Houdbare melk
Kinderbroodbeleg
Aardappelpuree
Verpakte rookworst
Vis in blik
Fruit in blik
Zonnebloemolie
Rijst
Pasta
Zakjes droge pastasaus
Suiker
Koffie
Thee
Waspoeder
Allesreiniger
Afwasmiddel

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen stond ook in Waardhuizen tijdens de actie van de voedselbank en stuurde deze brief naar ons:
Armoede bestaat! Ook in Amstelveen. Zaterdag 19 mei heb ik in Waardhuizen voor de C1000 gestaan om samen met andere vrijwilligers van de voedselbank een inzamelingsactie te houden voor dezelfde voedselbank.

Wat opvalt, is de grote betrokkenheid van de mensen en de bereidheid een bijdrage te leveren. Het is maar een enkeling die te kennen geeft niet bij te willen dragen. Er zijn wel steeds meer mensen die zeggen, dat ze geen bijdrage meer kunnen leveren en zijn bang, dat ze zelf een beroep moeten gaan doen op de voedselbank. Op meerdere plekken in de stad stonden de vrijwilligers voor de C1000, Jumbo of de AH om voedsel in te zamelen. En overal was het een groot succes. Dit staat in schril contrast met de Amstelveense gemeentebestuur en gemeenteraad. Op de SP en PvdA na, houden alle politieke partijen de boot af als het gaat om structurele steun voor de voedselbank. Het ingezamelde voedsel is hard nodig om aan de groeiende vraag te kunnen voeldoen.

“Meer dan één miljoen Nederlanders leven in armoede, waarvan 380.000 kinderen! Elke dag hebben naar schatting enkele honderdduizenden Nederlanders te weinig te eten. Door de crisis krijgen de voedselbanken elke dag méér cliënten en er is te weinig voedsel beschikbaar”(bron voedselbank Nederland).

De SP vindt, dat het Amstelveense gemeentebestuur en de gemeenteraad een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om iets aan de armoede te doen. De voedselbank is het laatste vangnet voor mensen om enigszins rond te kunnen komen. Armoede bestaat! Ook in Amstelveen.

Maar:  Hoe is het in Amstelveen gesteld met de armoede? Hoeveel mensen leven in Amstelveen onder de armoedegrens? En is de gemeente Amstelveen bereid de voedselbank (structureel) te steunen?

van erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen

Op 8 februari 2012 is de motie “steun charitatieve initiatieven” unaniem aanvaard door de gemeenteraad. In deze motie wordt het college verzocht om:

I. Met een voorstel te komen om een nader te bepalen bedrag beschikbaar te stellen ter tijdelijke ondersteuning van Amstelveense charitatieve initiatieven die noodhulp bieden aan Amstelveense inwoners;
II. In kaart te brengen hoeveel mensen in Amstelveen daadwerkelijk onder de armoedegrens leven.
III. Maatregelen te nemen om signalen van charitatieve initiatieven. dat in Amstelveen, ondanks het gemeentelijk sociale beleid, mensen toch onder de armoedegrens leven, zodanig op te pikken dat deze verder inhoud kunnen geven aan het gemeentelijk beleid.
In deze motie wordt de voedselbank met name genoemd als voorbeeld voor een charitatieve instelling. Om antwoord te krijgen op de hierboven gestelde vragen heb ik de volgende vragen gesteld aan het college:
- Weet u dat de voedselbank Amstelveen draaiende wordt gehouden door vrijwilligers?
- Weet u, dat de voedselbank Amstelveen onderdeel is van de Voedselbank Amsterdam?
- Weet u, dat de vaste kosten voor een voedselpakket van de voedselbank € 3.50 zijn?
- Weet u dat de inhoud van de voedselpakketten worden samengesteld uit giften van privé personen, instellingen en bedrijven?
- Weet u, dat er op dit moment 43 gezinnen in Amstelveen gebruik maken van de voedselbank en dat deze gezinnen wekelijks een voedselpakket krijgen uitgereikt?
- Weet u, dat deze 43 gezinnen uit ongeveer 100 personen bestaan?
- Weet u, dat de vaste jaarlijkse kosten voor de Voedselbank Amstelveen € 3.50 x 43 x 52 = € 7826, zijn.
- Weet u, dat deze kosten nu door de gemeente Amsterdam betaald worden en niet door de “rijke” gemeente Amstelveen?
- Vindt u dat net als de SP niet gênant?
- Zo nee, waarom niet?
- Vindt u net als de SP, dat deze € 7826, best gedragen kunnen worden door de gemeente Amstelveen?
- Zo nee, waarom niet?
- Zo ja, waarom wijst het college het verzoek om subsidie voor de voedselbank dan telkens af?
- Heeft het college de intentie om de motie uit te voeren?
- Zo nee, waarom niet?
- Zo ja, wanneer komt u met het voorstel om charitatieve instellingen te ondersteunen?
- Zo ja, welke maatregelen hebt u genomen of/en gaat u nemen om de signalen genoemd onder III op te pikken, inhoud te geven en te verwerken in het gemeentelijk beleid?
- Hebt u al in kaart gebracht, hoeveel mensen er in Amstelveen onder de armoedegrens leven?
- Zo nee, wanneer gaat u dat dan doen?
- Wanneer kan de raad over deze gegevens beschikken?
Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen