Bijgewerkt: 3 december 2023

Tjapko Poppens voorgedragen als
Burgemeester van Amstelveen - 2019

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Tjapko Poppens voorgedragen als  Burgemeester van Amstelveen
(Bron gemeente Wijk bij Duurstede - 2019)

Tjapko Poppens (48 jaar) is door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van Amstelveen

En op 10 mei kwam onderstaand bericht: De heer ir. T.R. (Tjapko) Poppens wordt de nieuwe burgemeester van Amstelveen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 28 mei 2019.

ALLE VOORGAANDE BURGEMEESTERS EN BERICHTEN VAN BESTUURDERS STAAN IN DE RUBRIEK GESCHIEDENIS

Tjapko Poppens (48 jaar) is door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van Amstelveen. Kees Noomen (VVD) fractievoorzitter, voorzitter van de vertrouwenscommissie, heeft dit op 8 april 2019 bekend gemaakt. De nieuwe burgemeester volgt Bas Eenhoorn op die waarnemend burgemeester is sinds 1 oktober 2017.

De heer Poppens (VVD) is sinds 2012 burgemeester in de gemeente Wijk bij Duurstede. Hij heeft ervaring opgedaan zowel in de private als de publieke sector. Hij is opgegroeid in de provincie Groningen en afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit & Research met als afstudeerrichting bedrijfs- en bestuurskunde. In 2005 werd hij raadslid in Deventer en vanaf 2007 was hij daar fractievoorzitter. Daarnaast was Poppens vanaf eind 2008 Hoofd Strategie & Control gemeente Enschede en werd hij vervolgens directeur concernstaf van deze gemeente. De heer Poppens is getrouwd en vader van drie kinderen.

De vertrouwenscommissie heeft een zorgvuldig selectieproces doorlopen basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad herkent in de heer Poppens een gedreven bestuurder die uitstekend past bij de gestelde ambities van de stad Amstelveen. De commissie ziet in hem een bruggenbouwer en een resultaatgerichte bestuurder die doortastend is en een stevige bijdrage kan leveren aan de rol van Amstelveen in de Metropool- en Veiligheidsregio.

De gemeenteraad van Amstelveen biedt de voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. De benoeming is definitief na ondertekening van het Koninklijk Besluit. De installatie van de nieuwe burgemeester vindt naar verwachting plaats op 28 mei 2019.

Toespraak van Kees Noomen voorzitter van de vertrouwenscommissie:
Voorzitter, hier zitten we dan. Dit is het moment waar wij allemaal op gewacht hebben. In juli 2017, bijna 2 jaar geleden, kondigde Mirjam van 't Veld plotseling haar vertrek aan als burgemeester. In oktober dat jaar kregen we een waarnemer voorgeschoteld. Met veel genoegen hebben wij met Bas Eenhoorn anderhalf jaar samengewerkt. Petje af ook, zeker voor iemand die al 40 jaar burgemeesterschap er op heeft zitten en nog steeds met zoveel toewijding en energie het ambt uitoefent.

Het was de wens van de gemeenteraad om de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voortvarend op te pakken, maar dit lukte niet. Dat het zo lang heeft geduurd heeft er vooral mee te maken dat we eerst de gemeenteraadsverkiezingen moesten afwachten. Het is niet langer gebruikelijk om net voor verkiezingen een benoemingsprocedure te regelen. Dat laatje aan de raad in nieuwe samenstelling. Vervolgens wilde de raad eerst wachten tot er een nieuw college van B&W was gevormd, en die kwam er, eind mei.

Het profiel voor de burgemeester van Amstelveen de verordening op de vertrouwenscommissie en de leden zijn eind oktober vorig jaar vastgesteld en in november is de vacature 3 weken opengesteld. Zo'n benoemingsprocedure is altijd weer een boeiend proces. Ik mocht het voor de tweede keer mee maken maar je hoopt natuurlijk dat het niet te vaak voor komt. Je zoekt een burgemeester zich voor minstens zes jaar committeert.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Raadsvergadering van de gemeente Amstelveen op 8 april 2019


En dan, bij de start al, alles is geheim. Het thuisfront voorhouden dat je ergens anders bent dan werkelijk het geval is, ineens weer alles op papier i.p.v. digitaal. Intensieve maar nuttige dagen van voorbereiding.

Ik kan zeggen, met grote zorgvuldigheid is dit proces doorlopen. Ik ben dan ook blij te constateren dat er geen informatie is gelekt gedurende het proces. Iets dat tegenwoordig steeds vaker voor komt. Als voorzitter wil ik via deze weg mijn mede-commissie leden hartelijk bedanken, de griffier en de adviseurs. In goede harmonie en met wederzijds respect voor ieders inbreng hebben wij samen de voordracht voorbereid en afgerond. Af en toe schuurde het, hoort erbij, maar we hebben vooral prettig samengewerkt, veel gelachen en ook belangrijk, elkaar beter leren kennen. Samen smeed je toch een nieuwe basis als fracties.

Dan over de sollicitatieprocedure. Naar het ambt van burgemeester van Amstelveen hebben veertien personen gesolliciteerd, vier vrouwen en tien mannen. Van deze kandidaten hebben/hadden twaalf personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en twee personen hebben een functie daarbuiten. De vertrouwenscommissie heeft begin februari overlegd met de Commissaris van de Koning, de heer Van Dijk, en met de kabinetschef, de heer Dalenoort, over de sollicitanten. In maart zijn er vervolgens met sollicitanten gesprekken gevoerd.

Toetsing profielschets. De vertrouwenscommissie heeft aan de hand van verschillende pijlers uit de profielschets de sollicitanten getoetst of ze geschikt zijn. De commissie heeft gezocht naar een krachtige bestuurder met natuurlijk overwicht; iemand die kan bijdragen aan de sociale samenhang in de stad; een stevige speler in regionale verbanden; een krachtige bestuurder op het gebied van Veiligheid. Tot slot hebben we ook beoordeeld of ze in staat zijn om ons als gemeenteraad proactief in positie te brengen. Verder zijn de kandidaten onder andere getoetst motivatie, overtuigingskracht, kennis en kunde en zelfbewustzijn.De voordracht. Voorzitter, ik zal de aanwezigen niet veel langer meer in spanning houden. De gemeenteraad heeft het advies van vertrouwenscommissie overgenomen en een kandidaat voorgedragen. Wij zien de voorgedragen kandidaat als: een kundige en benaderbaar bestuurder met ruime bestuurlijke ervaring die oog heeft voor het duale samenspel van gemeenteraad en college. Een verbinder en een netwerker die communicatief sterk is, natuurlijk overwicht heeft en die zich presenteert als een gezaghebbende en integere burgemeester.

En een bruggenbouwer die een stevige bijdrage kan leveren aan de rol van Amstelveen in de Metropool- en Veiligheidsregio. Kortom, een bestuurder die uitstekend past bij de gestelde ambities van de gemeente Amstelveen. Met bijzonder genoegen draagt de gemeenteraad van Amstelveen de heer Tjapko Poppens voor als nieuwe burgmeester van Amstelveen. De heer Poppens is sinds december 2012 burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede. Daarvoor was hij raadslid en later fractievoorzitter in de gemeente Deventer. De heer Poppens is 48 jaar en lid van de VVD.

Dank voorzitter.

Update 9 april 2019: Amstelveen is een nieuwe uitdaging
Tjapko Poppens ziet Amstelveen als een interessante uitdaging. 'Het is een groeigemeente met een grote internationale gemeenschap en een goede buur van Amsterdam. Op dit moment zijn er veel interessante ontwikkelingen in Amstelveen en in de regio. Ik lever graag mijn bijdrage aan deze mooie gemeente samen met de inwoners en het gemeentebestuur.'

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen