Bijgewerkt: 5 februari 2023

Net als de Koningin - 2013

Foto's -> Gebeurtenissen -> Koninginnedag

Net als de Koningin
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen met de 75-jarigen

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, nodigde vijf mensen uit die net als Koningin Beatrix ook op 31 januari 1938 waren geboren, om naar het raadhuis te komen en hun 75-ste verjaardag een extra feestelijk tintje te geven. Ook zij werden net als de koningin op 31 januari 2013, 75 jaar. De burgemeester ontving de gelukkigen in zijn werkkamer en binnen de kortste keren ontstond er een gezellige sfeer. De jarigen vertelden honderduit over hun parallellen met de Koningin.

75 jaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heerlijke verjaardagstaart staat al klaar voor de 75-jarigen


De heren Van Dijk, Smit en Lobo en de dames De Boer en Visser kregen koffie aangeboden van de burgemeester en zelfs een verjaardagstaart stond al klaar om op te smikkelen. Mevrouw Ans de Boer had ook een krantenknipsel meegenomen uit Leeuwarder Courant van woensdag 19 april 1967, waarin de journalist van de krant een artikel schreef over de 'Friese gelukskinderen', want Ans werd in Wolwega, Friesland, geboren in 1938.

'Ans in Wolvega tussen kaarsjes en lampions' De 31-ste januari 1938 was niet alleen een belangrijke dag voor prinses Juliana en prins Bernhard. In hun gezinnetje was het prinses Beatrix die toen in het middelpunt van de belangstelling stond, maar in Nederland waren er op die dag meer babies die prinsheerlijk voor het eerst in hun wieg troonden. Uiteraard was hun geboorte geen aanleiding voor vreugdeschoten, vuurwerk en optochten, maar toch de vreugde binnenshuis zal wel even groot geweest zijn als in Soestdijk.'

‘In Friesland waren dus vier “gelukskinderen”, zoals ze werden genoemd, en de journalist heeft de families bezocht. Drie van hen waren huisvrouw, de vierde was onderwijzeres Ans de Boer, toen 29 jaar oud. Hun geboorte trok uiteraard de aandacht in vrij grote kring.’

'Zo vertelde mejuffrouw Ans de Boer, onderwijzeres in de 39 leerlingen tellende tweede klas van de Prins Willem van Oranjeschool te Leeuwarden, dat zij, tot grote angst van haar moeder, op haar geboortedag “geëtaleerd” had gelegen in de kraamkliniek te Wolvega.'

75 jaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De jarige mevrouw Ans de Boer aan tafel. Zij werd op haar geboortedag geëtaleerd in Wolvega op de kraamkliniek in 1938


'Immers dit dorp was zo ver van Soestdijk gelegen, dat niemand het echte prinsesje kon gaan zien. En daar was immers Antje die bij toeval in Wolvega was geboren (haar ouders woonden in Nijetrijne en haar moeder moest onverwacht naar het ziekenhuis), zodat men besloot haar voor het raam te leggen in een versiering van kaarsjes en lampjes.’

‘Ans kwam thuis in een oranje wieg te liggen. Die was het geschenk van de gemeente Weststellingwerf. De tulband, ook van de gemeente, smaakte de familie De Boer, die al twee zoons had, opperbest en het cadeau van Baarnse huismoeders (een luiermand) kwam best van pas. Tevens kreeg de kleine Ans een polis van de Noordhollandsche Levensverzekering Maatschappij te Alkmaar ten bedrage van ƒ 2,50. Op haar 25-ste verjaardag kon ze die dan gaan inwisselen: hij was dan een tientje waard.’

‘Contact met prinses Beatrix heeft de Oranjegezinde mejuffrouw De Boer nooit gehad. “Eén keer heb ik een kaart gestuurd. Er kwam wel een terug, maar toen mijn moeder me vertelde', dat die door het secretariaat was verstuurd, vond ik er niets meer aan", zegt ze. Nu bereidt mejuffrouw De Boer zich met haar klas voor op de heugelijke dag op Drakensteyn. Want natuurlijk zullen er op deze dag ook in haar school beschuiten met muisjes worden gegeten.'

Bron: Leeuwarder Courant 1967

75 jaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heren Smit en Van Dijk bestuderen met burgemeester Van Zanen de Baby-Herinneringsplaat uit 1938


De jarige Pieter Smit uit Bovenkerk bracht zijn zogenaamde baby herinneringsplaat mee, een grote ingelijste fotocollage van alle babies die op 31 januari 1938 waren geboren. De Amsterdams krant 'Stad en Land' de beste en billijkste illustratie voor iedereen - heeft een actie bedacht om alle ouderen van nieuwgeborenen benaderen om een gezamenlijke fotocollage te laten maken voor 50 cent.’

75 jaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De Baby-Herinneringsplaat uit 1938 met de fotocollage


Op de achterkant van de herinneringsplaat hebben de ouders van de toen kleine Piet allerlei documenten en krantenknipsels opgeplakt, zoals de brief van de directie van krant ' Stad en Land'. Hierin staat:

'Zooals reeds aangekondigd in ons blad van 29 jan. en 5 Febr. jl., en besloten een verspreiding van een bijzondere herinnering aan de GEBOORTE VAN DE KONINKLIJKE BABY, Z.K.H. PRINSES BEATRIX, DOCHTER VAN Z.K.H. PRINS BERNHARD EN H.K.H. PRINSES JULIANA. Die herinnering zal bestaan in een BABY-HERINNERINGSPLAAT waarop zullen voorkomen de portretten van de VOORSTELIJKE BABY MET HAAR OUDERS en daaromheen de portretten van AL DE BABIES die geboren in Nederland op denzelfden dag als de Voorstelijk Baby EVENEENS MET HUN OUDERS’.
‘Die plaat zal dus voor deze ouders bij het nationaal Nederlandse karakter een eigen familie-karakter krijgen en een bijzondere waarde als familie-bezit door de speciale herinnering aan DE GELIJKTIJDIGE GEBOORTE VAN HUN EIGEN BABY MET PRINSES BEATRIX’.

75 jaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De achterkant van de Baby-Herinneringsplaat uit 1938 met de bewaarde informatie over de bestelling


‘Daar ook in uwe familie op 31 Januari 1938 eenzelfde blijde gebeurtenis plaats vond als in de Koninklijke Familie, zijn wij zoo vrij U te verzoeken, voor de vervaardiging van de Baby-Herinneringsplaat, ons zo spoedig mogelijk te willen zenden een goede, voor reproductie geschikte foto, namelijk UW EIGEN BABY MET DE OUDERS OP DEZELFDE FOTO, en op de achterzijde van die foto duidelijk de namen van U en Uw baby met het volledig adres te willen vermelden.’

‘Terstond na het gereed komen zullen wij U GEHEEL GRATIS een exemplaar van de Baby-Herinneringsplaat franko toezenden. Vertrouwende, dat wij de verlangde foto spoedigst van U mogen ontvangen, danken wij U bij voorbaat voor Uwe welwillendheid en medewerking' – aldus de directie van 'Stad en land'.

Op de achterkant van de Baby-Herinneringsplaat staan er ook de namen van alle babies in alle Nederlandse provincies, die op 31 januari 1938 waren geboren. In Noord-Holland waren er 20 babies die op dezelfde dag geboren.

75 jaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De 75-jarigen hebben veel te vertellen


Het was een gezellige informele bijeenkomst. Eén van de 75 –jarigen mocht de taart aansnijden, maar voor de foto kwamen de jarigen even rond de taart geschaard. Enkele familieleden en de jarigen zelf babbelden met de burgemeester en genoten van een kopje thee, koffie of een frisdrankje. En natuurlijk een heerlijk stuk ‘75-jaar taart’. Nadat iedereen was voldaan, was het tijd om naar huis te gaan, jammer want als je al 75 bent is er veel te vertellen. Dank aan de burgemeester die al een tijdje geleden dit samenzijn had bedacht.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen