Bijgewerkt: 29 mei 2023

Wijkcentrum De Bolder
Nieuwjaarsreceptie
Bond van Wapenbroeders - 2014

Foto's -> Gebeurtenissen -> Wijkcentra

Wijkcentrum De Bolder  NieuwjaarsreceptieBond van  Wapenbroeders
(Foto Kees Willems - 2014)

Mevrouw Jobke Vonk-Vedder (l) burgemeester van Aalsmeer in gesprek met Willem van Lith, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders afdeling Amstelland

Bron: Conchita Willems - 15-01-2014
De nieuwjaarsreceptie van de Bond van Wapenbroeders afdeling Amstelland dinsdagavond 14 januari 2014 in wijkcentrum De Bolder was een mooie bijeenkomst. Voorzitter Willem van Lith vroeg in zijn toespraak om een ogenblik van stilte voor de in het afgelopen jaar overleden leden. Tevens gingen de gedachten uit naar de overledenen en nabestaanden van de overleden militairen, die in oorlogsomstandigheden en vredesmissies om het leven zijn gekomen dat jaar. Extra aandacht ging naar de op 5 januari overleden Bertus Hemelaar, legionair van het eerste uur, die bekend stond als de onverwoestbare Vaandeldrager, altijd paraat, minzaam, punctueel en buitengewoon correct. Medio oktober 1951 hebben verzetsmensen en Indiëgangers de vereniging Veteranen Legioen Nederland opgericht, bekrachtigd op 12 maart 1952 en daartoe behoorde de heer Hemelaar. Vanaf 1953 werd een herdenking gehouden op 2e Kerstdag. De eerste herdenking op de Dam. Ook hierbij was hij betrokken. Daarna is de herdenkingsdatum naar 4 mei gegaan. Jarenlang maakte hij deel uit van het bestuur.

De heer Van Lith keek verder terug op een actief jaar van maandelijkse soosavonden, deelname aan diverse herdenkingen met binnen- en buitenlandse ontmoetingen en aan regionale en nationale Veteranendagen, afgesloten met een diner in restaurant Ho-Fa in Amstelveen. Na de toost op een voorspoedig nieuw jaar ontmoetten de veteranen, jong en oud, en hun vrienden, waaronder burgemeester van Aalsmeer mevrouw Jobke Vonk-Vedder en locoburgemeester van Amstelveen Herbert Raat elkaar onder het genot van hapjes en drankjes. Goede gedachten wisselen, belangstelling tonen en blij zijn met elkaar kenmerkten de hartelijke sfeer van de receptie.

Wapenbroeders Amstelveen
(Foto Kees Willems - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder en locoburgemeester van Amstelveen proost met de veteranen in wijkcentrum De Bolder in Groenhof


Bond van Wapenbroeders Amstelland?
Voorheen heette de vereniging Veteranen Legioen Nederland (opgericht 12 maart 1952). Omdat de naam Veteranen Legioen Nederland (VLN) in de jaren 1950 niet meer tot de verbeelding sprak bij het 'grote publiek' is de naam van Bond van Wapenbroeders gekozen. Amsterdam was de tweede afdeling in het land, vele volgden daarna. In 1954 werd een initiatief ontwikkeld om te komen tot een legioensvaandel, gelukkig bleef het niet bij woorden. Vele jaren heeft het legioensvaandel en de Vaandelwacht, welke toen ook werd opgericht, het straatbeeld van de VLN en de Bond van Wapenbroeders tijdens officiële plechtigheden gesierd. De standplaats van het Vaandel en het huidige Vaandel werd en is Amsterdam, heden ten dage staat het huidige Bondsvaandel in een vitrinekast in het Bondskantoor in Doorn. De vaandeldrager en vaandelwacht komen nog steeds Amsterdam.

De VLN had geen bestaansrecht meer en op 22 november 1986 werd de Bond van Wapenbroeders de nieuwe naam van de vereniging; na 34 jaar werd afscheid genomen van de VLN. De eerste taak van het nieuwe bestuur was een geschikt onderkomen te zoeken, na lang onderhandelen werd het de Kolonel Six kazerne in Amsterdam aan de Basisweg 25. Vele jaren is dat de plek geweest, waar de afdeling haar soosavonden hield. Door bezuinigingen, verkoop en reorganisatie van Rijks- en Gemeentewezen heeft de Bond van Wapenbroeders deze sooslocatie kwijtgeraakt. Gelukkig is er een nieuwe locatie gevonden wijkcentrum ‘De Bolder’ in Amstelveen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen