Bijgewerkt: 17 oktober 2021

Thuishaven met
Jeu de Boulesbaan - 2018

Foto's -> Straatgezichten -> Thuishaven

Thuishaven met Jeu de Boulesbaan
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De nieuwste jeu de boulesbaan van Amstelveen aan Thuishaven in de wijk Waardhuizen is nog helemaal verlaten

Amstelveners konden tot 15 september 2017 een goed idee of initiatief indienen voor hun buurt. Het gemeentebestuur heeft 60.000 euro uitgetrokken om de beste ideeën en initiatieven mogelijk te maken, met een maximum van 10.000 euro per idee. Het project #mensenmakenAmstelveen was ooit bedacht door oud-burgemeester Mirjam van ’t Veld om de participatie van de Amstelveense burgers naar een hogere niveau te tillen. Het was echter ook het eerste project dat door het volgende bestuur na haar afscheid op 28 september 2017 direct werd stopgezet.

Dus wat de bewoners van Waardhuizen kregen - een door de gemeente aangelegde jeu de boulesbaan voor hun woning - was eigenlijk één van de laatste resten van het project. Zoals burgemeester Bas Eeenhoorn in oktober 2017 haarfijn uitgelegde: 'In het kader van Mensen maken Amstelveen hebben we getracht om middels een olievlekwerking mensen te bereiken die normaal gesproken niet expliciet met de gemeente meedenken. In Amstelveen is (net als in vele andere gemeenten) een kleine kern zeer actief. Deze kern van mensen is ontzettend waardevol voor de gemeente. Het idee was om via deze kern ook andere partijen in de stad te bereiken en via zichtbaarheidsacties (posters op driehoeksborden etc.) mensen naar de website te geleiden om daar goede initiatieven uit te vergroten en anderen te inspireren. Dit is een lastige exercitie gebleken. We hebben daarom besloten om het verloop van de campagne anders in te richten om meer mensen te kunnen bereiken. Wij vinden het belangrijk om ook te leren hoe mensen die niet van zich laten horen staan ten opzichte van participatie. Daarom richten we ons de komende maanden meer op innovatie van bewonersparticipatie en de ondersteuning van initiatieven uit de stad.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Vlnr.: Frank van der Neut senior adviseur Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen, Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn in gesprek met Lex Bomgaars oud-voorzitter van het Wijkplatform Waardhuizen/ Middenhoven


Alleen de inwoners van Waardhuizen hebben genoten van deze goede daad van het project, want 5.000 euro werd toegekend door de gemeente om op een leeg grasveldje een jeu de boules baan aan te leggen. Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn kwam op zijn fiets naar Waardhuizen op donderdagmiddag 26 juli 2018. Onder grote belangstelling van de buurtbewoners werd door hem de jeu de boules-baan aan Thuishaven officieel geopend met het doorknippen van een groen lint boven de baan, samen met de heer Francis Burgersdijk. Direct daarna werd er in de zinderende hitte van 40 graden met het spel begonnen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De heer Francis Burgersdijk vertelt over de achtergronden van dit buurtinitiatief en met wethouder Marijn van Ballegooijen opent hij samen de nieuwste aanwinst van de wijk


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Hoewel het spel jeu de boules oorspronkelijk afkomstig is uit Frankrijk, is het in Amstelveen ook populair, vooral onder de ouderen. Het is een voornamelijk mannelijke sport (in Frankrijk is slechts 14% van de vergunninghouders vrouw). Op de foto wordt een houten doos met de metalen ballen opengemaakt en het eerste spel kan beginnen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooien wethouder Welzijn gaat natuurlijk bewijzen dat hij een goede ballengooier is!!


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Veel buurtbewoners waren aanwezig om de opening van hun jeu de boulesbaan mee te maken


Wethouder van Ballegooijen: 'Oog hebben voor naasten, buurtgenoten en de leefbaarheid in de wijk is belangrijk. De sociale contacten worden hier beter door in de buurt. Ook is het goed om samen te bewegen. De gemeente juicht dit soort verbindende buurtinitiatieven toe. Het is een mooi inwonerinitiatief dat buurtbewoners dichterbij elkaar brengt.' De wethouder bedankte iedereen die had meegewerkt aan de totstandkoming van deze baan en wenste de gebruikers veel plezier met de baan. De omwonenden zullen in gezamenlijkheid de baan gebruiken, bijhouden en onderhouden.
Tijdens de Raadscommissie vergadering voor Burgers Samenleving was een inspreker in het kader van spreekrecht burgers; de heer Geert Weeda die zijn ongenoegen uitte over de gang van zaken in verband met de bouw en de financiering van een jeu de boulesbaan in Thuishaven in de wijk Waardhuizen die op 26 juli 2018 werd onthuld door Marijn van Ballegooien (PvdA) wethouder Welzijn.

'Geachte voorzitter en commissieleden
Het beste idee van Amstelveen zou het worden in het kader van Mensen maken Amstelveen; een initiatief van de voormalige burgemeester die na 3 jaar alweer vertrokken was, dat door het huidige college van B en W is beëindigd. Een jeu de boulesbaan (jb-baan) aan de Thuishaven; goed voor de sociale contacten. 'Dit soort verbindende initiatieven juicht de gemeente toe' - aldus wethouder Van Ballegooijen bij de opening. Het was begroot op 3-5000 euro. Nu even de feiten: Bij navraag bij de gemeente bleken de kosten voor het grondwerk en aanleg van de jb-baan en de beplanting respectievelijk 7000 en 2000 euro te bedragen. Wij hebben als bewoners goed kunnen aanschouwen hoeveel werkzaamheden door heel veel mensen hier zijn uitgevoerd: het ontmantelen van de begroeing, verwijderen van de ondergrond voor ongeveer een halve meter, aanleggen van drainage, betegeling cq. bestrating en het planten van een enorme hoeveelheid plantjes en struikjes waarvan een groot aantal de zomer niet hebben overleefd. En dan hebben we het nog niet over de loonkosten van de gemeenteambtenaren die hierbij waren betrokken. Voor 7000 euro kan ik het terras in mijn achtertuin nog niet laten her-bestraten wat nodig was omdat de gemeente het woonerf voor mijn huis met 20 cm had verhoogd i.v.m. de renovatie Schoener 2. Kortom, de opgevoerde kosten zijn volstrekt ongeloofwaardig. Een deel van de kosten blijkt ook niet opgenomen, omdat dit in het kader van het renovatieproject Schoener 2 is meegenomen en hiervan dus geen specificatie beschikbaar is?! Echter, deze jb-baan was helemaal niet opgenomen in dit renovatieproject, het is opgenomen terwijl de renovatie al lang bezig was en begroting en aanbesteding al waren afgerond. Een conservatieve schatting van de kosten van dit project zou mijns inziens tenminste 15-20 duizend euro bedragen. Dit alles heeft meer weg van creatief boekhouden door ambtenaren, dan een reële prijsopgave.

De vraag is: was dit de bedoeling en is dit goed besteed gemeenschapsgeld? Het antwoord is heel simpel; nee! Deze jb-baan wordt niet of nauwelijks gebruikt, ook niet door de initiatiefnemers, bewoners en omwonenden, terwijl het toch mooi weer was de afgelopen maanden. Een groot gedeelte van het jaar; herfst en winter zal er al helemaal geen gebruik worden gemaakt van deze jb-baan, die meer iets weg heeft van een uitstrooiveldje, en t.z.t. zal worden ingenomen door hondenbezitters. Er zou draagvlak bestaan en alle omwonenden zouden worden geïnformeerd. Ik heb toevallig hierover gehoord van wethouder Bot die hier op werkbezoek was. Vervolgens heb ik als direct omwonende meerdere malen verzocht om informatie bij de betrokken ambtenaar van Wijkbeheer. Pas op de dag voordat de schop de grond in ging werd ik middels een schrijven van de initiatiefnemer(s) geïnformeerd. Dit laatste op verzoek van de heer Van der Neut van Wijkbeheer.

De initiatiefnemers van dit 'buurtinitiatief' woonachtig op de Thuishaven 8 en 10 hebben in het verleden (maar ook in het heden) blijk gegeven van uitermate asociaal gedrag en zijn hierin de enigen uit deze buurt die in zeer negatieve zin uitblinken en daarvan is de gemeente al heel lang op de hoogte. Deze mensen zijn dus helemaal geen goed voorbeeld van burgers die iets doen voor hun buurt; integendeel. Deze jb-baan zal dan ook geen enkele bijdrage leveren aan betere sociale contacten in de buurt. Dit is geen 'buurtinitiatief', maar betreft puur eigen belang cq. een prestigeproject op kosten van de gemeente. Deze twee initiatiefnemers zijn beloond met een jb-baan, zodat ze zich vanaf nu 'Chef jb-baan' mogen noemen. De verantwoordelijk ambtenaar en wethouder die betrokken waren bij de realisatie van dit initiatief hebben niet goed opgelet en dan druk ik mij nog voorzichtig uit. De voorwaarde was dat de initiatiefnemers onderhoud zouden plegen aan deze jb-baan; één van hen onderhoudt zijn eigen tuin niet eens, daar heeft hij een 'mannetje' voor. En dat moet dan zorgen voor onderhoud van deze jb-baan?! Dit alles is kapitaalvernietiging en weggegooid geld op kosten van de belastingbetaler en niet onbelangrijk, het groen en een voetbalveldje zijn verdwenen. Dit is niet het beste idee van Amstelveen, maar het slechts denkbare. De Voedselbank zou blij zijn met dit soort bedragen aan subsidie. Het is onacceptabel dat ik als burger (en belanghebbende) niet wordt geïnformeerd en dat er zo met gemeenschapsgelden wordt omgegaan!'
Geert Weeda

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten