Bijgewerkt: 5 februari 2023

Recht op realistisch beeld - 2015

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2015-2016


Recht op realistisch beeld
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gepubliceerd over de besluitvorming rondom de A9. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden in de raad van 3 juni 2015 besproken. In de aanbevelingen en het onderzoek mist de SP voldoende aandacht voor betrokkenheid van de inwoners van Amstelveen. Daarom doet de SP het voorstel om bewoners beter te betrekken, met een reëel beeld, waarin ook aandacht is voor de negatieve aspecten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Maquette van een versie van de overkapte A9 van Rijkswaterstaat ter hoogte van Amstelveen


Raadslid Patrick Adriaans: “In het onderzoek kwam de betrokkenheid bij de besluitvorming van bewoners nauwelijks naar voren. Dat is niet zo vreemd, want de gemeente heeft altijd geworsteld, hoe bewoners te betrekken bij het project A9. Mede, omdat bij dit Rijksproject ook nog meerdere gemeentes en de provincie betrokken zijn. Het is nu wel het moment om kritisch te kijken, hoe we beter inwoners kunnen betrekken en informeren.”

Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie blijkt, dat de gemeente vooral bezig geweest is met te overleggen met alle partijen en de inwoners alleen te informeren over de uitkomsten. Adriaans: ”Eerst is de tunnel verkocht als een project, waar Amstelveen geld aan zou verdienen. Dit verhaal was destijds al veel te positief ingezet. Nadat er heronderhandelingen gekomen, zijn is er een nieuw plan zonder tunnel dat nog altijd veel geld kost dat dan weer verkocht wordt als louter verbetering. Dit, terwijl de plannen veel impact hebben op financieel gebied. Verder zal het project veel overlast veroorzaken voor de inwoners  en worden de verbindingen in Amstelveen op een aantal punten slechter.”

Bij de A9, maar ook bij bijvoorbeeld de Amstelveenlijn, zijn veel partijen betrokken en kan Amstelveen niet alleen de beslissing nemen. Het is dan lastig om bewoners goed te informeren en te betrekken. Adriaans: “Het lijkt lastig om draagvlak te krijgen, je moet de mensen dan ook niet alleen maar een worst voor houden, maar ze een realistisch beeld voorhouden. Maak duidelijk, waar de minpunten zitten en wat je gedaan hebt, of gaat doen om de overlast voor de Amstelveense inwoners zo veel mogelijk te beperken. Laat vooral ook bewoners meedenken. Dit is in de ogen van de SP een groot manco in het project van de A9. Hier ligt voor de gemeente een duidelijk verbeterpunt.”

De SP zal tijdens de raad van woensdag 3 juni 2015 een amendement indienen om het college op te roepen bewoners beter te betrekken en te informeren en daarbij vooral ook de negatieve aspecten te benoemen. Adriaans: ”Amstelveners zijn volwassen mensen, zij kunnen heel goed inschatten, of de gemeente er het beste uitgehaald heeft. Juist door niet of nauwelijks aandacht te besteden aan de minpunten voelen mensen zich bekocht en neemt het draagvalk af. Daarnaast kun je de publieke opinie ook heel goed gebruiken in je onderhandelingen met de andere partijen., om juist het Amstelveense perspectief beter naar voren te brengen”.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen