Bijgewerkt: 5 februari 2023

Eerste Ontwerpronde overkapping - 2015

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2015-2016


Eerste Ontwerpronde overkapping
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Visualisatie (impressie) van de overkapping en de brug bij het Stadshart

Naast de overkapping bij het Oude Dorp komt er in Amstelveen een tweede overkapping ter hoogte van het Stadshart, zodra de A9 verbreed wordt. De ruimtelijke samenhang tussen Amstelveen Zuid en Amstelveen Noord verbetert hierdoor. Dit is één van de resultaten uit de eerste ontwerpronde, waar Rijkswaterstaat afgelopen maanden samen met de gemeente aan gewerkt heeft. Belanghebbenden en geïnteresseerden zijn donderdag 9 april 2015 tussen 16.00 en 20.30 uur van harte welkom in het Congrescentrum aan het Stadsplein om de eerste uitwerking te komen bekijken.

Waar de weg ter hoogte van het Stadshart eerst voor de helft afgeschermd zou zijn, middels horizontale schermen komt nu een volledige overkapping. Tussen het oude KPMG gebouw en het Buitenplein komt een nieuwe brug over de snelweg. Hiermee komt er een betere verbinding tussen Amstelveen Zuid en het Stadshart. Ook bij het kruispunt met de Keizer Karelweg komt voor langzaam verkeer een brugverbinding. Dit is niet alleen veiliger voor fietsers en voetgangers het leidt ook tot een compacter kruispunt, wat de verkeersafwikkeling ten goede komt. Zo blijven niet alleen het Stadshart, maar ook de wijken Elsrijk en Keizer Karelpark goed bereikbaar.

Ook over de Van Hallweg zijn concretere afspraken gemaakt. Zoals aan de bewoners toegezegd, heeft de gemeente er bij Rijkswaterstaat op aangedrongen zoveel mogelijk groen te sparen. Dat is gelukt. Op het smalste punt blijft er een groenstrook van tenminste 5 meter.

Wethouder Herbert Raat (VVD):’ Tijdens deze ontwerpronde is gebleken, dat de verbreding beter ingepast kan worden dan we in eerste instantie dachten. We zijn er in geslaagd om voor bewoners en ondernemers extra kwaliteit toe te voegen zonder, dat het de gemeente meer geld gaat kosten. Ik ben dan ook erg tevreden met de uitwerking die er ligt’.

Vervolg proces
Voordat Rijkswaterstaat in 2019 start met het verbreden van de A9 in Amstelveen moet er een Tracébesluit vastgesteld worden. Om dit te realiseren legt Rijkswaterstaat naar verwachting begin 2016 het wijzigings-Ontwerp Tracébesluit (OTB) ter visie. Om omwonenden en belanghebbenden zo goed mogelijk bij het proces te betrekken organiseren Rijkswaterstaat en de gemeente in juni 2015 inloopbijeenkomsten. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Visualisatie (impressie) van de verbrede brug bij het Bovenlandpad


Geschiedenis
De verbreding van de A9 maakt deel uit van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. In 2007 kwam Amstelveen met het ministerie overeen, dat een verbreding gepaard zou gaan met ondertunneling. Amstelveen had het plan opgevat om vanuit gebiedsontwikkeling 100 miljoen euro bij te dragen aan de tunnel. Vanaf 2010 heeft de gemeente aangegeven deze afspraak niet meer na te kunnen komen door de landelijke financiële crisis en het instorten van de woning- en kantorenmarkt. Dit resulteerde op 10 maart 2014 in een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de Staat der Nederlanden en de Gemeente Amstelveen. In deze overeenkomst zijn de kaders van het project beschreven, zo betaalt de gemeente Amstelveen 38 miljoen euro voor een overkapping bij het Oude Dorp en een verdiept tracé tussen het Oude Dorp en het Bovenlandpad. Een voor Amstelveen belangrijk element was, dat horizontale geluidschermen het uitgangspunt vormen voor het project. Dit om nieuwe barrières in de vorm van verticale schermen te voorkomen. Nu blijkt, dat dit beter voorkomen kan worden door een extra overkapping en vrij zicht ter hoogte van het Bovenlandpad is besloten geen horizontale schermen toe te passen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen