Bijgewerkt: 5 februari 2023

Inzage bouwplannen - 2016

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2015-2016


Inzage bouwplannen
(Bron RWS - 2016)

Artist impression van de overbrugging van de rijksweg A9 ter hoogte van Amstelveen Stadshart

De komende jaren worden de rijkswegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere verbreed. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft daarvoor in 2011 een Tracébesluit genomen. Ook bij Amstelveen verbreedt Rijkswaterstaat de rijksweg. Vanaf vrijdag 18 maart 2016 kunnen inwoners van Amstelveen en overige geïnteresseerden de plannen voor de A9 inzien. Het gewijzigd Ontwerptracébesluit (OTB), zoals dit officieel heet, ligt vanaf dat moment zes weken ter visie. In het gewijzigd OTB staat, hoe de verbreding eruit komt te zien, waar de weg precies komt te liggen en hoe de rijksweg wordt ingepast in het landschap en de stad. Ook geeft het duidelijkheid over, hoeveel geluid de weg straks produceert en welk effect hij heeft op de luchtkwaliteit, maar ook welke maatregelen Rijkswaterstaat neemt om de effecten te beperken.

De gemeente Amstelveen investeert € 40 miljoen aan bovenwettelijke maatregelen, zoals een verdiepte ligging, twee overkappingen en groene geluidschermen. De groene uitstraling van Amstelveen wordt hiermee nog meer versterkt. In het Oude Dorp komt een volledige overkapping. Het dak van de overkapping kan worden ingericht met voet- en fietspaden, groen en speelruimte voor kinderen. Afgelopen zomer is er in samenwerking met bewoners een eerste schets gemaakt. Bij de verdere uitwerkingen betrekken Rijkswaterstaat en de gemeente bewoners ook weer actief. Bij het Stadshart komt een tweede overkapping, deze krijgt met name een verkeersfunctie, maar er komt ook groen op. Bij de Bovenlanden komt daarnaast een breed viaduct voor voetgangers en fietsers.


OTB A9 Amstelveen from XKP visual engineers on Vimeo.Herbert Raat (VVD) wethouder A9: “Wij hebben de belangen van bewoners en bedrijven behartigd in het overleg met Rijkswaterstaat om te komen tot het Ontwerptracébesluit. Zo investeren we in overkappingen, de verdiepte ligging en groene geluidsschermen. Ook hebben we de A9 ten hoogte van de Van Hallweg, op verzoek van bewoners, kunnen opschuiven naar het zuiden, zodat deze verder van de woningen komt te liggen dan in eerdere schetsen het geval was.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Lucht en geluid
Uit de onderzoeken van Rijkswaterstaat blijkt dat de luchtkwaliteit, uitgedrukt in stikstofdioxide en fijn stof, op circa de helft van de wettelijke grenswaarden uit de Wet milieubeheer ligt. Daarnaast gaan omwonenden er qua snelweggeluid behoorlijk op vooruit.
De werkzaamheden starten naar verwachting eind 2019. In verschillende fasen bouwt Rijkswaterstaat zo’n 4 tot 6 jaar aan de rijksweg. De op- en afritten richting Holendrecht liggen er 2 tot 4 jaar uit. Om het verkeer ook in de tijdelijke situatie zo goed mogelijk af te wikkelen wordt er nu al gekeken hoe op een aantal routes de kruispunten in Amstelveen aangepast kunnen worden om de extra auto’s te verwerken.

Inzage en informatiebijeenkomsten
Het OTB is fysiek in te zien op het raadhuis van Amstelveen, het kantoor van de provincie Noord-Holland, het kantoor van Rijkswaterstaat in Haarlem, het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag, het kantoor van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam, of online via www.platformparticipatie.nl . Rijkswaterstaat organiseert daarnaast meerdere informatieavonden in de foyer van de Schouwburg Amstelveen. Tijdens de bijeenkomsten op 22 en 24 maart en op 4 en 11 april 2016 van 19:00 – 21:30 laten deskundigen de plannen zien en lichten deze toe.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen