Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Weg langs Schiphol - 2012

Foto's -> Schiphol -> Schiphol 2009-2016

Weg langs Schiphol
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

De Bosrandbrug bij Schiphool-Oost

De Bosrandbrug en naastgelegen fietsbrug over de Ringvaart sluit de provincie Noord-Holland geheel af voor (brom)fiets- en autoverkeer vanaf 5 september 2011. De afsluiting is noodzakelijk in verband met de vervanging van de Bosrandbrug. De werkzaamheden duren tot medio september 2012. Voor al het verkeer geldt in die periode een alternatieve route. Het verkeer moet hierbij rekening houden met vertraging.

De Bosrandbrug nadert het einde van zijn levenscyclus en is in zijn huidige vorm te licht voor het moderne en zwaardere verkeer. De brug en de naastgelegen fietsbrug worden geheel vervangen en de nieuwe brug krijgt vijf rijstroken en een fietspad.

Alternatieve route voor auto- en vrachtverkeer
Het auto- en vrachtverkeer dat vanuit Aalsmeer de A9 wil bereiken, wordt geadviseerd via de Beneluxbaan naar de A9 te rijden. Verkeer dat vanaf de Fokkerweg Amstelveen wil bereiken, wordt eveneens geadviseerd om via de A9 om te rijden. Deze alternatieve routes worden weergegeven in de bijlage of zijn te downloaden op de site www.n201.info , werk in uitvoering ‘Aansluiting A9’.

Omleidingroute (brom)fietsverkeer
Het brom- en fietsverkeer langs de Fokkerweg/Schipholdijk is vanaf 5 september 2011 tot medio september 2012 vanaf zo’n 100 meter vóór de Bosrandbrug tot aan de rotonde Schipholdijk niet meer mogelijk. (Brom)fietsers wordt geadviseerd gebruik te maken van een tijdelijke veerpont en via het Amsterdamse Bos te rijden.

Deze pont vaart in eerste instantie 24 uur per dag, 7 dagen per week. De dienstregeling wordt na 1 maand geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De omleidingsroute voor (brom)fietsers wordt weergegeven in de bijlage of is te downloaden op de site www.n201.info, werk in uitvoering ‘Aansluiting A9’.Grotere kaart weergeven
De Bosrandbrug is geopend en een vrachtschip vaart snel door.


Opening Schipholdraaibrug
Sinds half maart 2011 wordt een fietstunnel gebouwd onder de Schipholdraaibrug, waardoor de brug afgesloten is voor al het verkeer. Vanwege de komende werkzaamheden aan de Bosrandbrug wordt op 19 augustus de Schipholdraaibrug weer vrijgegeven voor (brom)fietsers en op 26 augustus voor het autoverkeer. De fietstunnel wordt afgebouwd na gereedkomen van de Bosrandbrug, medio september 2012.

Informatiedag
Op dinsdag 30 augustus 2011 organiseert de provincie Noord-Holland een inloopmiddag en –avond. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen dan uitgebreide informatie krijgen over de werkzaamheden aan de Bosrandbrug en de nieuwe aansluiting op de A9. De inlooptijden zijn van 16:00 uur en 18:00 uur en tussen 19:00 uur en 20:30 uur in Dorint Hotel Amsterdam Airport, Stationsplein 951 ZW te Schiphol-Oost. Diverse medewerkers van de provincie zullen hier aanwezig zijn om met behulp van beeld- en kaartmateriaal de vragen te beantwoorden.

N201+
De provincie heeft besloten om de werkzaamheden aan de Bosrandbrug gelijkertijd met de werkzaamheden van de nieuwe aansluiting op de A9 uit te voeren. Dit beperkt de duur van de overlast. De provincie Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek.

De aansluiting op de A9 en de werkzaamheden voor de nieuwe fietstunnel onder de Schipholdraaibrug maken onderdeel uit van de nieuwe N201. De nieuwe N201 verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en levert een bijdrage aan het versterken van de economische kracht van de regio. Eind 2012 moet de nieuwe weg klaar zijn. Voor meer informatie over de N201 of voor artist impressions en animatiefilms kunt u terecht op www.N201.info

Bijlagen: Afsluiting Bosrandbrug kaart omleiding voor auto's (pdf - 393,94 kb) Afsluiting Bosrandbrug kaart omleiding voor fietsers (pdf - 151,87 kb)

Op vrijdag 16 november 2012 gaat de Bosrandbrug over de Ringvaart (Schiphol-Oost) open. Na ruim een jaar bouwen ligt er op de grens van de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen een nieuwe brug met een verdubbelde capaciteit voor het verkeer. Op 16 november gaat de brug open voor fietsers en voetgangers. In het voorjaar van 2013 kan ook het autoverkeer gebruik maken van de nieuwe Bosrandbrug.

bosrandbrug Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het is niet The stairway to heaven, maar de geopende Bosrandbrug op 11 november 2012. De nieuwe brug op Schiphol-Oost is ontworpen door de Royal Haskoning Architecten


Voor fietsers en voetgangers is het vanaf 16 november mogelijk om weer gebruik te maken van de Bosrandbrug. Vanaf de Bosrandbrug richting Schiphol komt een tijdelijk fiets- en voetpad met verkeerslichten, zodat er vanaf de brug een veilige oversteek over de Fokkerweg naar de Brugstraat (Schiphol-Oost) is.

bosrandbrug Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het hectometerbord 231 (N231) voor de Bosrandbrug. De N231 is een provinciale weg in de provincies Zuid- en Noord-Holland. De weg vormt een verbinding tussen N232 Schiphol-Oost en N207 Alphen aan den Rijn


Het pontje, dat speciaal voor fietsers en voetgangers was ingezet tijdens de werkzaamheden aan de Bosrandbrug, wordt met de openstelling van de brug uit de vaart gehaald. Omdat er nog volop gewerkt wordt aan het viaduct voor de nieuwe aansluiting A9, moet het autoverkeer nog even geduld hebben.

bosrandbrug Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Vanaf oktober 2010 wordt hard gewerkt aan het project 'Aansluiting A9'. Het lokaal verkeer rijdt straks via de Schipholdijk, de Bosrandbrug en de Nieuwe Meerlaan door het Amsterdamse Bos en andersom


Naar verwachting is dit viaduct en de nieuwe aansluiting op de rijksweg A9 in het voorjaar van 2013 klaar. Dan kan het gemotoriseerd verkeer ook weer gebruik maken van de Bosrandbrug.

bosrandbrug Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Er wordt een fly-over gebouwd ter hoogte van de Bosrandbrug, maar de fly-over is nog niet aangesloten met de andere kant van de weg richting de Schipholdraaibrug


Scheepvaartverkeer
Voor het scheepvaartverkeer is de nieuwe brug een verbetering, doordat de doorvaart 4 meter breder is geworden. De brug wordt net als voorheen op afstand bediend en ook de openingstijden van de brug blijven ongewijzigd.

De Bosrandbrug zou aanvankelijk pas later worden vervangen. Maar omdat in hetzelfde gebied ook een nieuwe aansluiting op de A9 wordt gerealiseerd, heeft de Provincie Noord-Holland besloten dit project eerder dan gepland uit te voeren.

De afgelopen periode is er zowel in de fabriek als op de locatie van de nieuwe brug hard gewerkt. In september en oktober werden vanuit Zeeland de stalen brugonderdelen per boot aangevoerd. In een paar dagen tijd werd de volledige bovenbouw van de brug gemonteerd. Daarna vonden afrondende werkzaamheden plaats zoals het inregelen van de brug, asfalteringswerkzaamheden, het aanbrengen van slagbomen, verkeersseinen, belijning en verlichting.Video animatie, hoe het verkeer wordt geleid op en rondom de Bosrandbrug na de oplevering van de fly-over N201+


De vervanging van de Bosrandbrug sluit aan op het N201+-programma van de provincie Noord-Holland, Aansluiting A9. De provincie realiseert de omlegging van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. In het N201+-programma wordt samengewerkt met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn. De nieuwe weg verbetert de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Schiphol