Bijgewerkt: 3 december 2021

Weiland tot tuincomplex - 1971

Foto's -> Straatgezichten -> Langs de akker

Weiland tot tuincomplex
(Bron: Tuinvereniging Langs den Akker 1971-1976)

Weiland voor het toekomstige tuincomplex "Langs de Akker"

Nieuwer-Amstel was in de dertiger jaren een forensengemeente. Het vroegere veengebied bestond inmiddels hoofdzakelijk uit weiland en akkerland. Hier en daar vond men een woonkern, zoals Randwijck, Elsrijk, het Loopveld, Patrimonium, de Witte stad, Bovenkerk, Nes aan de Amstel en het dorp Amstelveen. In al deze woonkernen trof men huizen aan met rond de woning een stukje grond, het ene wat groter dan het andere.
Verder waren wat lapjes grond beschikbaar langs de spoorlijn van Amsterdam naar Uithoorn en Aalsmeer, maar deze waren van de werknemers van de Nederlandse Spoorwegen. Aan een echt volkstuincomplex was in Nieuwer-Amstel dus geen behoefte. Dit in tegenstelling tot de buurgemeente Amsterdam, waar al jarenlang enkele zeer mooie complexen waren te vinden.

De complexen van Amsterdam vonden hun oorsprong in de crisistijd van de twintiger- en dertiger jaren, toen een stukje grond door velen als moestuin werd gebruikt om in hun directe levensbehoeften te voorzien. Door de verstedelijking van Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel en Diemen na de crisis jaren, maar ook door de uitbreiding van Amsterdam, ontstond bij de diverse gemeentebesturen de behoefte om tussen iedere grote woonkern een 'groenlob' aan te leggen. Zo'n gebied was niet alleen gewenst om milieu-technische redenen, maar moest ook kunnen dienen als recreatiegebied voor de bewoners van die woonkernen. Zo ontstond in de open ruimten tussen de bebouwde kommen het groengebied 'Amstelland'.

De oprichtingsvergadering van
Tuinvereniging Langs de Akker (LDA)
De oprichtingsvergadering vond plaats op 16 September 1971. Als vertegenwoordigers van de gemeente waren aanwezig: de heren B.Goudsmit, wethouder en J.Landwehr, namens de afdeling Plantsoenen. Het AVVN (Algemene Verbond van Volkstuinders Verenigingen Nederland) werd vertegenwoordigd door dhr.G.v.d.Pouw Kraan, secretaris van deze overkoepelende vereniging. Het voorlopig bestuur werd gekozen tot verenigingsbestuur en de Statuten werden goedgekeurd. Het ledenbestand was inmiddels, door een wervingsactie van de gemeente, de 100 gepasseerd!
Lees verder via de link de tekst en bekijk de foto's van het Tuincomplex.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten

Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS