Bijgewerkt: 19 mei 2024

Eigen teelt - 2013

Foto's -> Gebeurtenissen -> Voedselbank

Eigen teelt
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën en Grea Twint coördinator van de Voedselbank Amstelveen in schooltuin de Amstelflora

De afgelopen maanden hebben klanten van de Voedselbank vol enthousiasme hun eigen groenten verbouwd op schooltuinen Akkerbloem en Amstelflora. Om de deelnemers in het zonnetje te zetten trakteerden directeur Kees Noomen namens Coster Diamonds en coffee & sandwichcafé La Gare (Oude Dorp) iedereen op een geheel verzorgde lunch. Wethouder Herbert Raat gaf aan het project volgend jaar voort te zetten en verder uit te bouwen.

Wethouder Herbert Raat (VVD):’Het is mooi om te zien, dat mensen zelf bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Omdat de deelnemers zo enthousiast over het project zijn hebben we besloten het verder uit te bouwen. Naast scholen en klanten van de voedselbank kunnen volgend jaar ook andere geïnteresseerden een tuintje krijgen. We hebben namelijk jaarlijks en wisselend aantal tuintjes over en het is zonde om de grond braak te laten liggen’. 

schooltuin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Uien in het gereserveerde deel van Amstelflora voor de (werkloze) klanten van de Voedselbank Amstelveen


Schooltuinen
De gemeente Amstelveen heeft vier schooltuincomplexen. Het project met de voedselbank is gestart op twee complexen. De schooltuinen zijn in eerste instantie bedoeld voor natuuronderwijs aan leerlingen van basisscholen.

schooltuin Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

Vrijwilligers van de Voedselbank Amstelveen en de schooltuinen genieten samen met sponsor Kees Noomen en wethouder Herbert Raat van een gezellige lunch bij restaurant La Gare in het Oude Dorp


Daarnaast kunnen kinderen, die geen tuin aangeboden krijgen via de school, na schooltijd een tuin aanleggen. De komende winter maanden kijkt de gemeente hoe het project concreet uitgebreid kan worden. Geïnteresseerden vinden begin volgend jaar meer informatie over het project op de gemeentepagina en www.amstelveen.nl

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen