Bijgewerkt: 14 juni 2024

Villa Randwijck
Openingsfeest - 2018

Foto's -> Gebeurtenissen -> Wijkcentra

Villa Randwijck  Openingsfeest
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Villa Randwijck is eindelijk klaar om de buurtbewoners te ontvangen

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De opening begint hier, net als in de ochtend op het Stadshartplein, ook met het getrommel van een een drumband
Tegenwoordig er is geen feest meer in Amstelveen zonder dat een drumband iedereen wakker schudt

Op zaterdag 8 september 2018 was het dan zover. Na 8 jaar plannen, bespreken, verbouwen en organiseren kon eindelijk het openingsfeest plaatsvinden. De zon brak door en het was aangenaam toeven op het voorplein dat feestelijk was ingericht met een groot luchtkasteel voor de kinderen, voor eigen risico! En..... waar een drumband de oorharen deed trillen. Na de pittige drumactie nam Pim Giel, voorzitter van de Buurtonderneming Villa Randwijck het woord. Hij heette natuurlijk eerst iedereen welkom, zoals de bewoners, de burgemeester, de aanwezige wethouder en raadsleden en de ondernemers. Hij vertelde dat het een hele feestelijke dag was, want er is acht jaar over gedaan om dit alles voor elkaar te krijgen. Toen men begon met de plannen waren er vier vrijwilligers die zich ermee bezighielden, nu zijn dat er al veertig.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Pim Giel, voorzitter van de Buurtonderneming Villa Randwijck aan het woord


Pim vertelde dat het wel acht jaar knokken was, maar op een leuke manier. Er vonden spannende gesprekken plaats tussen het formele gezag - de gemeente - die zeer welwillend was, en de informele organisatie - ongeleide projectielen - wij burgers, zoals hij hun eigen groep noemde. Het eerste jaar was geen makkelijke tijd en begon men met op straat activiteiten uit te voeren. Alles ging met vallen en opstaan.

Na anderhalf jaar is de kleine groep om de tafel gaan zitten met de toenmalige burgemeester Jan van Zanen, die had toegezegd een gesprek met alle betrokkenen te organiseren. Mensen uit het onderwijs, de gemeente, welzijn en de groep van Randwijck beklonken toen in 10 minuten de plannen: beneden in het voormalige schoolgebouw zou Welzijn – villa Randwijck – komen en boven zou een onderwijsfunctie krijgen.

Toen kon eindelijk het verbouwen beginnen, waarbij de gemeente de verbouwing zou betalen en de buurtvereniging de inrichting. Pim vertelde dat hiervoor 80.000 euro nodig is en door de veiling die ook deze dag zou gaan plaatsvinden en de sponsoren/fondsen die geld hebben gegeven, hoopt het kernteam dat de benodigde gelden binnengehaald worden. Pim Giel sprak zijn dank uit naar de vrijwilligers, met name het kernteam omdat zonder al die vrijwilligers en zeker het kernteam dit alles niet zou zijn gelukt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Veel buurtbewoners kwamen naar de opening van hun nieuwe wijkcentrum


Hierbij benoemde hij een aantal mensen zoals: Fred van de communicatie, van de kritische noot, maar ook van de prachtige bloemstukken die binnen te vinden waren. Yvonne Bartels de penningmeester, die veel verstand heeft van geld en overzicht houdt en Lucienne Nijssen die notuleert en een centrale spil is. Verder noemde hij Melis Melissen die het grote geld bij de fondsen heeft binnengeharkt en de veilingmeester van deze dag Koos Dortland, die ook secretaris is en de moeilijk leesbare stukken heeft doorgeworsteld. Verder nog Nicole Bodewes die hij ‘de andere burgemeester’ noemde omdat dit alles zonder haar niet was doorgegaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Pim Giel bedankt Nicole Bodewes de secretaris van de stichting voor haar jarenlange strijd
voor een nieuw wijkcentrum voor de bewoners van Randwijck


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Nicole Bodewes krijgt een prachtige bos bloemen en een envelop voor een avondje uit
met haar Wim, namens iedereen van Villa Randwick


Pim Giel zei dat zij er de wind goed onder heeft, niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook als het om het inruimen van de afwasmachine gaat!! Zij blijkt verschrikkelijk veel gedaan te hebben voor deze onderneming en kreeg daarom als enige een prachtig groot boeket en een envelop met een geldbedrag om met haar Wim een avondje uit te gaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De daadwerkelijke opening van het nieuwste wijkcentrum van Amstelveen werd door burgemeester Bas Eenhoorn verricht


Na al deze woorden kreeg burgemeester Bas Eenhoorn dan toch ook nog het woord en hij zei onder meer: 'Bewoners van deze prachtige wijk in Amstelveen, het is zó bijzonder dat jullie het voor elkaar hebben gekregen met een aantal vrijwilligers om na zes jaar ploeteren, zo’n prachtig wijkcentrum te hebben. Een wijkonderneming noemen jullie het soms, Villa Randwijck, met recht want het is een onderneming en dat zal het blijven voor jullie allemaal. Het is vooral voor jullie om met z’n allen in deze wijk samen op te trekken. Te zorgen dat dingen in deze wijk goed marcheren, dat de politici naar jullie luisteren, en als er wat speelt in jullie wijk, dat jullie dan Villa Randwijck als centrum nemen en van daaruit zorgen dat het goed voor elkaar komt. Het is heel goed dat hier een paar raadsleden zijn, zodat jullie weten wie het zijn en dat zij de weg naar hier weten. Vaak spelen er zaken in een wijk over éénrichting verkeer, geluidoverlast, bepaalde vergunningen die afgegeven worden waar je het niet mee eens bent, gezeur met de buren, weet ik veel – dan wil je weleens dat de gemeente in actie komt. Dan, ‘president Giel’, is het fantastisch dat er zo’n levendige wijkonderneming is.'

Vervolgens riep de burgemeester Marijn van Ballegooien (PvdA) naar voren, de nieuwe wethouder Welzijn, die zich in het bijzonder met alles bezighoudt wat in de wijken speelt. Hij noemde Marijn als wethouder het cement van de samenleving, omdat deze wethouder zorg moet dragen dat er in de buurt geen gekke dingen gebeuren. De burgemeester vroeg Marijn wat hij nog meer was voor de buurt en Marijn antwoordde: 'Het allermooiste is als iedereen een beetje let op elkaar.' 'Dat is het microverbinden wat we met z’n allen hier in de wijk doen' - vulde de burgemeester aan. Daarna zei de burgemeester nog dat hij het heel mooi vond van de band, dat die door de wijk ging en op die manier iedereen had opgetrommeld om te komen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen in gesprek met Marijn van Ballegooien (PvdA) wethouder Welzijn


'Wakker schudden, want dat moet soms even gebeuren, wakker schudden, even erbij blijven en even komen. Het is zo makkelijk om achter je hekje te blijven zitten of in je flat te blijven zitten, maar het gaat erom dat je op elkaar let, met elkaar bezig bent, een samenleving maakt. Dat is wat jullie doen en daar is dit gebouw, Villa Randwijck, een fantastisch uitgangspunt voor. Gefeliciteerd allemaal' - zo eindigde Bas Eenhoorn zijn verhaal.

Daarna moest hij vier linten doorknippen, rood, wit, blauw en oranje en zei dat hij er wel 45 jaar op had geoefend en niemand beter linten kon knippen dan hijzelf, maar toch vroeg de burgemeester hulp van een jonge dame. En zo geschiedde, de linten werden stuk voor stuk doorgeknipt en toen kon iedereen het mooie gerestaureerde gebouw gaan bekijken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Burgemeester Eenhoorn en een jonge meisje knippen de linten door en het wijkcentrum is officieel open


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het is geen wonder dat het zo druk is, want alle buurtbewoners moesten 8 jaar lang wachten op dit moment

Na de rondgang van eenieder stonden er voor de aanwezige buurtgenoten nog verschillende activiteiten op de agenda. Ten eerste een veiling als crowdfunding actie met veilingitems die gedoneerd waren door ondernemers en bewoners uit Randwijk. De opbrengst wordt besteed aan de verdere inrichting van Villa Randwijck. Tegen de tijd dat de veiling was afgelopen werd het tijd voor de barbecue, waarbij men voor een klein bedrag uit drie menu’s (inclusief salade) kon kiezen zoals saté met stokbrood, broodje hamburger of een broodje vegetarische burger.

Vervolgens was er live music van de band ‘Alsof Je Een Koffer Bent’ en als afsluiting van het feest kon men op het plein kijken naar een film, gepresenteerd door de openluchtbioscoop Cinema Circo. Na zes jaar ploeteren was het een prachtig feestelijke dag voor de buurt Randwijck en konden de vrijwilligers met een tevreden gevoel huiswaarts keren.

Buurtonderneming en stichting Villa Randwijck
Villa Randwijck is gevestigd in een voormalig monumentaal schoolpand en is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de buurt, waar eenieder kan genieten van een kopje koffie of thee in het buurtcafé ‘De Villa’. Het is een centrale ontmoetingsplek en daardoor heeft het een passende sociaal-maatschappelijke, educatieve en culturele functie, mede door de samenwerking met onder andere de gemeente Amstelveen, Ons Tweede Thuis, Participe Amstelland, Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) en bedrijven uit de buurt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Een moderne keuken is echt noodzakelijk voor een nieuw wijkcentrum met ongeveer 6.000 inwoners in de wijk


In Villa Randwijck is een kooklokaal, een sport- en spelzaal en er zijn twee ruimtes voor verschillende activiteiten. Bovendien is er gratis wifi in het hele gebouw. Alles draait op vrijwilligers. Er vinden veel activiteiten plaat maar zelf huren en organiseren behoort ook tot de mogelijkheden. Activiteiten die op het programma komen te staan zijn: Villa à Table - eten met buurtgenoten; Villa Musica - jazzavonden met nationale en internationale muzikanten; Repair Café - herstel van kapotte apparaten en spullen; Kinderdisco - voor kinderen van 8 t/m 12 jaar; Yoga - ook voor senioren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De lokale historicus Evert Zuiderent heeft een stijlvol T-shirt aangetrokken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het luchtkussenhuis wordt goed gebruikt door de kinderen uit de buurt
De voorgeschiedenis van Villa Randwijck
Het was in 2010 wel even anders toen de bewoners van Randwijck gebruik maakten van het wijkcentrum ‘De Laagte’ aan de Henegouwselaan. Dat gebouw wilde de gemeente in januari 2010 slopen en er nieuwbouw van een dagcentrum voor gehandicapte kinderen ‘Nifterlake’ voor in de plaats zetten. Toen begon de ellende voor de wijkbewoners van Randwijck. Op 13 mei 2010 meldde het Amstelveens Weekblad:
'De rechter heeft bezwaren van bewoners tegen nieuwbouw van het dagcentrum voor gehandicapte kinderen Nifterlake aan de Henegouwselaan in Randwijck ongegrond verklaard. Dat betekent dat wijkcentrum 'De Laagte' binnenkort wordt gesloopt en dat de bouw van het nieuwe Nifterlake rond de zomer kan beginnen. Bewoners maken al jarenlang bezwaren tegen de komst van Nifterlake in hun wijk. Zij vinden het gebouw veel te groot voor de schaal van de buurt en vrezen verkeers- en parkeeroverlast. De rechter is evenwel van mening dat de gemeente een goede afweging heeft gemaakt tussen de belangen van de omwonenden en Nifterlake. Het huidige Nifterlake aan de Groenelaan is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de moderne eisen. Door verbeteringen aan hulpmiddelen is meer ruimte nodig. Die is in het 30 jaar oude gebouw niet beschikbaar. Ons Tweede Thuis, waar Nifterlake onder valt, is blij met de uitspraak. 'De huisvesting van Nifterlake zal door de nieuwbouw sterk verbeteren,' aldus de organisatie in een verklaring. Iets waar Ons Tweede Thuis en waar de kinderen en hun ouders al jaren op wachten.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Wijkcentrum 'De Laagte' op 26 november 2009. Twee maanden later was het gebouw gesloopt


Bewoner Ivo Brautigam zegt 'onaangenaam verrast' te zijn door de uitspraak van de rechter. 'De gemeente komt wel heel gemakkelijk weg met deze uitspraak,' zegt hij. ‘De buurt wordt opgezadeld met een levensgroot verkeers- en parkeerprobleem. We hebben dat nog eens laten onderzoeken, maar de rechter legt dat helemaal naast zich neer. We laten het er dan ook zeker niet bij zitten.' Nu de rechter de gemeente in het gelijk heeft gesteld, gaat de bouw hoe dan ook door. Als de bewoners later alsnog gelijk krijgen, zou dat kunnen leiden tot afbraak van de nieuwbouw.’

Na een vruchteloze juridische strijd die werd gevoerd door wijkplatform en omwonenden in april 2014 tegen het verdwijnen van wijkcentrum ‘De Laagte’, ter wille van de bouw van het nieuwe gebouw voor Nifterlake, ontstonden de plannen voor Villa Randwijck. De tijdelijke huisvesting van het wijkcentrum in het Go-center was eigenlijk geen oplossing en daarom werd als tussenoplossing op 11 april 2014 Villa Randwijck geopend aan de Bourgondischelaan 3 in Amstelveen. Het wijkplatform ging achter de nieuwe plannen staan, maar voor de uitvoering daarvan werd een nieuwe stichting opgericht. En deze heeft het voor elkaar gekregen dat het gebouw van de voormalige Michiel de Ruyterschool gerenoveerd kon worden, waarbij nu anno 2018 een prachtig nieuw wijkcentrum is gerealiseerd – Villa Randwijck aan het Catharina van Clevepark 10 in Amstelveen!

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen