Bijgewerkt: 2 februari 2023

Bosplan plan is aangepast - 2021

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Bosplan plan is aangepast
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Herfst in het Amsterdamse Bos

Bron: Gemeente Amstelveen - 13-01-2021

In de zomer van 2020 heeft de inspraakversie Bosplan Amsterdamse Bos 2020-2030 voor een periode van 8 weken ter inzage gelegen. Daar zijn 557 inspraakreacties op gekomen en er zijn ook twee petities aangeboden. Het Amsterdamse Bos wordt zeer gewaardeerd en velen voelen zich betrokken bij de toekomst van het bos.

De afgelopen maanden zijn alle inspraakreacties verwerkt, is er een informatieve sessie met raadsleden van Amstelveen, Amsterdam en Aalsmeer gehouden en is het Bosplan naar aanleiding daarvan op een aantal punten aangepast. De colleges van B en W van Amsterdam en Amstelveen hebben het Bosplan op dinsdag 12 januari 2021 vrijgegeven voor behandeling in het geval bespreking in beide raadscommissies. Dat is ook het moment dat indieners van de inspraakreacties middels een Nota van Beantwoording en het aangepaste Bosplan op de hoogte gesteld worden wat er met hun reacties is gedaan.

De colleges van B en W van Amstelveen en Amsterdam hebben beide op 12 januari 2021 besloten de reacties op de inspraakversie van het Bosplan Amsterdamse Bos en de beantwoording er van samen met het gewijzigde Bosplan aan te gaan bieden aan hun gemeenteraden. Ook twee petities telden mee als inspraakreactie. Alle indieners van een reactie krijgen hierover per e-mail informatie.  Op de inspraakversie van het ‘Bosplan Amsterdamse Bos 2020-2030’ zijn 557 inspraakreacties gekomen waarvan een deel aanleiding gaf voor aanpassing en verbetering van het Bosplan. Vooral de gehanteerde zonering in activiteiten, rust en natuur, die het Bos sinds jaar en dag gebruikt voor beheer en onderhoud en als leidraad voor het plannen van faciliteiten en activiteiten, leidde tot onrust én twee petities.

In gezamenlijkheid opgesteld
Het Amsterdamse Bos ligt voor het grootste deel op Amstelveens grondgebied, maar Amsterdam bepaalde als grondeigenaar de visie over de toekomst van het bos. Dit was steeds lastiger uit te leggen aan de inwoners van Amstelveen. Om deze reden hebben beide gemeenten het Bosplan in gezamenlijkheid opgesteld, hoewel het in formele zin primair een plan van de eigenaar en financier van het bos, de gemeente Amsterdam, is. Amstelveen waardeert het dat Amsterdam deze gelegenheid bood. Beide gemeenten hechten grote waarde aan het Bos en willen een bos dat klaar is voor toekomstige vraagstukken op het gebied van natuur en klimaat en waar het onderhoud op orde is. Een bos dat plek biedt aan natuur en recreatie. Maar ook een bos dat goed bereikbaar is, de toenemende (stedelijke) druk aan kan en waar de verschillende soorten gebruikers en bezoekers naast elkaar kunnen recreëren.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeenten Amstelveen en Amsterdam - 2020)

Wethouder Floor Gordon (D66) van Amstelveen en wethouder Laurens Ivens (SP) Amsterdam

Uitvoeringsagenda
Het Bosplan benoemt richtingen en acties in de uitvoeringsagenda om het Bos toekomstbestendig te maken. Zoals investeren in achterstallig onderhoud, verbeterde entrees en betere bereikbaarheid van het Bos per OV en fiets. Floor Gordon (D66) wethouder Wijkbeheer en Groen): 'Belangrijke punten uit het Bosplan zijn voor Amstelveen de toekomstige samenwerking en daarmee samenhangende besluitvorming over thema’s in het Bos, het wegwerken van achterstallig onderhoud door Amsterdam, het toegankelijk houden voor lokale recreanten en voorkomen van bijvoorbeeld parkeerdruk en -overlast in nabij gelegen Amstelveense woonwijken. Ook een nieuwe functie geven aan kleinschalige locaties zoals bijvoorbeeld de Radartoren staat op de agenda. Daarover stellen we de raad voor in gesprek te gaan met Amsterdam. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen welkom is en blijft in het bos mét of zonder honden.'

Tot slot verkent Amstelveen met Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland de mogelijkheden voor en effecten van het baggeren van de Amstelveense Poel, die ook eigendom is van Amsterdam.

Zonering beter toegelicht
Voornaamste aanpassingen in het Bosplan zijn gedaan rond het hondenbeleid. Eventuele voorgestelde wijzigingen in het losloop- of aanlijnbeleid, bijvoorbeeld voor het versterken van ecologische verbindingen, worden eerst besproken met hondeneigenaren en –uitlaatcentrales. De Amsterdamse Bosorganisatie gaat dit jaar samen met betrokkenen het huidige beleid evalueren en separaat kijken naar mogelijkheden. Kaarten en teksten van de verschillende zoneringen uit de inspraakversie zijn ook verbeterd. De zonering is vooral bedoeld voor het beheer en onderhoud van het Bos en van belang voor de toegestane activiteiten en functies. Daarnaast blijkt uit de inspraakreacties dat de huisregels van het Amsterdamse Bos niet bij iedereen bekend zijn. Daar onderneemt de bosorganisatie actie op.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Lentewolken boven het Amsterdamse Bos in mei 2020

Vervolgproces
Naar verwachting wordt het collegevoorstel over het gewijzigde Bosplan en de Nota van Beantwoording behandeld tijdens de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) op donderdag 4 februari 2021 om 20.00 uur. Zie ook: www.amsterdamsebos.nl/bosplan Bosplan Amsterdamse Bos 2020-2030 (pdf 76 pagina’s) en Nota van Beantwoording Bosplan Amsterdamse Bos 2020-2030 (pdf 45 pagina’s).

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen