Bijgewerkt: 7 december 2023

Vereniging Amstelland Kunst - 2006

Foto's -> Kunstenaars -> Amstelveense Kunstenaars

Vereniging Amstelland Kunst
De VAK is een vereniging van beeldend kunstenaars die werkzaam zijn in de regio Amstelland met inbegrip van Amsterdam. Op hun website kunt u kennismaken met de Vereniging Amstelland Kunst en haar leden. Sinds de oprichting in 2006 is het ledenaantal rond de 50 stabiel.

Alle werkzaamheden binnen de vereniging worden uitgevoerd door de leden, georganiseerd in commissies die aangestuurd worden door het bestuur. Het bestuur bestaat uit kunstenaarleden en leden van buiten de vereniging met bestuurlijke capaciteiten. Commissies en bestuur wisselen met regelmaat van samenstelling. De vereniging is actief op zoek naar expositiemogelijkheden voor haar leden in eigen (tijdelijke) ruimtes of bij derden.

De VAK neemt met haar eigen galerie de nieuwegalerie deel aan grote kunstbeurzen. Omdat de daar exposerende leden samen de veelal hoge kosten van deelname dragen wordt dit financieel haalbaar voor de individuele kunstenaars. Daarnaast houdt de vereniging bijeenkomsten waar van gedachten gewisseld wordt over kunst en alles wat daarmee te maken heeft, of dit nu filosofisch of praktisch van aard is. Dit gebeurt op een professionele manier in een informele sfeer tijdens atelier- en museumbezoeken, lezingen, borrels en natuurlijk bij openingen. Voorts is de vereniging voortdurend in overleg met overheden, kunstinstellingen en pers om de randvoorwaarden voor de beroepspraktijk zo gunstig mogelijk te maken.

De VAK staat open voor nieuwe leden, die (semi)professioneel actief zijn in de schilder- en beeldhouwkunst, fotografie, film, computerkunst, mixed-media, keramiek, edelsmeedkunst etc., mits zij voldoen aan de criteria van de ballotagecommissie.

Website: Vereniging Amstelland Kunst


Klik hier voor andere foto's in de categorie Kunstenaars