Bijgewerkt: 5 februari 2023

Walter Vervenne spreekt
als lid van de Rekencommissie - 2015

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2015-2016


Walter Vervenne spreektals lid van de Rekencommissie
(Bron W. Vervenne - 2014)

Walter B. Vervenne, lid van de VVD-Amstelveen fractie

De heer Walter B. Vervenne, lid van de VVD-Amstelveen fractie in de gemeenteraad en lid van de Rekenkamercommissie sprak over van de naleving van het besluitvormingsproces in verband met de uitbreiding van rijksweg A9 tijdens de raadsvergadering op 3 juni 2015:

Aanbevelingen Rekenkamercommissie over het besluitvormingsproces A9
De commissie RWN van 18 mei 2015 besprak e.e.a. en was in algemene zin tevreden over de inhoud en aanbevelingen. Wel een kanttekening vanuit het college: het onderzoek was te beperkt en het rapport niet sec een feitenverslag. Mijn fractie herkent zich in deze bezwaren op het onderzoek. Het onderzoek gaat vooral over hoe het indertijd is gelopen. Dus ook herinneringen uit het verleden neem ik mee.

De basis en onderbouwing van het college verzoek aan de raad (periode 2006-2010) om de volgende ochtend naar de Ridderzaal te mogen afreizen om het deel raamovereenkomst contract te ondertekenen bleek achteraf het rapport d.d. 8 juni 2007, van het ingenieursbureau MOVARES, te zijn. ( 39 pagina’s). Euforie en jubel stemming samen met Camiel Eurlings en Jacqueline Cramer en we gaan ervoor. Het MOVARES rapport was niet aan het raadsbesluit toegevoegd vanwege vertrouwelijkheid.

De toenmalige raad verleende unaniem toestemming naar Den Haag te gaan. Later, ongeveer 2010, las ik pas dit rapport en alsnog “vertrouwelijk” door. Na mijn verzoek in de commissie RWN van 14 april 2015 zijn wij allemaal in het bezit van dit rapport. Blijkt, dat er een zeer optimistische inschatting van grondexploitatie opbrengsten  in beschreven staat. Ruim 3.000 woningen in de directe omgeving gaan bouwen. Zoals een groot appartementen complex naast het raadhuis aan de zuidelijke Poeloever. Dan zijn er toch een aantal partijen in de raad ( periode 2010- 2014) die niet gerust zijn en wordt het college gevraagd een second opinion onderzoek te laten uitvoeren. Deloitte/Grontmij doen dit en wat blijkt, er blijft uiteindelijk bijna 0 netto opbrengst over. Dit zijn de feiten in oktober 2010; zie ook pagina 11 Grontmij erop na. Nadat het beschikbaar gestelde budget door Boer & Croon, als externe hulp in dit zo belangrijke dossier ingeroepen, is opgesoupeerd wordt duidelijk, dat de politiek van Amstelveen een meer realistische kijk op de zaak noodzakelijk vindt. Het is dan februari 2011.

Het toenmalig college (periode 2010-2014) krijgt de opdracht een “vondst te doen” en wel om van die veel te zware financiële last af te komen.  Amstelveen besloot ook het nu op eigen kracht te gaan doen. De eerst nog in het leven geroepen commissie A 9 is nooit inhoudelijk aan de slag gegaan. Prima dus, dat dit ook door de Rekenkamercommissie is gezien. Wonder boven wonder het lukt en met een feitelijk veel beter resultaat voor Amstelveen ook nog. Proficiat college, ambtelijk staf en dank ook aan Rijkswaterstaat. Ja en dan natuurlijk ook nog het zo belangrijke punt van transparantie en inspraak van alle burgers. Geleerd van eerdere belangrijke momenten wordt alles ingezet. Een volle week Congres Centrum samen met Rijkswaterstaat aan de hand van duidelijke informatie en een maquette.

Publicaties in de media enz.
De Belangenvereniging Meander Bewoners (BVMB) krijgt alle informatie en ook die welke is opgevraagd via de wet openbaar bestuur. Ook met de bewoners aan de Burgemeester Van Hallweg (hallt-groep) worden meerder bijeenkomsten belegd. Recentelijk heeft een cultuuromslag plaatsgevonden. Alles is openbaar en dus volledig transparant. Dan kun je je wel afvragen, waarom nu nog, na ruim 7 jaar, een relatief kleine groep Meanderbewoners doet alsof er nooit inspraak en overleg is geweest. Trouwens en dat is waar heeft BVMB nooit een werkbaar alternatief onderdeel aangeleverd.

Ten slotte dan onze Amstelveense SP. Zij zijn nu “vol op het orgel gegaan” die resterende ontevredenheid status te geven. Een advies zou kunnen zijn, dat zij met hun collega’s in Amsterdam eens rond de tafel gaan zitten om de methodiek politiek handwerk door te nemen. Wat te denken van het Zuidasdok complexe voornemen, waar die SP in het college mede verantwoordelijkheid draagt. SP Amstelveen blijft steken in opportunisme en miskent de realiteit. De A 9 is een toch een rijksweg en daar gaan wij niet over. Amstelveen, met haar stadsbestuur, heeft een kunstwerk verricht en onder de gegeven omstandigheden een perfect te noemen resultaat geboekt.

Walter B. Vervenne-woordvoerder Infra, Verkeer en Vervoer en Schiphol


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen