Bijgewerkt: 23 mei 2024

Bankraskerk - 1971

Foto's -> Kerken -> Bankraskerk

Bankraskerk
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

Het gebouw met de naam Bankraskerk aan de Max Havelaarlaan 435

Op 9 juni 2008 besloot de Algemene Kerkenraad van het Protestants Kerkcentrum Nederland, na een lang proces van besluitvorming, twee kerken in Amstelveen te sluiten, de Bankraskerk waar de protestantse kerkelijke gemeente haar diensten hield en de Dorpskerk en droeg tevens het College van kerkrentmeesters op, de uitvoering van dit besluit ter hand te nemen. De Bankraskerk aan de Max Havelaarlaan 435 werd verkocht door de Nederlands- Israëlitische hoofdsynagoge te Amsterdam. Het plan was om hier de synagoge te vestigen, die voorheen in Kostverlorenhof dienst hield. Op zondag 13 juni 2010 werd de laatste dienst van de Protestantse Kerkelijke Gemeente gehouden. Daarna werd het voorgestelde plan uitgevoerd en begon de verbouwing tot synagoge. Die duurde erg lang en zodoende werd pas op 9 december 2012 SYNAGOGE ingewijd.

GESCHIEDENIS VAN DE TOENMALIGE BANKRAS KERKELIJKE GEMEENTE
De Bankras Kerkelijke Gemeente is op 13 juni 2010 gefuseerd met de toenmalige Nieuwe Kruiskerk Gemeente tot de Protestantse Wijkgemeente Kruiskerk en heeft de thuisbasis Kruiskerk.

De naam Bankraskerk is ontleend aan de woonwijk waarin de kerk staat. De woonwijk is genoemd naar een gedempt meertje in de polder: het Bankrasmeer. Naast de woontoren aan het Oostelijk Halfrond stond het gereformeerde noodkerkje. Dit kerkje werd ook wel De Schuur genoemd, mede omdat het op een grasveldje was gebouwd. In deze Schuur kwamen de gereformeerde gemeenteleden uit de nieuwe wijk Bankras-Kostverloren samen. In een grote trailer, de Kapel genaamd, die vanuit Buitenveldert was overgebracht naar het bouwterrein van de nieuwe kerk, kwamen de hervormden op zaterdag bijeen.

Samen op Weggemeente
Toen er in 1970 werd gebouwd aan de nieuwe kerk is ook figuurlijk gebouwd aan de Samen op Weggemeente van de gereformeerde en hervormde kerkgemeenteleden. Op 23 april 1971 werd de openingsdienst van de Bankraskerk gehouden. Het was de eerste kerk in Amstelveen die door hervormden en gereformeerden gezamenlijk werd gebouwd.

Bankraskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Voormalige Kerkzaal

Bankraskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Kruisbeeld
foto uit 2006, voordat de sluiting plaatsvond

Bankraskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Het Pels en Van Leeuwen orgel
Het is niet bekend waar het orgel na de sluiting van de Bankraskerk naar toe is verhuisd

Bankraskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Gedenkstenen die destijds in de kerk aanwezig waren. Op de stenen staan de namen van overleden gemeenteleden

Bankraskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De Bankraskerk in de zomer van 2006


Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken