Bijgewerkt: 5 februari 2023

Discussies in 2007 over A9 - 2007

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2005-2009


Discussies in 2007 over A9
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

OV-knooppunt op A9 tunnel
Bron: Amstelveens Weekblad - 10 oktober 2007

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een openbaar vervoerknooppunt bovenop het dak van de vurig gewenste A9 tunnel. Details over de ideeën wil de gemeente echter niet kwijt. Amstelveen wil niet alleen graag de A9 tunnel, maar ook dat de Amstelveenlijn een volwaardige metro wordt als onderdeel van de Noord-Zuidlijn. Bij de presentatie van de gemeentebegroting voor 2008 verklaarde wethouder Financiën Frans Hellendall dat beide projecten in onderlinge samenhang worden bekeken, waarbij de ideeën uitgaan naar een OV knooppunt bovenop de tunnel. Doel is het verwezenlijken van langgekoesterde droom: één groot OV knooppunt. Amstelveen heeft wel het busstation, maar een tekortkoming hiervan is dat de Amstelveenlijn hier niet op aansluit. Vroegere ideeën om trams door het centrum naar het busstation te leiden, hebben het niet gehaald.

Een logische verdere ontwikkeling lijkt het aanleggen van een tunnelbuis voor de Zuidtangent, die ooit de vorm moet krijgen van een sneltram of metro. Hellendall vreest echter dat dit kan stuiten op de hogere kosten. Hellendall verwijst naar zijn collega wethouders Jan Willem Groot (milieu/economie) en Joss Tabak (verkeer) voor nadere details, maar een woordvoerster van de gemeente verklaart dat de wethouders ‘niet op de ontwikkelingen vooruit willen lopen’: "Om te beginnen is een eventueel OV knooppunt boven de tunnel voor de A9 alleen mogelijk als die tunnel er ook daadwerkelijk komt.” De gemeente verwacht op korte termijn uitsluitsel hierover van het kabinet.

Amstelveen wil 100 miljoen euro steken in de A9 tunnel (wat overigens later door grondopbrengsten van bouw op het tunneldak wordt terugverdiend), maar Hellendall zegt niets over een eventuele bijdrage van de gemeente aan de metrolijn en het knooppunt. ,,Voor openbaar vervoer zijn veel subsidiemogelijkheden van het Rijk,” zegt hij.

PvdA is ingenomen met besluit A9
Bron: PvdA Amstelveen - 15 oktober 2007

De Amstelveense PvdA is bijzonder ingenomen met het besluit van het kabinet om de A9 ter hoogte van Amstelveen door een tunnel te gaan leiden. In de campagne van voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 heeft de PvdA zich als onder deel van haar program ‘Kiezen voor Amstelveen’ meermalen uitgesproken voor ondertunneling van de A9. Eén van de verkiezingspamfletten van de Amstelveense PvdA was daar zelfs in het geheel aan gewijd:  ‘Een tunnel voor de A9’. De partij is dan ook bijzonder verheugd dat deze tunnel er door de inzet van het college, en met name PvdA-wethouder van Ruimtelijke ordening Remco Pols, nu gaat komen. “Wij hebben er vanaf het begin in geloofd dat dit kans van slagen zou kunnen hebben” stelt Roeland Smits, de raadswoordvoerder van de fractie van de PvdA over dit onderwerp. “Andere partijen waren daar veel sceptischer over”. De A9 deelt de stad op dit moment in tweeën en daar moet een einde aan komen. De Amstelveense PvdA-fractie heeft dan ook direct gesteld dat de bovengrondse verbreding van de A9 zoals Rijkswaterstaat die aanvankelijk wilde, voor haar onaanvaardbaar was. “De milieuhinder die daar het gevolg van zou zijn, had feitelijk betekend dat een groot deel van Amstelveen onleefbaar zou zijn geworden’, zo stelt Smits. “Voor ons reden om ons destijds met kracht uit te spreken vóór ondertunneling.”

De partij is blij met de grote inzet van het gehele college voor dit onderwerp. “Er is met veel energie gelobbyd bij allerlei partijen, van Rijkswaterstaat tot de betrokken ministers”. De PvdA meent daarbij vooral de inzet van haar eigen wethouder, Remco Pols, doorslaggevend is geweest. “Dit is een felicitatie waard” meent Roeland Smits. “Voor het gehele college, voor Remco Pols in het bijzonder maar natuurlijk in de eerste plaats voor onze stad”.

“Aan de tweedeling van Amstelveen komt nu een einde. Dat is goed voor Amstelveen. Het is manier om onze stad te ‘helen’ en stedenbouwkundig te verfraaien.” Ook de grote aandacht voor verbetering van het openbaar vervoer in dit project doet de PvdA goed. “Amstelveen wordt beter bereikbaar, met de auto maar ook met de bus en de (snel)tram. Daar profiteert iedereen van”. Oók meent de PvdA dat de mogelijkheden voor woningbouw naast ‘het dak’van de A9 toereikend zijn om de woningbehoefte van de Amstelveense bevolking “voor vele jaren” te dekken. “We moeten nog goed kijken naar wat we hier mogen en kunnen bouwen” stelt Smits, “maar dit opent mogelijkheden om onze woningbehoefte te realiseren binnen de huidige stadsgrenzen. En ook daar zijn wij heel content mee.”

Wethouder Pols tekent voor tunnel
Bron: Gemeente Amstelveen - 29 oktober 2007

Op maandag 29 oktober 2007 tekende wethouder Remco Pols de overeenkomst voor Amstelveen tijdens de bijeenkomst in de Haagse Ridderzaal- meldt de Gemeente Amstelveen in haar persbericht.

De ‘Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere’ werd getekend door minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat en andere vertegenwoordigers uit de regio. De overeenkomst omvat de afspraken tussen het Rijk en de regio over onder meer de verbreding van de A1, de A6, de A10 en de bevat ook de ondertunneling van de A9 in Amstelveen.

Remco Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Van links naar rechts: griffier Pascale Georgopoulou, commissievoorzitter Dolf Veenboer (PvdA), wethouder Remco Pols (PvdA) en Arjan van Rijn projectleider ondertunneling A9, tijdens de extra RWN vergadering op 25 oktober 2007 in het raadhuis


De gemeenteraad besluit in haar vergadering van 1 november 2007 of zij goedkeuring verleent aan de overeenkomst. Om die reden is vóór de ondertekening, op 25 oktober, nog een extra vergadering van de commissie Ruimte, wonen en natuur (RWN) gehouden over de overeenkomst. De raadsfracties hebben in deze vergadering unaniem aangegeven positief tegenover de bereikte overeenkomst te staan.

Als de gemeenteraad op 1 november goedkeuring verleent aan de overeenkomst, kunnen B en W direct aan de slag gaan met de nadere uitwerking van de ondertunneling en alle volgende stappen die daarvoor noodzakelijk zijn.

Remco Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Remco Pols, wethouder Ruimte, bouwen en wonen, vliegt al in gedachte over "zijn" tunnel


Wethouder Pols van Ruimte, bouwen en wonen: “We gaan deze unieke kans benutten en iedereen in Amstelveen betrekken bij de plannen. Uitgangspunt is het streven naar hoge kwaliteit. Ons doel is niet alleen het verbeteren van het vervoer over de weg. We combineren dit met plannen voor het aanleggen van hoogwaardig openbaar vervoer” vult Joss Tabak, wethouder Mobiliteit, verkeer en vervoer aan.”

Externe links: Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere (pdf) Factsheet Randstad Urgent(pdf)

Grote zorg OV in tunnel A9
Bron: Amstelveens Nieuwsblad - 1 november 2007

Alle partijen hebben in meer of mindere mate zorg over de plaats van het openbaar vervoer (OV) in de ondertunneling van de rijksweg A9. Oppositieleider Sander Mager koos de scherpste woorden. Dit bleek tijdens de ingelaste commissievergadering ruimte, wonen en natuur (RWN) van donderdag 25 oktober 2007.

Sander Mager Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Sander Mager (midden) fractievoorzitter GroenLinks-Amstelveen tijdens de extra RWN commissievergadering op 25 oktober 2007


Het college wilde de politieke gevoelens peilen over de ondertunneling van de A9, waarvoor afgelopen maandag met de regio en minister Eurlings een raamovereenkomst is gesloten. Vorige week schreef deze krant al over de waardering bij de partijen voor het onderhandelingsresultaat. Dit werd ook geuit. Maar toen wethouder Remco Pols expliciet om steun vroeg, noemde Mager dat „lastig." „Wij zijn niet tegen de plannen, maar op openbaar vervoer is niet gescoord. De toezegging voor asfalt is hard, voor OV boterzacht. Dat is doodzonde en een gemiste kans. Ik maak me er grote zorgen over."

Pols kon Mager niet geruststellen. Ook niet toen hij zei dat er voor het traject voor het openbaar vervoer tussen Schiphol en Almere „ten minste 700 miljoen euro" beschikbaar komt. „Ik heb goede hoop dat het met de aparte buis voor het openbaar vervoer wel goed afloopt." De andere partijen lieten zich overtuigen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen