Bijgewerkt: 14 juni 2021

10de Veteranendag
Amstelveen - 2016

Foto's -> Geschiedenis -> Veteranendag

10de VeteranendagAmstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een paar oude legervoertuigen van de vereniging Keep Them Rolling staan voor het raadhuis om een beetje de sfeer te verhogen

De jaarlijkse Veteranendag in Amstelveen werd georganiseerd op zaterdag 11 juni 2016. Op het voorplein van het Raadhuis vond een korte officiële ceremonie plaats en aansluitend was er van 12.00 - 14.00 uur in het restaurant van het raadhuis een informele ontvangst voor alle in Amstelveen wonende veteranen.

Burgemeester Mirjam van ´t Veld hield haar toespraak:
'Beste Veteranen, dames en heren,
Vandaag is het voor de 10de keer ‘onze’ lokale Veteranendag. Vandaag voor de 10de keer een welgemeend eerbetoon van de gemeenschap van Amstelveen aan ú als veteraan. En laat ik het gelijk nog maar eens duidelijk zeggen voor alle aanwezigen hier: Ú als onze veteranen liggen ons bijzonder na aan het hart! Fantastisch dan ook om u vandaag weer bij elkaar te hebben. Dat doet goed! Want u vormt als veteranen een groep bijzondere inwoners. Mensen die wij graag ontmoeten en vandaag die extra pluim willen geven die u zo heeft verdiend.

Dames en heren,
De meidagen van 1940 markeerden voor ons land een periode van sterke en intensieve betrokkenheid bij oorlogen en gewelddadige conflicten. De Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië waren daarin het meest omvangrijk. En daarna kwam - van geringere duur, maar voor de ingezette militairen veelal niet minder ingrijpend – de deelname aan vele tientallen vredesmissies en andere internationale operaties. Het optreden in alle uithoeken van de wereld is een steeds belangrijker taak van de Nederlandse krijgsmacht geworden. Militaire missies blijken helaas nog steeds noodzakelijk om de voorwaarden voor vrede en veiligheid te scheppen. Onze veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren vanouds bekend en gewaardeerd. Maar dat kon anders aanvoelen bij degenen die bijvoorbeeld zijn ingezet in Nederlands-Indië of Korea. Of in Srebrenica. Of bij één van de kleinere missies, zoals bijvoorbeeld in Afrika. En laat ik het nog eens benadrukken: Ú als veteraan bent het toonbeeld en voorbeeld van moedige mensen. En Nederland en de Nederlanders hebben u in het hart gesloten. Hebben inmiddels een positief beeld over u en uw inzet. Niet voor niets wordt u sterk geassocieerd met begrippen als behulpzaam , plichtsgetrouw, dapper en trots. Maar daar komt bij, dat u allen – zoals u door de jaren heen betrokken bent geweest bij oorlogen, militaire conflicten en vredesoperaties – dat u allen mét uw thuisfront ook grote persoonlijke offers heeft gebracht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen tijdens haar toespraak


U heeft als veteranen allemaal een eigen verhaal. En van verschillenden onder u ken ik deze inmiddels. Het zijn verhalen die mij, die ons raken, ontroeren en ook weleens verrassen. Het zijn verhalen die up’s en down’s aangeven, verhalen die opoffering en tragiek weerspiegelen…… Maar óók verhalen die spreken over solidariteit en kameraadschap, over bijzondere ervaringen en het vaak in een ver en vreemd land gegroeid zijn als militair én als mens. Van de kant van het Veteraneninstituut wordt dat nog eens krachtig onderstreept: Wij weten meestal niet, wat het is om in een oorlogsgebied te leven en te werken, hoe u als militair bent meegezogen ‘met van alles’. Wij weten meestal niet wat oorlog met mensen doet en we staan eigenlijk amper stil bij onze vrijheid. Daarentegen heeft u als veteranen even unieke als soms ook schrijnende ervaringen. Er kunnen dingen gebeuren in een oorlogssituatie die je onder normale omstandigheden zou afkeuren. En u weet  in principe veel beter dan wij dat de wereld ook scherpe en duistere kanten kent. Daarom kunt u met uw verhalen en ervaringen onze samenleving verrijken. U kunt ons een spiegel voorhouden en ons bewuster maken van onze eigen situatie en onze plaats en rol in de wereld.

Dames en heren,
Tijdens de veteranendag vorig jaar had ik het in mijn toespraak al aangegeven: Ik maak nu ook als lid deel uit van de RZO, de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek. Deze staat onder meer voor het toezicht op het verder verbeteren van hulpverlening voor veteranen en het bevorderen van de samenwerking tussen alle in het zorgsysteem betrokken partijen. En ik wil het vanmorgen graag kwijt: de problematiek rond de veteranenzorg raakt mij bijzonder. En het is fijn om ook in dit werk voor de RZO - als onafhankelijke Raad -  te kunnen constateren dat er steeds meer aandacht is voor zorg, dienstverlening en nazorg voor de veteranen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder met zijn fractievoorzitter Kees Noomen volgen de toespraak van de burgemeester


Er is inmiddels een uitgebreid stelsel van veteranenzorg opgebouwd. Al moeten we onderkennen dat veteranen en hun organisaties een lange weg hebben moeten gaan voordat de huidige situatie werd bereikt. Maar het mag gezegd: Ons land behoort nu op het gebied van nazorg aan veteranen internationaal gezien zelfs tot de koplopers. Van maatschappelijk werkers en artsen tot psychologen en groepsbegeleiders. Zij staan klaar voor veteranen die hulp nodig hebben om te leren leven met hun veelal ingrijpende oorlogs-en missie- ervaringen. En die aandacht en zorg, die begeleiding is ook hun goed recht! Veteranen zijn nu eenmaal namens de Nederlandse regering ingezet om belangwekkend en vaak risicovol werk te doen. Zij zijn gevormd door strijd, verlies en spanning. Zij hebben dan ook recht op onze aandacht, waardering en erkenning. Recht op gespecialiseerde voorlichting, laagdrempelige ondersteuning en nazorg. Overigens weet ik, dat veteranen er vaak ook in slagen om zichzelf te herpakken. Dan wel met behulp van kameraden, van vrienden of familieleden of – en dát wil ik nog eens extra aangeven – óf met behulp van hun levenspartner. Het belang van steun en begeleiding van mensen in de directe omgeving is van onschatbare waarde. Dat luisterend oor, het begrip en de belangstelling is voor u als veteraan nu eenmaal onmisbaar. Wat dat betreft heeft uw thuisfront ook een geheel eigen missie. Deze veteranendag is dan ook eveneens een eerbetoon aan hen ! En het is mooi dat er vanmorgen velen uit uw eigen kring aanwezig zijn.

Beste veteranen,
Laat ik het nog één keer duidelijk  en met veel ontzag voor ú naar voren brengen: U heeft ons land op een geweldige manier een dienst bewezen. Nederland is dan ook absoluut trots op u. En onze stád is trots op u. In totaal hebben wij ruim 300 veteranen in Amstelveen. De oudste is hier vandaag aanwezig. De heer Van der Mey  (1917 (!) En ook één van de jongste veteranen, de heer Middag (1979) is in ons gezelschap. Geweldig, dat u er beiden bij bent ! Maar zoals u allemaal als veteranen hier vanmorgen bent: zonder uitzondering straalt u karakter, kracht en vertrouwen uit.  Daardoor geeft u met z’n allen niet alleen kleur aan onze stad, maar u vormt daarvoor met récht ook een groot visitekaartje! Daarom ook blijven wij zo graag als samenleving met u optrekken. Willen wij graag dat u zich als Amstelveense veteraan gehoord voelt en thuis voelt in onze stad. En vandaag in Amstelveen en eind deze maand tijdens de Nederlandse Veteranendag in Den Haag - waar ik ook aanwezig zal zijn -  brengen wij als samenleving graag de waardering en het respect nadrukkelijk aan u over. Want u heeft u met hart en ziel ingezet, u heeft met hart en ziel gestreden. Wanneer en wáár ter wereld dan ook. Ik wens u namens het gemeentebestuur en alle inwoners van Amstelveen een mooie bijeenkomst!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Matthijs den Hollander, de stadsdichter van Amstelveen leest zijn gedicht voor: 'Veteraan'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Op de foto drs. Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen luistert met de leden van Bond van Wapenbroeders afdeling Amstelland naar het gedicht van Matthijs den Hollander, de stadsdichter van Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Vlnr: Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur, Anne-Mieke van der Vet (D66) gemeenteraadslid, Walter Vervenne (VVD) gemeenteraadslid en Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn waren ook aanwezig tijdens de ceremonie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Amstelveen heeft 300 veteranen, maar niet iedere veteraan kwam naar de Veteranendag


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen is trots op zijn veteraan vader


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Nico Schimmel, de dirigent van het Harmonie Orkest Amstelveen blaast de 'Last Post' op zijn klaroen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Eindelijk is er even tijd voor de veteranen om vanuit het bedrijfsrestaurant met de smartphone berichtjes te sturen naar de familieleden, maar vooral om met elkaar gesprekken te voeren


Het gedicht van Matthijs Matthijs den Hollander, de stadsdichter van Amstelveen:
Veteraan

Waar ik sta in vrijheid,
heeft u op een lange mars
de eerste stap gezet.

Aan mij trekt de strijd
virtueel voorbij;
u was er écht.

Vrijheid
is een geboorterecht.
Niets is zó diep, zó van mij, zó
onaantastbaar waar als mijn leven.
U bent bereid geweest het Uwe
er voor te geven.

Wie dat besef toelaat weet
welk heldendom er met u
voor ons staat.

U zal nooit zeggen:
‘ik ben een held’.
U doet wat wordt gevraagd.
U komt terug. En leeft door,
zoals je normaal ook leeft.

Tussen ons deint
nu een oceaan van
respect. Uw beslissing
om te gaan maakt mij stil.

Weet U
Voelt U
dat op Uw inborst
de vrijheid is geschraagd?

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis