Bijgewerkt: 5 februari 2023

2de Talkshow BV - 2017

Foto's -> Gebeurtenissen -> Talkshow BV

2de Talkshow BV
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De initiatiefnemers BV Amstelveen Frans Huissen directeur van de Vrijwilligerscentrale Amstelland en stadsdichter Matthijs den Hollander, beginnen met de 2de talkshow

Op maandagmiddag 27 februari 2017 vond de 2de editie plaats van de talkshow BV Amstelveen in Grand Café 't Oude Dorp. De bijeenkomst werd goed bezocht door de vele Amstelveners, waar als gastsprekers waren: Heleen van Ketwich Verschuur, directeur van het Museum Jan van der Togt en Herbert Raat VVD-wethouder A9. De 2de aflevering van de talkshow BV Amstelveen kende een verrassend begin. Burgemeester Mirjam van 't Veld had een persoonlijke brief gestuurd naar het live publiek. In de brief verontschuldigde zij zich – vanwege opnieuw opgekomen ziekteverschijnselen -  voor haar afwezigheid. Verder gaf zij aan het initiatief van de talkshow in het kader van #mensenmakenamstelveen van harte te ondersteunen en te hopen, dat dit initiatief binnen Amstelveen als een olievlek zou werken. Daarnaast deed zij op persoonlijke wijze verslag van haar positieve ervaringen met verpleegkundige Roos in het Ziekenhuis Amstelland. Het publiek begroette de brief met een zeer hartelijk applaus.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Heleen van Ketwich Verschuur, directeur van het Museum Jan van der Togt vertelt over haar toekomstplannen


De eerste hoofdgast Heleen van Ketwich Verschuur deed haar toekomst plannen voor het museum uit de doeken. Vooral de kansen die er liggen met de invulling overkapping A9 en het Oude Dorp in de nabije toekomst werden benadrukt. Verder gaf de directeur aan op het spoor te zijn gekomen van een bijzondere akte in het Stadsarchief van Amsterdam. Het betreft de akte van 25 mei 1399, waarin de 'ambachtsheerlijkheid' aan Amstelveen werd verleend. Concreet het (geboorte)bewijs van de eerste bestuurlijke vorm voor Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Henk Janssen speelt sfeervolle Braziliaanse muziek


In het Museum Jan van der Togt zal rondom genoemde akte een aantal activiteiten, zoals een educatieve tentoonstelling worden georganiseerd. Daarnaast is aan het College van B en W voorgesteld de datum 25 mei formeel aan te wijzen als verjaardag van de stad Amstelveen: in de toekomst moet deze datum worden aangewezen als een plaatselijke feestdag met alle daarbij behorende festiviteiten. De mystery guest was Henk Janssen: deze gitaarvirtuoos heeft honderden Amstelveense jongeren de kunsten van het gitaarspel bijgebracht. Naast inspirerende verhalen, liet hij het ruim aanwezige publiek genieten van twee Braziliaanse nummers uit zijn brede repertoire.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Matthijs den Hollander en Frans Huissen wachten op hun tweede gast


De tweede hoofdgast Herbert Raat, VVD wethouder en locoburgemeester van Amstelveen lichtte de kansen toe van de toekomstige overkapping A9 tussen Oude Dorp en de Annakerk. De ruimte moet worden ingevuld met hoogwaardige voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur, groen en recreatie. Opvallende details waren de overeenkomsten tussen de plannen van Heleen van Ketwich Verschuur met bijvoorbeeld een samenwerking met het Van Gogh Museum en de ideeën van de gemeente Amstelveen voor de invulling van het gebied van de overkapping. Het tweede gedeelte van het interview met Herbert Raat ging over zijn persoonlijke politieke ambities. Dat werd duidelijk: nog een periode van 4 jaar als wethouder om de continuïteit te waarborgen in een aantal belangrijke en langlopende dossiers, zoals de A9 en Stadshart Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Cherilyn Mets - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9 in gesprek met Frans Huissen


De nieuwe rubriek 'culturele agenda' gepresenteerd door stadsdichter Matthijs den Hollander gaf een beeld voor de komende maand op het gebied van kunst, cultuur en sport. Darshan van Egmond (Ondernemersvereniging Amstelveen), net als Anne-Mieke van der Vet (D66) en Stieneke Kruijer (GroenLinks) vroegen speciale aandacht voor het Ladies Event OA op 20 april in het Museum Jan van der Togt en de bijeenkomst in P60 op dinsdag 8 maart 2017 in het kader van Internationale Vrouwendag.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Grand Café 't Oude Dorp is weer de locatie van de 3de talkshow op maandag 27 maart 2017!


De afsluitend column werd uitgesproken door ds Werner Pieterse van de Paaskerk en was een groot eerbetoon aan de toekomstige kansen en mogelijkheden van 'verbindingen' tussen het zuiden en noorden van Amstelveen. Pieterse deed een oproep aan de aanwezige wethouder Raat om vooral creatieve 'geesten' uit te nodigen voor het meedenken over de invulling van het gebied van de overkapping A9. Dichters, kunstenaars, out of the box-denkers en toekomstpioniers zouden moeten bevraagd over de invulling van het gebied van de overkapping A9.

Predikant Werner Pieterse hield ook een preek:
Er was eens een stad met twee oevers. Een diepe kloof scheidde de stad. Door die kloof reden, bussen, vrachtwagens en auto's; heel veel auto's. Hippe snelle auto's van belangrijke mensen en oude wagens van gehaaste mensen - iedereen wilde ergens heen. Meestal heen in de ochtend en terug in de avond - heen terug; terug en heen. Daarom stonden ze vaak stil want iedereen wilde tegelijk.

Het waren er zoveel dat de hele stad het gezoem hoorde dag en nacht, nacht en dag - heen en terug; terug en heen ... Op de ene oever van de stad stond een kerk; op de andere oever ook een. Honderden jaren hadden ze het allebei op een heel eigen manier over hetzelfde verhaal gehad. Maar nu waren de mensen het beu. Zo werd de ene kerk een tandarts, andere een probleem - wat zullen e daar eens mee doen? En de verhalen tja - welke verhalen -?
De scholieren bleven over de kloof van noord naar zuid en zuid naar noord fietsen over de stilstaande auto's in de kloof heen en terug en heen.

Op een dag zei iemand: 'Zou het niet mooi zijn als we een plek zouden kunnen maken'. Tussen de twee oevers, als een tuin over de kloof. Niet van dood beton, staal, asfalt maar een plek met levende bezieling; een plek voor ontmoeting, verbinding, een plek waar je de kloof kunt vergeten? Een plek die zo mooi is, dat mensen tegen elkaar zeggen - daar wil ik naartoe, om een gesprek te voeren, een verhaal te horen, een kunstwerk te zien, in het gras te liggen en weg te dromen. *

In zeven dagen schiep God de hemel en de aarde, vertelde het oude verhaal van de twee kerken. Wij hebben zeven jaar. Maar een bezielde plek vraagt niet alleen tijd en geld, het vraagt vooral openheid voor verhalen, ontmoeting, poëzie...Dus daarom beste mensen, (lieve premier, nou ja toch maar beste wethouder en politici:)  Naast de weg- en waterbouwers; de ingenieurs; de projectontwikkelaars; de architecten; de wethouders en de ambtenaren; de politici; de zakenmensen -  zoek dichters, denkers, kunstenaars en filosofen op, nodig de fietsers; wandelaars, scholieren en rollators uit om met elkaar te denken over deze nieuwe plek...

En stel een vraag: waar droom je van - wat zie jíj voor je? Waarvoor kom jij van het Kalfjespad en de Wiegelweg? Als we dan goed luisteren - zal er over 7 jaar misschien iemand over deze plek dichten, zoals Nijhoff over de brug bij Zaltbommel, -

Vrij naar Nijhoff:
Ik ging naar Amstelveen om het park te zien.
Ik zag de nieuwe plek. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd –
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een vrouw. De bakfiets waarop zij voortging
kwam langzaam door het lover aangetrapt.
Zij was alleen stond aan 't roer, zogezegd
zij zong oude liederen vertelde nieuwe verhalen
van vriendschap, verbinding en verlangen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen