Bijgewerkt: 2 februari 2023

Start proef
tijdelijk daklozen - 2020

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Start proeftijdelijk daklozen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2019)

Wethouder Rob Ellermeijer (VVD) in gesprek met Wil Roode burgerlid van SP-Amstelveen op 15 maart 2019

Bron: Gemeente Amstelveen - 04-11-2020

Na een toezegging in de raadscommissie Burgers en Samenleving van 30 januari 2019 heeft Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen samen met mevrouw Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen in maart 2019 een bezoek gebracht aan het project ‘Onder de Pannen‘ van De Regenboog Groep. Naar aanleiding van dit bezoek is in oktober 2019 door de Regenbooggroep een presentatie verzorgd aan de gemeenteraad. Hierna zijn voorbereidingen getroffen om samen met de Regenbooggroep een proef op te starten.

Met dit project kan men een lege kamer legaal onderverhuren aan iemand die tijdelijk zonder woning zit. Om de proef te kunnen opstarten heeft het nodige overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de Regenbooggroep alsmede met de vereiste interne en externe samenwerkingspartners. De samenwerkingspartners zoals Participe, MEE en Eigen Haard zijn geïnformeerd en met hen zijn werkafspraken gemaakt. Ook wordt in dit project goed samengewerkt binnen de gemeente op het gebied van wonen, schuldhulpverlening, Amstelveenloket, sociaal team, werk & inkomen en Wmo. Vanuit de verschillende teams en organisaties zijn contactpersonen beschikbaar en iedereen staat startklaar.

Naast dit project bestaan ambtelijk en bestuurlijke plannen in de regio Amstelland om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Deze plannen voor 2021 worden onder regie van Amstelveen ontwikkeld. Een van deze plannen is om het project 'Onder de Pannen' hierbij in te zetten en te verbreden naar de regio Amstelland. Het Rijk heeft vanuit de zogenaamde 'Blokhuisgelden' middelen aan de regio Amstelland beschikbaar gesteld. De verwachting is dat deze plannen voor de regio Amstelland ook in januari 2021 van start kunnen. Daarmee ontstaat een mooie samenloop tussen het Amstelveense initiatief en de activiteiten op regionaal niveau.

'Een goed initiatief, waardoor een win-winsituatie kan ontstaan', zegt wethouder Ellermeijer. Amstelveense huurders die een kamer over hebben kunnen die binnenkort verhuren aan iemand die tijdelijk zonder woning zit.

Proef met 10 kamers
Gemeente Amstelveen en de Regenboog Groep starten het project ‘Onder de Pannen’ met een proef voor twee jaar en in eerste instantie met 10 te verhuren kamers. De proef begint in januari 2021. Huurders kunnen een kamer beschikbaar stellen aan iemand die even zonder woning zit. Dit geldt ook voor huurders van een sociale huurwoning, waarvoor kamerverhuur normaal gesproken niet toegestaan is. De kamer is bedoeld om mensen die even tijd nodig hebben om zaken op orde te krijgen, en tijdelijk geen huisvesting hebben, voor maximaal een jaar een kamer te bieden. 'Denk bijvoorbeeld aan iemand die net uit een echtscheiding komt en niet bij familie of vrienden terecht kan. De verhuurder van de kamer krijgt zo wat extra inkomsten en degene die dreigt dakloos te worden kan tijdelijk onderdak krijgen, zodat zij niet verder in de problemen komen' – legt wethouder Ellermeijer uit.

De kandidaten - zowel huurders als verhuurders – worden gescreend door de Regenboog Groep. Over de huur en extra inkomsten zijn afspraken gemaakt met de woningcorporaties, de uitkeringsinstanties en de gemeente. De extra inkomsten hebben in ieder geval geen gevolgen voor een eventuele uitkering van de mensen die hun kamer verhuren.

Aanmelden en informatie
Vanaf januari 2021 kunnen de eerste koppelingsgesprekken tussen potentiële verhuurders en onderhuurders plaatsvinden door de Regenboog Groep. Eventuele verhuurders van een kamer kunnen tot die tijd alvast informatie opvragen of interesse tonen via onderdepannen@amstelveen.nl

Onder de Pannen loopt onder meer al in Amsterdam, de Haarlemmermeer en de Zaanstreek. In de regio Amstelland worden bredere plannen ontwikkeld om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Een van deze plannen is een regionale samenwerking tussen de Amstellandgemeenten en de Regenboog Groep voor ‘Onder de Pannen’. Zo gauw over deze plannen in de regio overeenstemming is zal de Amstelveense proef ‘Onder de Pannen’ hierin opgaan.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen