Bijgewerkt: 29 mei 2023

Wijkcentrum De Bolder
Nieuwjaarsreceptie
Bond van Wapenbroeders - 2013

Foto's -> Gebeurtenissen -> Wijkcentra

Wijkcentrum De BolderNieuwjaarsreceptieBond van Wapenbroeders
(Foto C. Willems - 2013)

Willem van Lith, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders Amstelland tijdens zijn toespraak

Bron: Conchita Willems - 10-01-2013
De nieuwjaarsreceptie van de Bond van Wapenbroeders afd. Amstelland dinsdagavond 8 januari 2013 in wijkcentrum De Bolder was een mooie bijeenkomst, waarbij voorzitter Willem van Lith in zijn toespraak vroeg om een ogenblik van stilte voor de in het afgelopen jaar overleden leden: de heer Langeveld en de heer Twigt, evenals voor mevrouw Werner, voorheen voorzitter van de stichting Gevallenen en oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië. Tevens gingen de gedachten uit naar de overledenen en nabestaanden van de overleden militairen, die in oorlogsomstandigheden en vredesmissies om het leven zijn gekomen in 2012.

Wapenbroeders Amstelveen
(Foto C. Willems - 2013)

Luitenant-generaal b. d. Ted Meines spreekt de wapenbroeders toe


Hij keek terug op een actief jaar van maandelijkse soosavonden, deelname aan diverse herdenkingen met binnen- en buitenlandse ontmoetingen en aan regionale en nationale Veteranendagen. Bij de nieuwjaarswensen ook een ontroerend gedicht:
Een beetje vrede voor ieder mens,
Dit is wat ik jullie allen wens,
Geen haat, geen misbruik van vertrouwen,
Maar een liefde waarop je kunt bouwen.
Geen ruzies meer, geen geweld,
Verdraagzaamheid is alles wat telt.
Geen verdriet, geen wanhopige gedachten,
Maar vrienden die je helpen de pijn te verzachten.
Veel vriendschap, veel liefde om te geven,
Voorwaar een doel om te leven.

Wapenbroeders Amstelveen
(Foto C. Willems - 2013)

Burgemeester Jan van Zanen en Willem van Lith poseren voor de foto


Mijn wens is, dat voor ieder van U hier iets van waar wordt en dat 2013 voor U een schitterend jaar zal zijn. Burgemeester Jan van Zanen sprak vol lof over de Bond, terwijl hij voorzitter Willem van Lith toewenste: “Ga zo door!”  “ De 91-jarige luitenant-generaal b.d. Ted Meines sprak tot de aanwezigen: “Toon jezelf en heb je naaste lief!”

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen