Bijgewerkt: 24 mei 2022

Rembrandtweg 127
WALA corsetterie 'Saskia'
Mevr. E.A. van der Pol-Peters - 1955

Foto's -> Straatgezichten -> Rembrandtweg

Rembrandtweg 127  WALA corsetterie 'Saskia'  Mevr. E.A. van der Pol-Peters
(Amstelveenweb.com - Lustrumboekje Rembrandt - 1960)

WALA corsetterie 'Saskia' van mevrouw E.A. van der Pol - Peters aan de Rembrandtweg nummer 127

In het lustrumboekje 'Rembrandt' staat geschreven dat mevrouw van der Pol-Peters vooral in het begin van haar zaak rond 1955, te maken heeft gehad met wanbegrip bij cliënten. Men dacht dat zaken als korsetten, beha's, kousen en lingerie alleen de 'de stad' te koop waren. Ook staat er geschreven dat langzamerhand de enige speciaalzaak op het gebied van korsetten, beha's, kousen en lingerie een grote klantenkring kreeg in Amstelveen.
Het is echter onjuist dat dit de enige speciaalzaak was, want aan de Amsterdamseweg was allang een winkel die ook deze artikelen verkocht en zelfs aan huis kwam om maten op te nemen als men het in de zaak niet prettig vond. Deze winkel had de naam 'De Wolbaal'. (Note redactie Amstelveenweb.com).

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Lustrumboekje Rembrandt - 1960)

Advertentie van de Corsetterie 'Saskia'

De naam Wala boezemde een groot vertouwen in en tezamen met de service die de zaak gaf groeide de clientèle. Mevrouw van der Pol probeerde door haar advertenties het vrouwelijk publiek voor zich te winnen. Haar advertentie luidde: 'Een uitnodiging om kieskeurig te zijn. Als u wilt dat uw foundations niet slechts elegant maken, maar ook op zichzelf verfijnd en sierlijk zijn - wees dan kies-keurig, zéér kies-keurig. Vraag naar juist déze Wala modellen'.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Lustrumboekje Rembrandt - 1960)

Advertentie van de Corsetterie 'Saskia', zeer gedurfd!

Ook achtte zij het van belang dat grote bedrijven zich in het hart van Amstelveen gingen vestigen, omdat dan de eigen bevolking in de eigen plaats de inkopen zou gaan doen. Aan de opleiding van het personeel in middenstandszaken werd de uitserste zorg besteed.

Weet u meer over deze zaak, of heeft u nog foto's of andere prenten,
mail het naar: José van Amstelveenweb.com met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten