Bijgewerkt: 29 mei 2023

Huis Elsrijk
1ste wijkkrant - 2021

Foto's -> Gebeurtenissen -> Wijkcentra

Huis Elsrijk1ste wijkkrant
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De kop van de nieuwste wijkkrant van Amstelveen een krant voor Stadsdorp Elsrijk

Bron: Stichting Elsrijk/Amstelveenweb - 24-06-2021

De eerste editie van de nieuwe wijkkrant van Elsrijk is een feit. Op donderdagmiddag 24 juni 2021 tijdens een feestelijke bijeenkomst kreeg Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen het eerste exemplaar van de gedrukte krant van Karin Dumasy bestuurslid overhandigd in de tuin van Huis Elsrijk aan de Graaf Aelbrechtlaan 138. Deze wijkkrant is ontwikkeld door Stadsdorp Elsrijk en wordt verspreid onder alle bewoners van Elsrijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

6.000 exemplaren worden van de krant drie maal per jaar in Stadsdorp Elsrijk verspreid


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het 'Huis Elsrijk' wordt door de Stichting Stadsdorp Elsrijk gehuurd van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan.
Hier hebben de sociaal beheerder, de ouderen adviseur en de aangestelde wijkcoach een vaste plek gekregen en
activiteiten kunnen hier ook worden georganiseerd


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Bestuursleden Hans Steenvoorden en Karin Dumasy wachten op de burgemeester


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Seerp de Blauw de voorzitter van bestuur van Stichting Elsrijk voert het woord en heet iedereen welkom

De bijeenkomst werd nog keurig volgens de coronaregels uitgevoerd, dus met een beperkt aantal aanwezigen en pers. Nadat de burgemeester was gearriveerd nam de voorzitter van bestuur van Stichting Elsrijk, Seerp de Blauw het woord en heette iedereen welkom, de burgemeester, de pers, de aanjagers van clubjes en alle andere aanwezigen. Het is alweer zo’n anderhalf jaar geleden dat Stadsdorp Elsrijk begon vertelde hij en tijdens de coronaperiode is men gewoon lekker blijven doorwerken aan de ontwikkelingen. Dat was weliswaar veel online, dus nu moet er weer goed aan de fysieke communicatie worden gewerkt. Er zijn namelijk heel veel ‘clubjes’ waarmee wordt samengewerkt, ook het openluchttheater, dat staat allemaal in de krant. De Blauw vertelde dat het jaarverslag al klaar is en dat alles wordt gedaan voor bewoners door bewoners en dat dit allemaal kan door de ontvangen subsidie. Na zijn inleidende woorden gaf Seerp de Blauw de microfoon over aan Karin Dumasy de secretaris van het bestuur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Karin Dumasy overhandigt het eerste exemplaar van de wijkkrant aan Tjapko Poppens de burgemeester van Amstelveen

Karin zei onder meer het volgende: 'Wij zijn heel trots dat we straks de eerste wijkkrant aan u burgemeester mogen aanbieden. De wijkkrant is zoals gezegd gemaakt voor en door bewoners, waarbij de teksten door heel veel verschillende bewoners zijn aangeleverd. Het doel van de krant is om de wijkbewoners te informeren wat er in hun wijk plaatsvindt, welke zorg ze kunnen krijgen en wat allemaal beschikbaar is.'

Ze vertelde dat er met name in de coronatijd is gebleken dat er behoefte is aan een papieren en ‘bewaarbaar’ medium, een communicatiespil die de basis is voor heldere informatie, nieuwtjes, tips en weetjes. Denk aan informatie over het Stadsdorp, de buurt (zowel historisch als actueel), zorgverleners en ook welke activiteiten er plaatsvinden georganiseerd door buurtbewoners en instellingen zoals het Openluchttheater Elsrijk en het Amstelveens Poppentheater.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Marion Timmers coördinator van de stichting volgt van afstand de actie en Edu Dumasy van de Denkersclub van Elsrijk
maakt zijn eigen foto's

Voor de migranten in de wijk is een aantal artikelen in het Engels vertaald en verder zijn er korte samenvattingen voor hen over wat er in de krant te vinden is. Ook voor de jeugd staan er wat activiteiten in, inclusief een kleurplaat. De krant is informatief, onderhoudend en verbindend en tegelijk met de krant werd de gelegenheid aangegrepen om het logo te veranderen. Er is nu een nieuw fris groen logo, waarin de wijk goed vertegenwoordigd is met huizen, kerk, flat en groen. Dit logo is ook te zien op de vlag en vandaag op de gebakjes. Karin gaf enkele exemplaren van de eerste herziene wijkkrant aan de burgemeester met de vraag of hij wel feedback wil geven. Tot slot bedankte Karin namens het bestuur de redactie van de krant Rob, Marion en Sascha, die met heel veel plezier en grote inzet aan de krant hebben gewerkt en overhandigde enkele presentjes.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Rob van Gasselt, de ontwerper van het nieuwe logo krijgt van Karin Dumasy een cadeautje

Burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens kreeg het woord en herhaalde de woorden van de voorzitter dat hij één keer per jaar bij Stadsdorp Elsrijk welkom is, maar zei dat hij met hun welnemen wel wat vaker wilde komen. Hij stond op dezelfde plek 9 maanden eerder, tezamen met de kinderburgemeester en heel veel mensen. Toen zijn mooie woorden gevallen en ook vervuld. Er werd toen een blik op de toekomst gedaan hoe je Stadsdorp Elsrijk betrokken kan houden. De burgemeester zei dat er heel veel passie is af te lezen bij de aanwezigen om weer wat te mogen doen. Ook ziet hij de gewaagdheid, de gedurfdheid een beetje eigenwijsheid, niet alleen bij de bewoners uit de wijk, maar ook bij het bestuur en bij de redactie. Het is een tijd, waarin gedrukte media het moeilijk hebben en hier werd gezegd, ‘we beginnen iets nieuws’. Het mooie vond de burgemeester dat 1 op de 5 inwoners en misschien in deze wijk nog wel meer, ook betrokken worden, namelijk de niet-Nederlandstaligen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen tijdens zijn toespraak

Dat de verbinding wordt gemaakt met de nieuwe Amstelveners en het zou kunnen zijn dat een volgende stap is dat deze mensen ook toetreden tot het bestuur of de redactie. Op een dergelijke wijze leert men elkaar kennen, actief te krijgen en te vernemen waar behoefte aan is. Als burgemeester is hij trots dat hij hier mag staan en over 3 jaar zo zei hij, bestaan jullie 10 jaar dus als jullie niet meer weten wat te doen, dan heb je genoeg tijd om een tweede lustrum voor te bereiden! De burgemeester bedankte met name Karin dat zij hiermee aan de slag is gegaan en zei: ‘je bent ook altijd overal bij betrokken, corona of geen corona en dat is een groot compliment’. Tjapko bedankte iedereen voor de inzet en hoopte snel weer eens op bezoek te komen. Toen was het tijd voor een drankje en een hap te nemen uit het nieuwe logo dat op het gebak prijkte. Na ontvangst van het nieuwe exemplaar van de krant vertrok de redactie weer huiswaarts.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De feestgebakjes staan al klaar op een tafel met het nieuwe logo van Stadsdorp Elsrijk

De krant wordt verspreid door buurtbewoners en er is een digitale versie op de website van Stadsdorp Elsrijk beschikbaar. Het eerste exemplaar wordt in alle brievenbussen in de wijk Elsrijk gedeponeerd, ongeacht de nee-nee-stikker en men kan daarna melden, zo staat te lezen, of de nee-nee bewoner de krant wel of niet in de brievenbus wil blijven ontvangen. De volgende editie komt in het najaar van 2021 uit en in 2022 zullen er weer drie edities worden uitgegeven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Seerp de Blauw de voorzitter van bestuur van Stichting Elsrijk sluit de bijeenkomst en nodigt de gasten uit naar de gebaktafel


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De burgemeester twijfelt of hij ook een gebakje zal nemen

Bestuur Stichting Elsrijk
Het bestuur van Stichting Elsrijk heeft 7 leden. Voorzitter is Seerp de Blauw, secretaris is Karin Dumasy, penningmeester is Hans Steenvoorden en bestuursleden zijn Annemarie Wijnbergen, Coby Cornielje, Nico Egbers en Eric Snoeijs. Het bestuur komt wekelijks in projectgroepjes bijeen en vergaderen één keer in de maand.

Door Elsrijkers voor Elsrijkers
Stadsdorp Elsrijk is in 2014 opgericht  en het doel is slimmer, beter en/of goedkoper bijdragen aan leefbaarheid, welzijn en dienstverlening in de wijk. Een vernieuwde website, een veelgelezen en hooggewaardeerde nieuwsbrief, toepasselijke leaflets, flyers en een wijkplan. Daarnaast wordt er mede onder invloed van de corona-pandemie meer en meer gebruik gemaakt van digitale media zoals WhatsApp, Facebook en Twitter en van digitale vergadermogelijkheden als Zoom en Teams. Deze evolutie is natuurlijk en wenselijk, maar naar is gebleken is de behoefte aan een papieren, 'bewaarbaar' medium onverminderd groot. Vandaar de opschoning van alle andere papieren uitingen en de herinrichting van de website. De wijkkrant als communicatiespil biedt de basis voor heldere informatievoorziening, onderhoudende nieuwsuitwisseling en verbindende tips, trucs en weetjes.

Lees de digitale versie van de krant hier (pdf 16 pagina’s). Adres: Huis Elsrijk, Graaf Aelbrechtlaan 138, 1181 SZ Amstelveen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen