Bijgewerkt: 3 december 2021

Herstel van het groen - 2021

Foto's -> Straatgezichten -> Beneluxbaan

Herstel van het groen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Herstel groenvoorzieningen Sportlaan

Bron: Gemeente Amstelveen - 01-06-2021

In de week van 7 juni 2021 zijn de werkzaamheden gestart voor het herstel van het groen rondom de nieuwe rotondes van de Amstelveenlijn. Het groen werd in 2017 verwijderd vanwege de aanleg van de Amstelveenlijn. Inmiddels rijdt lijn 25 en zijn de werkzaamheden zo goed als afgerond waardoor er ruimte is voor beplanting. Aannemingsbedrijf Jos Scholman start in opdracht van de gemeente binnenkort met grondwerkzaamheden en in het najaar volgt de nieuwe beplanting. 

Zoveel mogelijk in oude glorie herstellen
'Voor de bouw van de vernieuwde tramlijn en de kruispunten moest groen nabij de werkzaamheden helaas verdwijnen. Nu lijn 25 rijdt en de werkzaamheden nagenoeg zijn afgerond, kunnen we aan de slag met het herstellen hiervan. Bij de nieuwe kruispunten is de situatie op sommige plekken echter veranderd, maar uitgangspunt is dat er zoveel als mogelijk terugkomt van wat er eerst stond' -zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer en Vervoer.
Floor Gordon (D66) wethouder Groen vult aan: 'Het is belangrijk dat het groen zoveel mogelijk in oude glorie wordt hersteld. Daar heeft de gemeente graag regie op. Om onze groene kwaliteit als gemeente in stand te houden, doen we dit ook bij infra projecten. De situatie is veranderd en dat leidt tot een ander beeld. Naast de herplant van bomen hopen we de bloeiende bermen, waar de Beneluxbaan om bekend staat, weer te kunnen bewonderen.'

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Herstel groenvoorzieningen Kronenburg en Zonnestein deel 1

Verschillende boomsoorten en bosplantsoen
Het ontwerp van de gemeentelijke landschapsarchitect bevat verschillende boomsoorten zoals iepen, eiken, berken en kastanjes. Het bosplantsoen bestaat uit meerdere inheemse soorten als  meidoorn, veldesdoorn, els, haagbeuk, berk, hulst, liguster, vuilboom, lijsterbes, eik en Gelderse roos. Ook de herinrichting van het groen voor de flats aan de Eleanor Rooseveltlaan en Biesbosch is in de plannen meegenomen. De uitvoering hiervan liet nog op zich wachten vanwege de werkzaamheden aan de Beneluxbaan. Elf iepen die eerder vanwege de werkzaamheden aan de A9 zijn uitgegraven kregen afgelopen maart al een nieuwe bestemming bij de Eleanor Rooseveltlaan en de Sportlaan.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Herstel groenvoorzieningen Kronenburg en Zonnestein deel 2

Input bewoners verwerkt in plannen
Begin dit jaar organiseerde de gemeente twee digitale informatiebijeenkomsten voor omwonenden van de drie kruispunten. Naar aanleiding hiervan zijn de eerder geplande berken bij de flat Amstelhove op verzoek van de bewoners veranderd in vier Robinia’s. Langs de waterkant van de flat zijn drie wilgen toegevoegd. Aan de andere kant, ter hoogte van de Van Heuven Goedhartlaan komen drie extra populieren. Bij het kruispunt Sportlaan is in de noordoosthoek extra kleur toegevoegd. Daarnaast onderzoekt de gemeente, na binnengekomen meldingen van omwonenden van het nieuwe viaduct Ouderkerkerlaan, of er op deze locatie meer volwassen bomen kunnen worden geplant. Op deze locatie is reeds groen aangeplant door de aannemer van het viaduct.

Planning
Aannemingsbedrijf Jos Scholman start met de voorbereidende werkzaamheden zoals grondverbetering. In het najaar gaat het bedrijf aan de slag met het planten van bomen en bosplantsoen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten

Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS