Bijgewerkt: 1 februari 2023

Voedselbank op nieuwe locatie - 2013

Foto's -> Gebeurtenissen -> Voedselbank

Voedselbank op nieuwe locatie
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De nieuwe locatie annex uitgiftepunt van de Voedselbank Amstelveen, in het gebouw van het ROC NOVA College

Stichting Voedselbank Amstelveen vierde haar 4 jarig bestaan op dinsdagmiddag 1 oktober 2013 onder grote belangstelling in het ROC NOVA College aan de Notenlaan - Appellaan nummer 8.

Voedselbank Amstelveen is een organisatie met 11 vaste goedwillende vrijwilligers, die met elkaar er voor moeten zorgen, dat zij kunnen doen waar de organisatie voor staat: zorgen voor de medemens die op dit moment, de hulp hard nodig heeft. Het aantal cliënten neemt de laatste tijd drastisch toe en de ruimte in het Rode Kruis Amstelveen gebouw aan het Hueseplein, gesponsord door de Lions Club, is te klein geworden.

voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Johan Th. Bos journalist, wethouder Herbert Raat en Ben Jonker, fractievoorzitter van CDA nemen wat hapjes


De Voedselbank kan blij zijn, want ze mogen gebruikmaken van drie schoollokalen met het nieuwe uitgifte punt in het gebouw van het NOVA College. Deze locatie werd aangeboden door de gemeente Amstelveen.

voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Frits, de echtgenoot van Grea in gesprek met wethouder Herbert Raat


Het was een feest voor de cliënten en kinderen, met poffertjes, heerlijke hapjes en een tombola en alle geïnteresseerden die de activiteiten van de voedselbank steunen en hopelijk ook in de toekomst zullen steunen. Alle benodigdheden voor het feest is aan de Voedselbank Amstelveen aangeboden en gesponsord door de beste winkeliers uit de Westwijk, Groenhof, Stadshart, Smederij van der Hooplaan en Amstelplein Uithoorn.

voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat feliciteert coördinator Grea Twint met de 4 jaar bestaande Voedselbank Amstelveen


Het feest werd ook door een aantal lokale politici bezocht, zoals Ben Jonker, fractievoorzitter van CDA-Amstelveen, Patrick Adriaans van de SP, Henk Fokkink, fractievoorzitter van Ouderen Combinatie Amstelveen, Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristeUnie-Amstelveen en Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën. Deze laatste feliciteerde Grea Twint en haar man Frits met het behaalde resultaat, dat er na vier jaar hard werken een volledige en succesvolle organisatie staat achter de Voedselbank Amstelveen.

voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Raat: 'Grea, je weet, dat je in dit land beleid en werkelijkheid hebt en jij bent van de werkelijkheid'


Wethouder Raat: 'Grea, je weet dat in dit land er beleid en werkelijkheid is en jij bent van de werkelijkheid. Wij doen ons best om jullie te helpen en daardoor de mensen, die het even wat moeilijker hebben. Wij stellen het zeer op prijs wat jullie hier doen. Ga door en help de mensen die in de knel zitten!'

voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ben Jonker, fractievoorzitter van CDA-Amstelveen en Henk Fokkink, fractievoorzitter (zittend) van OCA volgen de toespraken


Hij bedankte ook voor de werkzaamheden van haar man Frits, die vooral de logistieke zaken doet voor de voedselbank en Grea vertelde: 'Als ik dat alles alleen had moeten doen, dan had ik dat nooit voor elkaar gekregen. Wij willen ook onze vrijwilligers bedanken en een applaus voor ze!'

voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Grea Twint: 'Als ik dat alles alleen had moeten doen, dan had ik dat nooit voor elkaar gekregen'


voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De vrijwilligers en gasten luisteren naar de toespraken


Hoewel veel mensen een lange tijd ontkenden, dat een voedselbank nodig was in Amstelveen, moeten dezelfde mensen nu eindelijk bekennen, dat ze het mis hadden. Door de financiële crisis zijn er te veel mensen in de problemen geraakt en ze hebben moeite om aan voldoende voedsel te komen.

Het is echter niet alleen voedselpakketten uitdelen bij de Voedselbank Amstelveen. De organisatoren hebben bijvoorbeeld de cliënten van de Voedselbank een cursus Creatief Budgetkoken aangeboden in 2012. Ook de voedselinzamelingsacties in het verleden waren erg succesvol. Veel Amstelveense bedrijven steunen deze acties en daardoor kan de voorraad op het gewenste niveau worden gehouden.

voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Op de nieuwe locatie kan veel meer voedsel, schoonmaakmiddelen enz. opgeslagen worden. Hier op de foto een deel van het magazijn van de Voedselbank Amstelveen


Tientallen Amstelveners hebben het financieel moeilijk en kregen steun van de Voedselbank en op 6 mei 2013 kreeg een aantal van hen een stuk grond op schooltuincomplex De Akkerbloem en tegenwoordig ook in de Amstelflora in Westwijk. Zo kunnen zij hun eigen groenten gaan verbouwen op een bepaald perceeltje, dat ook door wethouder Raat aan hen beschikbaar werd gesteld.

Dus wat een paar jaar geleden voor onmogelijk werd gehouden, draait nu de voedselbank in Amstelveen op volle toeren. Het is een twijfelachtige eer, want aan de ene kant worden de veelal werkloze mensen met kinderen wel geholpen met hun wekelijkse voedselpakketten, maar de andere kant ziet iedereen, dat het met veel mensen aan de rand van de samenleving echt niet goed gaat.

Dat de voedselbanken nodig zijn is duidelijk en gelukkig ontstond ook die gedachte bij een paar mensen in Amstelveen, zoals bij Grea Twint. Een organisatie als deze is gewoon nodig hier. Het is heel veel werk om alles goed te kunnen organiseren, het logistiek regelen zodat het magazijn vol is met voedsel en de cliënten elke week een gevulde krat meekrijgen.

voedselbank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een goed gevulde krat staat al klaar om opgehaald te worden door een ' cliënt '


Het gemeentebestuur steunt nu ook de Voedselbank Amstelveen. De Voedselbank diende in april 2013 een subsidieverzoek bij de gemeente in en die besloot de Voedselbank 2000 euro subsidie toe kennen als waardering voor het werk, dat de Voedselbank in Amstelveen verricht. Daarbij was deze subsidie een bekrachtiging van de samenwerking tussen de gemeente Amstelveen en de Voedselbank.

ChristenUnie wethouder Jacqueline Koops (Werk en Inkomen): 'Behalve waardering voor het werk van de Voedselbank en haar vele vrijwilligers, hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking met de Voedselbank. Wij vinden het belangrijk, dat de Voedselbank zijn klanten wijst op de mogelijkheden die de gemeente biedt aan mensen met een laag inkomen'.

voedselbank Amstelveen
(Foto G. Twint - 2013)

Na het officiele deel van de middag, gaan de vrijwilligers van de voedselbank dansen en het feest kan beginnen!


Sponsors:
Slagerij Gert Stronkhorst, Stijn Melenhorst Kaas En Zo, AH Jos vd Berg Uithoorn, AH Rembrandthof Amstelveen, Bobeldijk Keurslager Westwijkplein, Bakkerij Van Muyden Amstelveen, Bakkerij Hulleman Amstelveen, Bakkerij Laromme Amsterdam, Slagerij Hergo Binnenhof Amstelveen, AH Westelijk Halfrond Amstelveen, Gall&Gall, AH Groenhof, Slagerij Fred van Ingen Van der Hooplaan, Sier vishandel Groenhof, Kastino BV Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen