Bijgewerkt: 18 mei 2024

Wijkcentrum Alleman
Financieel Café - 2021

Foto's -> Gebeurtenissen -> Wijkcentra

Wijkcentrum AllemanFinancieel Café
(Foto Participe Amstelland - 2021)

De bestuurders van Participe Amstelland, Humanitas en De Buurtkamer met Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen tijdens de opening van het 3de Financieel Café voor de Buurtkamer KKP aan de Lindenlaan 75 op 16 juni 2021

Bron: Participe Amstelland - 19-06-2021

Precies 5 jaar nadat Participe Amstelland en Humanitas Amstelland samen het 1ste Financieel Café openden in Wijkcentrum Alleman is op woensdag 16 juni 2021  het 3e Financieel Café van start gegaan. Deze 3de laagdrempelige voorziening in Amstelveen, zal wekelijks op woensdag geopend zijn in de Buurtkamer KKP aan de Lindenlaan 75. Mooi aan dit Café is de openingstijd. Van 17:00-19:00 uur kunnen mensen die overdag werken het Café bezoeken zonder hiervoor vrij te hoeven nemen. In verband met corona is er in alle rust gestart. Om toch de opening van dit 3de Financieel Café niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan is dit na afloop om 19:00 uur een feestelijke taart aangesneden. Hierbij aanwezig waren de bestuurders van Participe Amstelland, Humanitas en De Buurtkamer. Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen ging in zijn toespraak in op het grote belang van de Financieel Cafés. Mensen kunnen buiten hun schuld zomaar in financiële problemen komen, bijvoorbeeld door verlies van werk, ziekte, verlies van een partner enz. En, zoals hij duidelijk benadrukte, een ‘schuld’ is meestal niet ‘eigen schuld’.

Henk Jurriansen van Humanitas en medewerker van de Financieel Cafés gaf ook aan dat hij bij een landelijke bijeenkomst eens aan de aanwezigen vroeg wie schulden heeft. Niemand had schulden… dachten zij.  Tot Henk vroeg hoeveel mensen een hypotheek hebben, een creditcard, een studieschuld of rood mogen staan bij de bank. En toen schoten de vingers omhoog. En als je dan je baan verliest kunnen normale schulden zomaar problematische schulden worden. Denk maar aan de ZZP’ers en ondernemers die recent door corona in de problemen kwamen. De werknemers bij deze bedrijven die hiermee hun baan kwijtraakten. Het Financieel Café kan hierbij de weg wijzen en rust bij mensen terugbrengen.

Het Financieel Café staat in goed contact met de gemeente en andere voorzieningen die kunnen helpen om het overzicht over de financiën weer terug te krijgen en de financiële stress te verminderen. Sinds de start in 2016 zijn al veel mensen geholpen met hun financiën. Maar het Financieel Café gaat nog veel verder. Er staat niet voor niets XXL achter de naam. Want, naast dat de koffie altijd klaar staat, is het een plek waar bewoners gewoon binnen kunnen lopen, elkaar kunnen ontmoeten, tips met elkaar kunnen uitwisselen over geld besparen, elkaar spullen kunnen uitlenen. Ook bieden deze laagdrempelige cafés in de wijkcentrum mensen de mogelijkheid in aanraking te komen met vrijwilligerswerk. Het Financieel Café XXL is zoveel meer.

Wilt u meer weten?
Het Financieel Café is voor iedereen en het is gratis! Kom eens langs! Een afspraak maken is niet nodig. De Financieel Cafés in Amstelveen zijn geopend: dinsdag 10:00 – 12:00 uur Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, woensdag 10:00 – 12:00 uur Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, woensdag 17:00 – 19:00 uur Buurtkamer KKP, Gebouw MOC, Lindenlaan 75.
Voor meer info: https://www.participe-amstelland.nu/themas-maatschappelijk-werk-c129/financieel-caf%C3%A9-n1559/  of www.humanitas.nl/afdeling/amstelland/financiele-cafes/ www.facebook.com/financieelcafeXXL

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen