Bijgewerkt: 5 februari 2023

Weer een reactie - 2015

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2015-2016


Weer een reactie
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder A9

De heren Taal en Modderman hebben vorige week wederom een ingezonden brief naar Dichtbij.nl gestuurd. In het zeer uitgebreide epistel over de uitbreiding van de A9 kwamen zij veelal terug op eerder benoemde zaken. Het is wel duidelijk, dat we het niet eens gaan worden. Maar ik vind, dat ik een paar punten toch moet corrigeren.

Bedrijfsleven
De heren suggereerden, dat we het bedrijfsleven mee kunnen laten betalen aan de financiering van een tunnel. Klinkt sympathiek, maar onhaalbaar. Het bedrijfsleven heeft namelijk helemaal geen belang bij een tunnel. Sterker, door het opheffen van de op- en afrit bij de Keizer Karelweg zouden bedrijven als KLM en Canon juist slechter bereikbaar worden en dat geldt ook voor ons Stadshart.

Meer verkeer in woonwijken
De heren beweren, dat de gemeente alleen kijkt naar het belang van het Stadshart. Dit is absoluut niet het geval. Zonder op- en afrit bij de Keizer Karelweg zouden wijken als Elsrijk, Bankras, Stadhart, Keizer Karelpark, Oude Dorp en Groenelaan veel meer verkeer te verwerken krijgen. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede.

Garantie Staat
Taal en Modderman suggereren, dat de gemeente onder garantie van de staat € 60 miljoen zou kunnen lenen. Die zouden we dan in 50 jaar af kunnen betalen, wat volgens hen neer komt op een jaarlijkse aflossing van € 1,2 miljoen. Dit is een utopie. De Staat verstrekt natuurlijk geen garanties voor betalingen die aan de staat zelf moeten worden voldaan. Bovendien vergeten ze, dat er ook nog rente moet worden betaald. De gemeentebegroting zou onevenredig zwaar worden belast. Veel mensen denken, dat je op een tunnel mag bouwen wat dan ook weer geld oplevert. Maar zo simpel is het niet. Om op een tunnel te mogen bouwen zouden we tientallen miljoenen euro’s extra moeten investeren, omdat je een veel zwaarder dak nodig hebt. Zoals eerder gezegd, ik doe niet aan hoopvol boekhouden en geloof niet in wensdromen, dat anderen garant staan, of meebetalen. Het is in het belang van jong en oud om de gemeentefinanciën op orde te houden. Alleen zo hebben we genoeg geld om zorg, onderwijs en veiligheid overeind te houden. 

Wettelijke normen
De heren stellen tenslotte, dat het een ‘gratis’ uitspraak is, dat ik nauwlettend zal volgen, of Rijkswaterstaat zich houdt aan de wettelijke normen voor luchtvervuiling en (ultra)fijn stof. Ook bij de mondingen van de overkapping. Dat is alles behalve een gratis uitspraak. Mocht Rijkswaterstaat zich niet houden aan de wettelijke afspraken, zal ik het college voorstellen om  bezwaar aan te tekenen tegen het Tracébesluit bij de Raad van State. Vooralsnog ziet het er naar uit, dat het zover niet gaat komen, de situatie rondom de A9 wordt met de verdiepte ligging alleen maar beter.

Herbert Raat
Wethouder A9


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen