Bijgewerkt: 3 december 2021

Kraan - 1972

Foto's -> Straatgezichten -> Langs de Akker

Kraan
(Bron: Tuinvereniging Langs den Akker 1971-1976)

De eerste kraan aan het werk

In het Amstelveense deel werd, met instandhouding van een deel van de bestaande land- en tuinbouwbedrijven, rekening gehouden met zaken die moesten dienen tot recreatie van de bevolking, zoals sportterreinen, groenpartijen, water, een schoolwerktuin en twee volkstuincomplexen.

Wat betreft de volkstuinen werd rekening gehouden met een complex op een groot stuk land, dat begrensd werd door de Oranjebaan, de Amsteldijk Noord, de Oostermeerweg en de Bankrasweg, terwijl het andere stond aangegeven op de plaats waar 'Langs de Akker' werd aangelegd. Beide complexen waren opgenomen in een bestemmingsplan. Het voordeel hiervan was dat de gemeente op een later tijdstip, deze niet kon opheffen om er woningen te gaan bouwen. Conclusie was dat de gemeente zich positief opstelde ten aanzien van de ontwikkeling van volkstuinen.
Daar kwam bij dat gezinnen van buiten in Amstelland kwamen wonen en in flats werden gehuisvest, waaronder ook veel jongeren. Van huis uit waren de meesten een tuin gewend. Langzaam maar zeker kregen zij behoefte om toch ergens een stukje grond te hebben. Ze waren dan buiten en konden hun tuinierhobby beoefenen.

De gemeente besloot om een tuincomplex aan te leggen, dat in eerste instantie bedoeld was voor mensen die niet over een eigen tuin beschikten. Eind 1972, begin 1973 werd met de aanleg van de percelen begonnen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten

Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS