Bijgewerkt: 14 juni 2024

Wijkcentrum Alleman
Opstap, Opstapje en VVE Thuis - 2013

Foto's -> Gebeurtenissen -> Wijkcentra

Wijkcentrum AllemanOpstap, Opstapje en VVE Thuis
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

Wethouder Jacqueline Koops (CU) in het wijkcentrum Alleman met de kinderen

Woensdag 26 juni 2013 overhandigde Jacqueline Koops (CU) wethouder Welzijn en Zorg aan ruim 48 kinderen een diploma uit in wijkcentrum Alleman, omdat zij hadden meegedaan aan de programma’s Opstap, Opstapje en VVE Thuis. Dit zijn stimuleringsprogramma’s voor de ontwikkeling van het jonge kind. ChristenUnie wethouder Jacqueline Koops: “Opstap, Opstapje en VVE Thuis zijn programma's gericht op opvoedondersteuning en taalstimulering voor kinderen van 2-4 en 4-6 jaar. Hierbij volgen ouders samen met hun kind thuis een spel- en ontwikkelingsprogramma.

De kinderen doen met behulp van speelgoed, speciaal ontwikkelde werkbladen, prentenboeken en voorleesboeken spelenderwijs kennis en vaardigheden op. Dit geeft hen een goede start in groep 1, of groep 3 van de basisschool. De ouders leren hoe belangrijk het is, hun kind thuis te begeleiden bij deze activiteiten. Daarnaast hebben zij diverse bijeenkomsten bijgewoond rondom thema's opvoeding en onderwijs.” Voor de uitvoering van de programma’s Opstapje en Opstap zoekt de gemeente naar een nieuwe aanbieder, zodat na de zomervakantie de programma’s weer worden aangeboden aan ouders en kinderen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen