Bijgewerkt: 15 april 2024

Subsidie - 2012

Foto's -> Gebeurtenissen -> Voedselbank

Subsidie
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De vrijwilligers van de Voedselbank Amstelveen tijdens een voedselinzamelingsactie in Groenhof, in mei 2012

Drie charitatieve instellingen die hulp bieden aan Amstelveners in nood, ontvangen een eenmalig bedrag van de gemeente om hun initiatieven te financieren. De werkzaamheden van deze vrijwilligers zijn van grote waarde zijn voor onze maatschappij. Daarom heeft de gemeente een totaalbedrag van € 10.000,- extra beschikbaar gemaakt om hun charitatieve initiatieven te steunen. De drie instellingen die subsidie kunnen aanvragen zijn: De Voedselbank, Diakenen Protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert en Diaconie Katholieke Parochies Amstelveen.

Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie): “De gemeente stelt warmhartig geld beschikbaar aan drie charitatieve instellingen in Amstelveen. Zo kunnen zij noodhulp bieden aan bewoners die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Het bedrag van € 10.000,- is extra beschikbaar gesteld bovenop het gemeentelijke minimabeleid om de armoede in Amstelveen te bestrijden.

Mede daarom is aan de beschikbaarstelling van de subsidie een uitdrukkelijke voorwaarde verbonden: Het is belangrijk, dat genoemde instellingen ‘cliënten’ doorverwijzen naar het gemeentelijke loket om, waar mogelijk, structurele oplossingen te bieden.” Door € 10.000,- beschikbaar te stellen, is de ingediende motie van gemeenteraadslid Marius Rietdijk (VVD) uitgevoerd.

Subsidie aanvragen
In Amstelveen zijn drie charitatieve instellingen die in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie: Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam (uitdeelpunt Amstelveen), College van Diakenen van de Protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert en Diaconie Katholieke Parochies Amstelveen. Deze instellingen ontvangen een bericht van de gemeente om de subsidie aan te vragen. Kijk voor meer informatie over het minimabeleid van de gemeente Amstelveen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen