Bijgewerkt: 25 juli 2024

Voedselbank nu in Olmenhof - 2015

Foto's -> Gebeurtenissen -> Voedselbank

Voedselbank nu in Olmenhof
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Grea Twint en mede coördinator Ria Post

Op donderdag 13 november 2015, aan het einde van de middag werd de nieuwe vestiging van de Voedselbank Amstelveen in het gebouw aan Landtong 2 van het voormalige woonzorgcentrum Olmenhof geopend. Veel betrokkenen kwamen naar de openingsreceptie en het leek een reünie van de mensen, die al jaren betrokken zijn bij dit bijzondere project. Maar er waren natuurlijk ook enkele mensen van de lokale pers en gemeenteraadsleden aanwezig.

Coördinator Grea Twint en haar echtgenote Frits runnen al jaren de voedselbank en dat is geen makkelijke opgave. Hoewel er lange tijd werd ontkend, dat een voedselbank nodig was in Amstelveen, staat de gemeente nu helemaal achter dit project, want mede door de financiële crisis zijn er te veel mensen in de problemen geraakt. Op dit moment maken zo’n 400 inwoners van Amstelveen gebruik van de voedselbank.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De bijeenkomst in de Voedselbank begint stijlvol met het rondbrengen van haring, gesponsord door de Volendamse visboer van de van der Hooplaan, plakjes worst en blokjes kaas en lekkere zoutjes


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Joep van Erp fractievoorzitter van SP-Amstelveen in gesprek met Sandra van Engelen, gemeenteraadslid van CDA-Amstelveen


Hoewel de locatie in Olmenhof erg klein is, want een echte grote opslagruimte is er niet, probeert Grea samen met haar vrijwilligers er het beste van te maken. Er is wel een ruimte, waar de kratten kunnen worden opgeslagen en er is een grote inloopkoeling. Ook is er een mooie keuken gebouwd, zodat er maaltijden bereid kunnen worden. En daarnaast zijn er nog twee kamers: één voor intakegesprekken en één voor overleg met meerdere personen. Op woensdag komen de leveranciers de voorraden groente, fruit, brood, blikken en potten en natuurlijk andere etenswaren brengen, die dan op dat moment verdeeld worden over de kratten, welke de mensen die hiervoor in aanmerking komen, ophalen. Zij hoeven niet door de hoofdingang, maar kunnen door een deur aan de andere kant van het gebouw, direct de voedselbank binnengaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De opslagplaats is gedecimeerd in vergelijking met de locatie aan de Notenlaan


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Ria geeft koffie aan de bezoekers


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De hond van 'eten in de Olmen' zoekt natuurlijk naar voedsel


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Journalist Johan Bos, Jeroen Brandes wethouder Welzijn en Joep van Erp fractievoorzitter van SP-Amstelveen hebben het erg gezellig


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Stieneke Kruijer (l), gemeenteraadslid van GroenLinks-Amstelveen en Mieke Haver van de Kledingbank, waren ook aanwezig.
In het verleden hebben Mieke Haver en Grea Twint nog samengewerkt bij humanitaire hulptransporten voor kindertehuizen en ouderen naar Roemenië, Wit-Rusland en Moskou.


Iedereen bekeek de nieuwe locatie van de voedselbank, werd verwend haring, gesponsord door de Volendamse visboer van de van der Hooplaan, plakjes worst en blokjes kaas, lekkere zoutjes en een drankje en stonden geduldig te wachten tot wethouder Herbert Raat, ook was gearriveerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Om een uur of 5 kwam Herbert Raat, VVD wethouder Financiën ook naar de voedselbank. Hier op de foto feliciteert hij coördinator Grea Twint met de nieuwe locatie


Jeroen Brandes (PvdA), wethouder Welzijn, klom op een kruk om zichtbaar te zijn voor de aanwezigen
en heette iedereen welkom.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jeroen Brandes PvdA wethouder Welzijn spreekt de mensen toe van een kruk

'Lieve Grea en iedereen die met dit project is betrokken, de 18 vrijwilligers welkom! In februari kreeg ik en mijn collega Raat een e-mail van Grea: “Beste Herbert en Jeroen, dit kan echt niet!” Wat ik zo leuk vind aan Grea en iedereen die de voedselbank een warme hart toedraagt, dat iedereen zo vreselijk hard heeft gewerkt. De locatie Notenlaan kon echt niet meer. Ik ben blij Grea, dat je nu in ieder geval het gevoel hebt, dat je hier doorgaat en het is hier prachtig opgeknapt en jullie hebben hier hele goede buren; de jongeren. Ik wens jou en de vrijwilligers ontzettend veel succes en ik heb al aangeboden om over een paar maanden elkaar te ontmoeten om te bespreken, wat wel en wat niet goed gaat hier in de Olmenhof. Maar wij gaan geen nieuwe locatie meer zoeken en natuurlijk is hier alles nog onwennig. Je mist een haakje verdorie, de route loopt niet zo lekker, maar de gemeenteraad en het College B en W steunnen jullie! Heel veel plezier hier, want de mensen hebben jullie echt hard nodig en wij zijn ontzettend trots op jullie. Bij deze is het 'voedselbankje' geopend!' – aldus Jeroen Brandes PvdA wethouder Welzijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jeroen Brandes: 'Ik ben blij, dat je nu in ieder geval het gevoel hebt, dat je hier doorgaat en het is hier prachtig opgeknapt'


Jeroen Brandes vertelde ook nog een anekdote over, dat hij samen met Grea op pad was om een nieuwe locatie te laten zien en toen ze ergens waren aangekomen, Grea het vertikte om uit te stappen, aangezien zij de locatie maar niks vond. Op 4 september 2015 overhandigde Jeroen Brandes de sleutels van de Olmenhof aan Grea en met hulp van een enthousiast team van vrijwilligers, waren er nog twee maanden nodig, om de nieuwe ruimte geschikt te maken. Samen met de enthousiaste werklieden, wilde ze dan ook graag op de foto. Namens de gemeente Amstelveen en accountant PricewaterhouseCoopers (PWC) kreeg Grea op 9 november 2015 een bedrag van 15.000 euro overhandigd door wethouder Herbert Raat. Na de speech werd nog wat verder bijgepraat en gefeliciteerd en langzaam maar zeker trok iedereen weer huiswaarts.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De aanwezigen luisteren naar de toespraak van wethouder Brandes


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Wethouder Brandes en Grea gaan samen de toespraak uitvoeren


Stukje geschiedenis
(een deel is overgenomen uit ‘Het Amstelveens Weekblad’ van 18 november 2009)
De Voedselbank Amsterdam is ook in Amstelveen actief. Elf inwoners ontvangen wekelijks een voedselpakket van de organisatie. Ze worden gedistribueerd vanuit het Rode Kruis gebouw aan het Hueseplein. Wethouder Jan-Willem Groot van CDA is er niet gelukkig mee. De pakketten worden geleverd vanuit de vestiging Amsterdam Oud-Zuid van de voedselbank, die daar zelf met vrijwilligers 110 huishoudens bedient. Coördinator daar is Marius Singels. ‘Het voedsel komt uit het hele land,’ zegt hij. ‘We ontvangen overproductie van fabrieken en etenswaren uit de supermarkt die tegen de verloopdatum aan zitten. Ook vragen onze vrijwilligers bij supermarkten het publiek iets te kopen voor de Voedselbank en dat na het afrekenen bij ons in te leveren. Pakketten zijn iedere week anders, afhankelijk van het aanbod. De ontvanger zal er veelal nog wel wat moeten bekopen.’ Een pakket krijg je niet zomaar. ‘We houden eerst een intake-gesprek, waarbij we de financiële situatie van cliënten doornemen,’ vervolgt Singels. ‘Als het vrij te besteden bedrag kleiner is dan 175 euro per maand voor een alleenstaande, dan kan iemand wekelijks een pakket krijgen.’

De cliënten van de voedselbank kunnen vluchtelingen zijn, asielzoekers, mensen met psychische klachten, of mensen die in de schuldhulpverlening zitten. ‘Vanuit Amstelveen kregen wij mensen doorverwezen door organisaties als Amstelring, Vita Welzijn en de schuldhulpverlening' zegt Singels. Hij constateert in Amstelveen een stijgende vraag, mede door de economische situatie.

Wethouder Sociale Zaken Jan-Willem Groot is niet gelukkig met deze ontwikkeling. ‘Het probleem is, dat wij de mensen, die deze hulp ontvangen niet kennen,’ zegt hij. ‘Daardoor kunnen wij hen als gemeente geen hulp bieden, terwijl Amstelveen juist een groot aantal regelingen heeft om hen te helpen.’ Wethouder Groot vreest, dat ontvangers afhankelijk raken van de voedselpakketten en daardoor minder gemakkelijk uit hun moeilijke situatie komen. ‘Dat is algemeen de dooddoener bij gemeenten,’ reageert Singels. ‘Onze cliënten zitten in trajecten bij officiële maatschappelijke organisaties. Maar met een lege maag is het moeilijk je leven weer op de rails te zetten. Gemeenten zijn bureaucratisch. Het duurt maanden, totdat zaken geregeld zijn. In die tijd moet je wel eten.’ Singels denkt, dat voor Amstelveen het punt bereikt is, om eens met de wethouder te gaan praten, hoe een en ander hier het beste verder kan worden aangepakt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De ruimte is helemaal gevuld met vrijwilligers en betrokkenen van de voedselbank


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Vrijwilligers van de voedselbank volgen de toespraak van de wethouder


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De wethouders Raat en Brandes en Grea Twint poseren voor de groepsfoto met de werknemers van een extern bedrijf, die de verwaarloosde ruimtes opknapten


Sinds 2009 is er veel veranderd met de Voedselbank Amstelveen, want het nieuwe college van B en W wijst de voedselbank niet meer af, maar steunt de mensen. Helaas moet de vestiging telkens naar een andere locatie worden verhuisd, omdat het aldoor maar tijdelijke ruimtes zijn.

Op 6 mei 2013 kreeg een aantal van degenen die hulp nodig hebben, een stukje grond op schooltuincomplex De Akkerbloem en tegenwoordig ook in de Amstelflora in Westwijk. Zo kunnen zij hun eigen groenten verbouwen op een bepaald perceeltje, dat door wethouder Raat aan hen beschikbaar werd gesteld. Alhoewel het dus een paar jaar geleden voor onmogelijk werd gehouden, draait de voedselbank in Amstelveen nu op volle toeren. Het is een twijfelachtige eer, want aan de ene kant worden de veelal werkloze mensen met kinderen wel geholpen met hun wekelijkse voedselpakketten, maar de andere kant ziet iedereen, dat het met veel mensen aan de rand van de samenleving echt niet goed gaat.

Het gemeentebestuur steunt de Voedselbank Amstelveen, die in april 2013 een subsidieverzoek bij de gemeente indiende. De gemeente besloot toen om de Voedselbank 2000 euro subsidie toe kennen als waardering voor het werk, dat in Amstelveen wordt verricht. Daarbij was deze subsidie een bekrachtiging van de samenwerking tussen de gemeente Amstelveen en de Voedselbank.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

In samenwerking met Woonzorg Nederland en met de gemeente Amstelveen is dit voormalig verzorgingshuis getransformeerd naar tijdelijke huisvesting voor studenten. Het pand wordt voor een periode van minimaal 2 jaar hergebruikt voor de huisvesting van lokale studenten en jongeren


De lokale politiek erkent gelukkig, dat een voedselbank in het ‘rijke’ Amstelveen gewoon nodig is. In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens en daar helpen de voedselbanken de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De voedselbanken werken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren en zo zorgen ze er samen voor, dat de armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Lees ook Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland 2014 (pdf 7 pagina’s).


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen