Bijgewerkt: 5 februari 2023

Geen Koningin in Amstelveen - 2013

Foto's -> Gebeurtenissen -> Koninginnedag

Geen Koningin in Amstelveen
(Foto RVD - 2013)

Hare Majesteit Koningin Beatrix, op 28 januari 2013 tijdens haar toespraak

Hare Majesteit de Koningin Beatrix heeft op maandag 28 januari 2013 om 19 uur haar aftreden aangekondigd. In haar toespraak die via de televisie werd uitgezonden zei de Koningin:

'Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar, dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken, dat ons land tweehonderd jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt mij een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen.

Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap. Daarbij was Prins Claus mij vele jaren tot grote steun. Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken. Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven met verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren in de Caraïbische delen van ons koninkrijk, waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden.

Ik treed dan ook niet terug, omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging, dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Het is met het grootste vertrouwen, dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. Hij en Prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Zij zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de grondwet onderhouden en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap.





Gesterkt voel ik mij door de gedachte, dat het plaats maken voor mijn opvolger niet betekent, dat ik afscheid neem van u. Ik hoop, dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen, dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn.'

De abdicatie van Koningin Beatrix en de inhuldiging van Koning Willem-Alexander, de huidige Prins van Oranje, vinden op 30 april 2013 plaats in Amsterdam. (Abdicatie, of troonsafstand doet zich voor, wanneer een monarch, zoals een koning, koningin, keizer, keizerin afziet van zijn, of haar ambt. red.). Het officiële programma van de dag van de abdicatie en de inhuldiging vindt op 30 april 2013 plaats in Amsterdam.

De ondertekening van de Akte van Abdicatie door Hare Majesteit de Koningin vindt plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Vervolgens vindt de inhuldiging van Zijne Majesteit de Koning plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

In 2014 wordt de 1ste Koningsdag op zaterdag 26 april gevierd.

Reactie minister-president Rutte
Minister-president Rutte sprak na afloop van de aankondiging van het aftreden van de Koningin in een toespraak zijn grote respect en bewondering uit voor de buitengewone inzet van de Koningin in en voor Nederland en de Nederlanders gedurende meer dan dertig jaar. Hij noemde haar 'een Koningin in het hart van de samenleving' en een 'icoon van Nederland', ook tijdens talloze officiële gelegenheden in het buitenland.

Premier Rutte: 'Koningin Beatrix was er altijd. Zij was er op de feestelijke momenten, bij de viering van sportieve successen, of culturele hoogtepunten. Maar zij was er ook en vooral op de moeilijke ogenblikken. Bijvoorbeeld, toen het noodlot toesloeg in de Bijlmermeer, in Enschede en natuurlijk op die dramatische Koninginnedag in 2009. Haar indringende woorden direct na de afschuwelijke aanslag in Apeldoorn staan voor altijd in ons collectieve geheugen gegrift'.

De minister-president stond ook stil bij Prins Willem-Alexander, die zijn moeder na jaren van intensieve voorbereiding zal opvolgen. 'Hem wacht een belangrijke en veeleisende taak'. 'Ik weet zeker, dat de Prins en Prinses als Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op een overtuigende wijze invulling zullen geven aan hun nieuwe taak en rol'.

Tot slot sprak de minister-president de hoop en verwachting uit, dat 30 april 2013, de dag van abdicatie en inhuldiging, in heel het Koninkrijk een onvergetelijk feest zal worden. 'Een feest, dat recht doet aan onze gevoelens van vandaag. Gevoelens van verbondenheid met het Huis van Oranje en van diepe genegenheid voor een vorstin die zich ruim drie decennia vol overgave heeft ingezet voor Nederland'.

beatrix Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen tijdens de zeer snel georganiseerde persconferentie in het raadhuis


De Koninginnedag in Amstelveen gaat gewoon door
Burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen is vlak voor het uitspreken van de toespraak meegedeeld, dat HM de Koningin grote waardering heeft voor de voorbereidingen door alle vrijwilligers in Amstelveen en Graft-De Rijp. ‘Voor ons geldt dat met name richting Amstelveen Oranje en alle bewoners en verenigingen die zich wilden inzetten voor de komende Koninginnedag. ‘

Eerste Koningsdag in Amstelveen!
Door de inhuldiging zal Koninginnedag in 2013 een ander karakter krijgen, maar de gemeente Amstelveen heeft de mededeling gekregen dat de eerstvolgende Koninginnedag, die voortaan Koningsdag zal heten, alsnog in Amstelveen met het Koninklijk paar zal plaatsvinden en wel op zaterdag 26 april 2014. Burgemeester Van Zanen heeft het grootst mogelijke respect voor het werk en de inzet van HM de Koningin en dat staat vandaag voorop. 'Wij wensen de Koningin en het kroonprinselijk paar een prachtige Kroningsdag toe' – aldus de burgemeester van de gemeente Amstelveen in zijn reactie.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen