Bijgewerkt: 2 februari 2023

Samenwerking Aalsmeer - 2019

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Samenwerking Aalsmeer
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het Flora (1962) beeld voor het raadhuis op het Raadhuisplein van Aalsmeer. Het bronzen beeld is het werk van beeldhouwer Jacob (Teun) Martijn Roosenburg (1916 - 2004). Flora was de godin van de planten, bloemen en vruchtbaarheid in de Romeinse mythologie

Bron: Gemeente Amstelveen - 25-09-2019

Tjapko Poppens burgemeester en Bert Winthorst gemeentesecretaris van Amstelveen informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken rond de samenwerking met de gemeente Aalsmeer.

'Geachte raad,
In het verlengde van de bijeenkomst met uw raad op 23 september 2019 informeren wij  u ook per brief over de stand van zaken rond de samenwerking met de gemeente Aalsmeer. Op 23 september vond een bestuurlijk overleg plaats tussen collegedelegaties van Aalsmeer en Amstelveen. In dat overleg heeft het college van Aalsmeer aangegeven dat het voornemens is om nog dit jaar te besluiten uit de Centrumregeling te treden. De Centrumregeling is onze formele samenwerkingsovereenkomst.

Wij hebben aangegeven dat wij een zakelijk geschil hebben met de gemeente Aalsmeer, omdat het college van Aalsmeer geen financiële bijdrage wil leveren aan de ICT­ investeringen voor de jaarschijf 2020 van de digitaliseringsopgave. Wij zijn al enige tijd met het college van Aalsmeer in gesprek over de mogelijkheden om de samenwerking in de toekomst anders vorm te geven. Voor ons is er geen aanleiding om uit de Centrumregeling te treden.

De situatie is nu dat het college van Aalsmeer een andere koers gekozen heeft. De komende periode zullen wij met het Aalsmeerse college de processtappen bespreken voor de afhandeling van het geschil en de mogelijke uittreding uit de Centrumregeling door de gemeente Aalsmeer. Wij gaan gedegen in kaart brengen wat de gevolgen van het uittreden uit de Centrumregeling zijn voor onze AA-organisatie, juridisch, financieel en bovenal voor onze medewerkers. Dit proces moet zorgvuldig gebeuren, zodat de gevolgen voor medewerkers zo beperkt mogelijk blijven en zij hun werk goed kunnen blijven uitvoeren. Ook de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Aalsmeer en Amstelveen zetten wij uiteraard voort. Door de ontstane situatie willen wij ons, in overleg met uw raad, beraden over de verdere uitvoering van uw motie van 7 november 2018 (inclusief de uitkomsten van het externe onderzoek), de scenario's voor het oplossen van het geschil en de gevolgen van de mogelijke uittreding van Aalsmeer uit de Centrumregeling. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van onze volgende stappen in dit proces.'

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen