Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Via draaibrug naar A-9 - 2010

Foto's -> Schiphol -> Schiphol 2009-2016

Via draaibrug naar A-9
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

De draaibrug over de Ringvaart bij Schiphol-Oost

De provincie Noord-Holland en aannemer Dura Vermeer hebben op 24 juni 2010 het contract ondertekend voor het project 'Aansluiting A9', dat een onderdeel is van het Masterplan N201+. Het Masterplan bestaat uit zeven deelprojecten die samen de nieuwe N201 vormen. Dit project zorgt voor een snellere doorstroming van het verkeer rondom Schiphol naar de A9. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van de regio verbeterd.

Aansluiting A9
De nieuwe aansluiting op de A9 begint al bij de Fokkerweg in de gemeente Haarlemmermeer, iets ten zuiden van de Bosrandweg. Daar wordt lokaal verkeer gescheiden van het doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer dat richting Utrecht gaat, wordt met een fly-over parallel aan de Ringvaart over het kruispunt Bosrandweg-Brugstraat geleid. Via de Schipholdraaibrug komt het verkeer op een nieuwe oprit naar de A9. Deze nieuwe oprit loopt deels over en deels parallel aan de Burgemeester Colijnweg in Amstelveen. Omdat het verkeer ongehinderd naar de A9 moet kunnen, wordt een aantal wegen in de directe omgeving van de nieuwe aansluiting aangepast. Een belangrijke verandering is dat de Burgemeester Colijnweg vanaf de Schipholdraaibrug tot aan de rotonde in de Burgemeester Colijnweg eenrichtingsverkeer wordt. Lokaal verkeer van en naar Amstelveen kan gebruik gaan maken van een aangepaste route door het Amsterdamse Bos. Ook het openbaar vervoer gaat deze route gebruiken.

Bosrandbrug  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

De Bosrandbrug bij Schiphool-Oost wordt vervangen


Ook de rotonde in de Schipholdijk, ten westen van de Schipholdraaibrug verdwijnt. Hier komt een T-splitsing met een aansluiting op de Oude Schipholweg (N232) en de Nieuwemeerdijk. Via deze nieuwe T-splitsing kan het verkeer naar de bestaande opritten van de A9.

Fietsers
Door de nieuwe aansluiting op de A9 moeten ook de fietsroutes worden aangepast. Er komt een onderdoorgang onder de nieuwe oprit naar de A9. Ook voor fietsers vanuit Badhoevedorp richting Amstelveen en Schiphol-Oost komt een aangepaste route.

Vervanging Bosrandbrug
In de directe nabijheid van het project ‘Aansluiting A9’ bevindt zich de Bosrandbrug. Deze brug is aan het einde van zijn levensduur en is niet meer in staat om de groei van het verkeer op te vangen. Daarom zal de provincie Noord-Holland de brug met de naastgelegen fietsbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer vervangen.
Deze werkzaamheden worden afgestemd met de werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting op de A9. Uiteraard wordt er wel voor gezorgd dat de omgeving goed bereikbaar blijft. Zodra de Bosrandbrug wordt afgesloten voor het verkeer, wordt een omleidingsroute via de Schipholdraaibrug ingesteld. De werkzaamheden aan de Bosrandbrug gaan naar verwachting medio 2011 van start.

Planning
Nu het contract is getekend kan er snel worden gestart met de werkzaamheden om dit deel van de nieuwe N201 te kunnen realiseren. De verwachting is dat nog in juli gestart wordt met de aanleg van de bouwwegen en de werkterreinen. De weg is naar verwachting eind 2012 gereed.

N201+
De provincie Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. In het project wordt samengewerkt met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn. De nieuwe weg verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en levert een bijdrage aan het versterken van de economische kracht van de regio.

Masterplan N201+?
De provincie Noord-Holland realiseert de omlegging van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. Hiermee investeert de provincie in de economische versterking van de regio. Daarnaast verbetert de nieuwe weg de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied. In het N201+-programma wordt samengewerkt met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn. Ook andere partijen, zoals het Rijk, de Stadsregio Amsterdam en Schiphol dragen direct financieel bij. In de programmanaam is duidelijk herkenbaar een “+”-teken opgenomen. Dit teken symboliseert de integrale planvorming en financieringswijze van het programma. Daarnaast symboliseert het teken de wisselwerking die ontstaat met de gebiedsontwikkeling van de toekomstige bedrijventerreinen. Deze gebiedsontwikkeling levert de gemeenten geld op, wat zij voor een deel gebruiken voor hun bijdrage aan de aanleg van de nieuwe N201. Zonder bedrijventerreinen dus geen weg, en omgekeerd.

In oktober 2006 is de daadwerkelijke realisatie gestart met de uitvoering van twee projecten. In 2010 startte de uitvoering van de overige vijf projecten. Eind 2012 wordt het laatste vernieuwde deel van het Masterplan N201+ opgeleverd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Schiphol