Bijgewerkt: 17 oktober 2021

Der Bogen
Armando - 2015

Foto's -> Kunstwerken -> Der Bogen

Der BogenArmando
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het bronzen beeld Der Bogen, gemaakt door Armando
Het staat op het Stadsplein voor de fontein ter hoogte van Café Restaurant nr 54

Armando (Herman Dirk van Dodeweerd) werd geboren op 18 september 1929 te Amsterdam. Armando is de Italiaanse versie van Herman, die hij te danken had aan zijn grootmoeder. Later heeft hij de naam Armando officieel laten registreren bij de burgerlijke stand. Armando bracht zijn jeugd door in Amersfoort en studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Als kunstenaar maakte hij deel uit van de Nederlandse Informele Groep die in 1960 opging in de Nederlandse Nul beweging. Zij brachten in hun werk een nieuwe verwondering wekkende visie. Behalve beeldhouwer was Armando ook kunstschilder, dichter, schrijver en violist. Hij verhuisde in 1979 naar Berlijn, waar hij wisselend met Amstelveen, ging wonen. Eigenlijk wilde Armando terug naar Amersfoort waar het Armando museum was gehuisvest, maar dit brandde in 2007 geheel af inclusief zijn daar tentoongestelde en opgeslagen werken. In 2013 werd een gedichtenbundel van Armando gepubliceerd en der Bogen werd in 29015 in Amstelveen onthuld. Armando overleed in Potsdam-Berlijn op 1 juli 2019.
Bron: Wikipedia en RKD profiel

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Armando volgt de werkzaamheden in de studio in november 2014. De ontmoeting met Armando gebeurde in de enorme werkzaal van het kunstenaarsechtpaar Wim Vonk en Marja van Putten in Weesp bij Traco Art Trust. Ze zijn al jaren bevriend met Armando en hebben ook aan zijn kunstwerk 'Boot' meegewerkt in 2006

Het laatste Nieuws staat vooraan

Bron: Gemeente Amstelveen - 14-08-2020
Kunstwerk Der Bogen van Armando verhuist maandag 17 augustus 2020 naar een nieuwe locatie in de Stadstuinen. Het ruim duizend kilo zware kunstwerk wordt in de loop van de ochtend op een dieplader gehesen en verplaatst. Een dag later op dinsdag plaatst de gemeente Amstelveen de drie kleurrijke keramiek banken van Jan Snoeck bij de fontein op het Stadsplein.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Bij de uiteinden van 'Der Bogen', een kunstwerk van Armando, worden de voorbereidingen getroffen voor de verplaatsing naar de Stadstuinen. De foto is op 14 augustus 2020 gemaakt.

Bijna 1.700 Amstelveners hebben eind vorig jaar gestemd op hun favoriete locatie voor Der Bogen. Zij konden kiezen uit het kunstwerk laten staan op het Stadsplein of drie locaties die waren aangewezen door een onafhankelijke commissie Beeldende Kunst. Een meerderheid van 53 % heeft de nieuwe ingang van de Stadstuinen aan de kant van de Van Heuven Goedhartlaan gekozen als beste locatie.

Mooiere locatie
'In de onlangs gerenoveerde Stadstuinen krijgt het kunstwerk van Der Bogen een plek waar het meer tot zijn recht komt in een groene omgeving. De Armando Stichting die de nalatenschap van de in 2018 overleden Armando beheert, staat hier volledig achter. Ik wil hen nogmaals bedanken voor hun medewerking. De bankjes van Jan Snoeck die vroeger op het nabijgelegen Plein 1960 stonden, keren op verzoek van veel Amstelveners terug in het straatbeeld. De fontein op het Stadsplein is hier een prachtige plek voor' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Een werknemer schroeft de bouten van de betonnen bevestigingen met veel pijn en moeite op voorhand los. De fundering van het bronzen kunstwerk was extra versterkt en vastgezet
om te voorkomen dat het gevaarte bij een stevige wind/storm niet om zou slaan


Donderdag 13 augustus 2020 vonden de voorbereidende werkzaamheden plaats op het Stadsplein en maandag vanaf 08.30 uur begint het proces van verplaatsing van Der Bogen. Het kunstwerk wordt in de loop van de ochtend op een dieplader gehesen en naar verwachting tussen 11.00 en 12.00 uur weggereden via de Rembrandtweg, Pieter Lastmanweg, Handelsweg en de Laan van Deshima. Om het kunstwerk te kunnen plaatsen in de Stadstuinen wordt een gedeelte van de Laan van Deshima (aan de kant van de Van Heuven Goedhartlaan) tijdelijk afgesloten voor verkeer. Dit zal gebeuren tussen 07.00-17.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Kamerlingh Onnesstraat.
Bron: Gemeente Amstelveen - 14-01-2020
De Amstelveners hebben gestemd: het kunstwerk 'Der Bogen' van Armando verhuist van het Stadsplein naar de Stadstuinen. Een meerderheid van 53 % heeft de nieuwe ingang van de Stadstuinen aan de kant van de Van Heuven Goedhartlaan gekozen als beste locatie. Bij de fontein komen de kleurrijke banken van Jan Snoeck te staan die lange tijd een vaste plek hadden op het voormalige Plein 1960. Bijna 1700 Amstelveners hebben gestemd op hun favoriete locatie voor 'Der Bogen'.

Banken van Jan Snoeck
De drie kleurrijke keramiek bedden en ‘bokkesprongpaaltjes’ van beeldhouwer Jan Snoeck (1929-2018) moesten jaren geleden wijken voor renovatiewerkzaamheden. 'Bewoners hebben gevraagd of deze banken kunnen terugkeren in de openbare ruimte en daar geven we natuurlijk graag gehoor aan', zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst, Cultuur en Stadshart. 'De Amstelveners hebben ervoor gekozen 'Der Bogen' te verplaatsen en wij denken dat deze kindvriendelijke kunstwerken een waardige vervanging zijn. Veel inwoners hebben herinneringen aan deze banken. Het zou mooi zijn als nieuwe generaties nieuwe herinneringen kunnen maken. De Armando Stichting heeft aangegeven de nieuwe locatie zeer geschikt te vinden voor 'Der Bogen' en stemt ermee in. Ik wil de Armando Stichting bedanken voor hun medewerking. Het kunstwerk van Armando krijgt nu een plek waar het meer tot zijn recht komt' - aldus wethouder Raat

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2018)

Linda du Prie beleidsadviseur Cultuur en Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur bekijken de keramiek bedden van beeldend kunstenaar Jan Snoeck op de gemeentewerf in 2018


Op dit moment wordt onderzocht op welke termijn de verplaatsing van 'Der Bogen' kan plaatsvinden. Dit kan pas als de geplande renovatie van de Stadstuinen afgerond is. Daarna kunnen de banken van Jan Snoeck bij de fontein worden geplaatst. Het streven is om dit nog voor zomer te doen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Een ingang van de Stadstuinen in Amstelveen, waar het beeld 'Der Bogen' wordt geplaatst


Een onafhankelijke commissie Beeldende Kunst had drie alternatieve locaties gegeven voor 'Der Bogen'. De commissieleden hebben gekeken naar waar het kunstwerk het beste tot zijn recht komt. Naast de nieuwe ingang van de Stadstuinen waren dit de toekomstige overkapping van de A9 bij het Oude Dorp (23 % van de stemmen) en een grasveldtrede in de Stadstuinen (13 procent van de stemmen). De vierde optie was om het kunstwerk te laten staan op het Stadsplein. Hiervoor koos 11 % van de inwoners. Meerdere Amstelveners hebben uit zichzelf geopperd om het kunstwerk op de huidige locatie in het groen te zetten, maar dit is niet mogelijk in verband met de vrijdagmarkt. 'Een ander gehoorde opmerking is om 'Der Bogen' te verwijderen en niet op een andere plek in Amstelveen terug te laten komen. Of we dit nu willen of niet, dit is niet mogelijk. De gemeente en Armando hebben in 2014 een contract ondertekend over het toen nog te maken kunstwerk. Hierin staat onder meer dat de gemeente het kunstwerk alleen mag afbreken in overleg met de kunstenaar' -zegt wethouder Raat.

Bron: Gemeente Amstelveen - 03-12-2019
Amstelveners kunnen stemmen voor nieuwe locatie van Der Bogen
Der Bogen op het Stadsplein, veel Amstelveners hebben er een mening over. Er gaan stemmen op om het kunstwerk van Armando te verplaatsen naar een plek waar het beter tot zijn recht komt en er zijn stemmen om het te behouden op de huidige plek. De gemeente laat de Amstelvener kiezen en roept iedereen op om te stemmen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het bronzen beeld 'Der Bogen' op het Stadsplein Amstelveen, gemaakt door beeldend kunstenaar Armando


De opdracht van de gemeente in 2013 was om een indrukwekkend kunstwerk te maken dat het Stadsplein aanzien zou geven. Armando kreeg de opdracht en maakte het grootste kunstwerk dat hij ooit voor de publieke ruimte heeft gemaakt. In de zomer van 2015 werd Der Bogen onthuld als ‘toegangspoort van het Stadshart’. Er ontstond direct discussie over het kunstwerk. Dat is deels natuurlijk de bedoeling van openbare kunst, maar draagt dit werk wel bij aan het draagvlak voor kunst en cultuur in Amstelveen?

Inwoner mag kiezen
Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur vraagt de Amstelvener om zich uit te spreken over de toekomst van Der Bogen. 'Wij leggen Amstelveners de vraag voor: Doet Der Bogen recht aan het Stadsplein én aan Armando? Laten we het kunstwerk staan in het Stadshart of is het tijd om een andere plek te zoeken, waar het meer thuishoort? We hebben een tijdelijke adviescommissie Beeldende Kunst locaties laten aanwijzen waar Der Bogen goed tot zijn recht zou komen. Nu is het aan de inwoners om te kiezen.'

Vier opties
De commissie heeft twee bestaande en een toekomstige locatie in Amstelveen uitgekozen. Twee locaties in de Stadstuinen die in het kader van de ontwikkelingen in het Stadshart wordt heringericht, en een plek op de toekomstige overkapping van de A9 bij het Oude Dorp, waarop een beeldentuin komt. De vierde optie is om het kunstwerk te behouden op het Stadsplein. Meerdere Amstelveners hebben ook geopperd om het kunstwerk op de huidige locatie in het groen te zetten, maar dit is niet mogelijk in verband met de vrijdagmarkt. Amstelveners konden vanaf dinsdag 3 december 2019 stemmen tot en met zondag 15 december 2019 hier. Wordt vervolgd.

Bron: Amstelveenweb.com - maart 2016
Gat in 'der Bogen'
In het op zaterdag 27 juni 2015 kunstwerk 'Der Bogen' op het Stadsplein van Amstelveen blijkt een groot gat ontstaan, ontdekten wij op 29 februari 2016. Dit deel van het kunstwerk van Armando bevindt zich eigenlijk een groot deel van de dag in schaduw en daardoor valt de beschadiging niet zo snel op. Wij waren om 11 uur ‘s ochtends op het plein en de stand van de zon scheen toen wel op de achterkant van de boog en was de schade duidelijk zichtbaar. Het is een grote buts boven in de holle boog, waardoor de wand van het blijkbaar dunne brons was opengescheurd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het gat in het kunstwerk is bijna niet te zien


Hoe de schade is ontstaan is op dit moment onbekend, maar door de dunne bronzen wand is het kunstwerk niet bestand tegen eventuele botsingen met kranen en andere grote transport vehikels. De echte oorzaak moet nog worden achterhaald en natuurlijk zal de wand van het kunstwerk hersteld moeten worden. Het zal een dure operatie zijn, want het object is 5 meter hoog en de reparateurs kunnen het niet even vanaf de grond repareren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een beetje inzoomen en het gat in het kunstwerk wordt goed zichtbaar


Bron: Gemeente Amstelveen - 27-06-2015
Burgemeester Mirjam van 't Veld onthulde samen sporters, ondernemers, muzikanten, vrijwilligers, wijkplatformvertegen-
woordigers, expats, cultuurvertegenwoordigers, ouderen, scouts, sponsors op zaterdag 27 juni 2015 'Der Bogen' op het Stadsplein in Amstelveen. Der Bogen is het grootse kunstwerk van Armando dat hij ooit heeft gemaakt voor de publieke ruimte. De kunstenaar heeft het speciaal voor Amstelveen gemaakt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het kunstwerk van Armando 'Der Bogen' is nog van klei op ijzerdraad en de afmetingen zijn enorm
De foto is op 19 november 2014 gemaakt in Weesp


Der Bogen is een in brons gegoten kunstwerk van 10 meter lang, 5 meter hoog en heeft een doorsnede van een meter. Het staat op een prominente plek op het Stadsplein. Het is een kunstwerk, dat letterlijk en figuurlijk kan worden gezien als de toegangspoort voor bezoekers aan ons stadshart. Het verbindt het plein met zijn omgeving en de vele bezoekers en gebruikers.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2015)

Het kunstwerk van Armando 'Der Bogen' is nog bedekt, maar wordt binnen een paar minuten
onthuld op het Stadsplein van Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2015)

Armando's 'Der Bogen' na de onthulling op 27 juni 2015


Klik hier voor andere foto's in de categorie Kunstwerken