Bijgewerkt: 27 mei 2024

Peru stedenband
onzin? - 2013

Foto's -> Partnersteden -> Partnersteden

Peru stedenband onzin?
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder John Levie (BBA)

Stedenband Peru, zin of onzin? Wethouder John Levie (BBA) schrijft erover op zijn weblog: Afgelopen maand (november 2013) was ik samen met drie Amstelveense ambtenaren in Villa El Salvador in Peru, een stad waar Amstelveen al 16 jaar een stedenband mee heeft. Voor vertrek was ik uiterst kritisch over de zin van deze stedenband en ik heb pas na lang aarzelen besloten te gaan. Die aarzeling was logisch, want ik had, net als heel veel Nederlanders, veel twijfels over de zin van zo een stedenband. Maar na terugkeer ben ik overtuigd van het belang, juist omdat hier eigenlijk meer sprake is van kennisuitwisseling dan van een klassieke stedenband. Niets mis mee, als je daar maar duidelijk over bent.

Doel van het verblijf was afronding van twee projecten en de voortgang bespreken van een lopend project. Gelukkig uiterst concrete projecten, waarvan de resultaten ook goed zichtbaar en meetbaar zijn. En een stad met inmiddels tegen de 500.000 inwoners, die in 1971 in woestijnachtig gebied bij de hoofdstad Lima gesticht werd door een aantal straatarme Peruanen die een stuk zand- en rotsgrond kraakten, heeft behoefte aan concrete en direct toepasbare projecten.

Ves Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2005)

In februari 2005 werd in de partnerstad Villa El Salvador een afvalscheidingsstation geopend. Een unieke voorziening in Peru en geheel gefinancierd door de Europese Unie. Deze Europese investering is een direct gevolg van de stedenband tussen Amstelveen en Villa El Salvador


De twee projecten die tijdens ons bezoek werden afgerond waren een pilot project om de arbeidsparticipatie van gehandicapten te bevorderen en de opzet van een netwerk voor jongeren met leiderschapskwaliteiten. Dat klinkt in eerste instantie een stuk zweveriger, dan het nog volop lopende project over afvalmanagement, met een focus op afvalinzameling en afvalscheiding. Maar niets is minder waar, de doelstellingen zijn concreet en de resultaten zijn direct toepasbaar en meetbaar.

Ik wil graag binnenkort uitgebreider in gaan op  deze drie projecten, maar daar op vooruitlopend geeft een kort interview met RTV Amstelveen op 20 november 2013 al een goede, zeer beknopte samenvatting van het nut van de stedenband met Villa El Salvador.

Ves Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2005)

Leden van de delegatie uit Amstelveen onder leiding van burgermeester Jan van Zanen en wethouder Rien Alink bekijken de waterzuiveringsinstallatie van Villa el Salvador in 2005


Villa El Salvador?
Amstelveen heeft vier partnersteden, waaronder Villa el Salvador. Dit is een wijk van de hoofdstad Lima, te Peru. Villa el Salvador is een jonge wijk die in 1971 werd gevormd. In 1971 bezetten 200 dakloze families een stuk braakliggend woestijn nabij Lima in Peru. Zij waren het rondtrekken moe en wilden een vaste plek om te wonen. De regering, die het stuk land bestemd had voor grote projecten, zag hier niets in. De pioniers waren echter vastbesloten te blijven. Vele anderen, onder de indruk door deze actie, sloten zich aan en weldra waren het 9000 gezinnen. Na lang onderhandelen met de regering, kregen zij een nieuw en groter stuk land, een zandvlakte aan de rand van Lima.

Vol goede moed doopten de families hun nieuwe woonplaats 'Villa El Salvador': de Stad van de Verlosser. Wijkcomités verenigden zich in CUAVES (La Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador.) Dit is de naam voor wijkcomités in Villa El Salvador). Zij kregen het voor elkaar dat Villa El Salvador erkend werd als een zelfstandige gemeente van Lima met een eigen burgemeester. De bewoners gingen gezamenlijk aan de slag om van de zandvlakte, die Villa El Salvador was, een echte stad te maken met water, elektriciteit en wijkvoorzieningen. Inmiddels bedraagt het bewonersaantal ruim 400.000. Ondanks het feit, dat er een enorme groei is op allerlei gebieden, moet er nog veel worden ontwikkeld en ondersteund.

De gemeente Villa el Salvador is bezig haar kennis over milieuaspecten te verbeteren en te professionaliseren. In de wijk wordt het huisvuil twee keer per week opgehaald. In dit verbeteringsproces speelt de gemeente Amstelveen een belangrijke rol, namelijk de kennisuitwisseling: in de afvalverwerking meer systematiek bereiken, uitbreiding van het groen in de stad en het uitbreiden van mogelijkheden om het groen te irrigeren met gezuiverd afvalwater (i.p.v. schaars drinkwater). Uitwisseling van kennis en ervaring zijn de belangrijkste aspecten van de samenwerking tussen de twee steden. De gemeente Amstelveen werkt samen met de gemeente Villa el Salvador ook aan het creëren van afvalwaterzuivering en irrigatiesystemen voor het groen. Dit gebeurde al in een eerder project eind jaren 1990. Met behulp van het irrigatiesysteem kan het afvalwater vanuit de huizen worden gebruikt voor het onderhouden van de begroeiing langs de wijk.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Partnersteden