Bijgewerkt: 25 mei 2022

Opening Rembrandtweg
en eerste Lustrum - 1955

Foto's -> Straatgezichten -> Rembrandtweg

Opening Rembrandtwegen eerste Lustrum
(Amstelveenweb.com - 1960)

Het regende pijpestelen op woensdag 23 november 1955
Het was triest maar waar. De aankomst per helicopter van burgemeester Rijnders en Rembrandt van Rijn die vergezeld zou zijn van zijn echtgenote Saskia, kon vanwege de zeer ongunstige weersomstandigheden niet doorgaan.

Tot op de openingsdag had het comité, dat was belast met de organisatie van de feestelijkheden bij de opening van de Rembrandtweg, in verbinding gestaan met Schiphol, waar vandaan men tenslotte de mededeling kreeg, dat de helicopter niet kon komen. Dat was jammer omdat de spectaculaire landing in de nabijheid van de Rembrandtweg, waaraan door alle mogelijke Nieuwer-Amstelse instanties zou worden meegewerkt, dus niet mogelijk bleek. De stunt kon dus niet doorgaan en er restte de Rembrandt-winkeliers niets anders dan maar te elfder ure een calèche te nemen, waarin de hoge gasten konden worden vervoerd.

Het regende dat het goot, maar niettemin gaf de vlaggende Rembrandtweg en de aanwezigheid van honderden belangstellenden de gebeurtenis een feestelijk aanzien. De drukte op de openingsdag van de dertig winkels was enorm. Al spoedig verdrongen kopers en nieuwsgierigen zich voor de ramen van de winkels. Op deze dag zouden er nog meer van grote drukte volgen. Enfin, winkelt u zelf maar eens op de gezellige Rembrandtweg, vooral in de dagen voor St. Nicolaas en Kerstmis.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Lustrumboekje Rembrandt - 1960)

De opening werd verricht onder grote publieke belangstelling

Lint doorgeknipt
Bij de opening, hetgeen geschiedde door middel van het doorknippen van een lint, waren ook Rembrandt van Rijn en Saskia in hoogst eigen persoon aanwezig, terwijl het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door burgemeester Rijnders die met zijn echtgenote was gekomen - en gemeentesecretaris A.Visser.
De voorzitter van het feestcomité, de heer D.W. van Wijngaarden, verwelkomde de gasten in één van de winkelpanden, waar door Rembrandt een oorkonde werd aangeboden (zie hiervoor Deel 1 in deze rubriek). Het verwonderde de burgemeester, die bij de opening enige woorden sprak, dat de winkeliers Rembrandt hadden uitgekozen om de nieuwe zakenwijk te introduceren. Hoewel Rembrandt een meester was op het gebied van licht en donker, blonk deze bepaald niet uit vanwege zijn zakelijk inzicht, getuige zijn drie faillissementen. De heer Rijnders geloofde dan ook, dat het meer het optimisme en het gelovige vertrouwen symboliseerde, - waar Rembrandt immer getuigenis aflegde - hetgeen met zakelijke capaciteiten, de gewenste sterke combinate kan vormen, die elke ondernemer nodig heeft. Onder grote belangstelling ondernam vervolgens de burgervader een tocht langs de pas geopende zaken waarin hij met iedere ondernemer enige woorden wisselde.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Lustrumboekje Rembrandt - 1960)

De opening werd verricht door Burgemeester Rijnders in bijzijn van Rembrandt en echtgenote Saskia van Rijn
(Rijnders knipt een lint door maar dat is niet te zien op deze oude foto)

Bij de opening veel attracties
De attractie, welke was verbonden aan de aankomst van 'Rembrandt' per helicopter, namelijk het uitwerpen van 46 parachutes - voor het vinden waarvan prijzen ter beschikking waren gesteld - (voor degene die het eerste een parachute inleverde een vlucht per helicopter van Amstelveen naar Ypenburg) - kon dus niet doorgaan, evenmin het uitwerpen van 10.000 strooibiljetten boven de gemeente Nieuwer-Amstel, waarvan vele van een waardebon waren voorzien.

In de dagen volgende op de opening waren er nog talrijke attracties, om er een paar te noemen: Slagzin zoeken, eierzoeken, fotokijkdag, intocht van Sint Nicolaas, autopedwedstrijd voorde jeugd, ringrijden en een hindernis-wedstrijd voor veteranen.
Bron: Lustrumboekje 'Rembrandt'


Het voorwoord in het Lustrumboekje 'Rembrandt' werd geschreven door burgemeester Rijders


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Lustrumboekje Rembrandt - 1960)


Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten